c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
December 2023, številka 50 / letnik XXI.
 
In nummis non tam corpora ipsa quae solventur considerantur, quam quantitas, quae ex his efficitur.
Pri denarju ne gre toliko za same stvari (tj. novce), s katerimi se (obveznost) izpolnjuje, kot za znesek (dobesedno: količino), ki ga tvorijo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Odprta vprašanja evropskega prava v slovenskih zadevah CHF
V zadnjih nekaj letih je eno bolj dinamičnih pravnih področij na preseku nacionalnega in evropskega pravnega reda vprašanje pravilne razlage in enotne uporabe Direktive 13/93/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah. Čeprav je cilj Direktive od leta 1995, ko je potekel rok za njen prenos v nacionalne pravne rede, zgolj zagotovitev minimalnih standardov potrošniškega pogodbenega varstva - nepogodbena odgovornost tako ne spada na področje uporabe Direktive, ampak na področje nacionalnega prava -, pa je Sodišče EU (SEU) na predlog nacionalnih predložitvenih sodišč razvilo obsežno in poglobljeno sodno prakso, ki je precej presegla okvire gole minimalne harmonizacije.Direktiva je tako danes, skoraj dvajset let kasneje, dejansko in pravno mnogo več, kot je bila ob svojem sprejemu in kot je načrtoval zakonodajalec EU.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Sodnikov informator 4/2023
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Poškodovanje tuje stvari
Pri kaznivem dejanju poškodovanja tuje stvari je oškodovanec praviloma lastnik stvari, lahko pa je tudi tisti, ki ima na s kaznivim dejanjem poškodovani ali uničeni stvari na podlagi zakonitega pravnega naslova kakšno drugo premoženjsko pravico, med katere je mogoče uvrstiti tudi stvarne in obligacijske pravice na tuji stvari.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Neskladje 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z Ustavo
Člen 396 Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), kolikor se nanaša na uživalce pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti (II. in III. kategorija invalidnosti), uveljavljenih po predpisih, ki so se uporabljali do 31. decembra 2002, ki so zaradi poslabšanja že ugotovljene invalidnosti ali nastanka nove invalidnosti pridobili pravice iz invalidskega zavarovanja po ZPIZ-2 in jim je bilo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja odmerjeno v nižjem znesku od zneska nadomestila iz invalidskega zavarovanja, priznanega na podlagi prej pridobljenih pravic iz invalidskega zavarovanja, je v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave Republike Slovenije (URS), je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-62/21 z dne 23. novembra 2023. >> Več
>> Spremembe Odloka o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in Madžarsko (primerjalnik)
Začasni ponovni nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko je podaljšan za 12 dni, in sicer do 21. decembra 2023. Po tem datumu sledi nadzor še za pol leta. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 123 - 125
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
Igor Vuksanović:
Šerifi na lokalnih cestah
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Evidentiranje delovnega časa    

Miriam Seliškar
   
V podjetjih so bile tovrstne obveznosti najverjetneje takrat in sedaj urejene drugače. Vsekakor je (bilo) najpomembnejše, da je (bilo) delo opravljeno - proizvodnja teče, obveznosti do strank je (bilo) treba izpolniti v dogovorjenem roku. Prisotnost (pardon, izrabo delovnega časa) je torej odrejala sama narava del in tu pa tam kakšen siten delovodja.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
20. december 2023 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.