c S

Računsko sodišče: Obvladovanje dolgotrajnega bolniškega dopusta v letu 2020 ni bilo učinkovito

08.12.2023 08:42 Ministrstvo za zdravje pri obvladovanju dolgotrajnega bolniškega dopusta v letu 2020 ni bilo učinkovito, v reviziji ugotavlja Računsko sodišče. Od ministrstva je zahtevalo predložitev odzivnega poročila in mu podalo priporočila za učinkovitejše delovanje.

Slovenija je v letu 2020 razpolagala le z delnimi strateškimi usmeritvami za obvladovanje bolniškega dopusta, so v povzetku revizije zapisali na Računskem sodišču. Hkrati so poudarili, da je za učinkovito obvladovanje dolgotrajnega bolniškega dopusta treba zagotoviti ustrezne podatke in analize. Ministrstvo je leta 2020 s sklenitvijo pogodbe o financiranju dejavnosti z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje zagotovilo zbiranje in analiziranje podatkov o zdravju in zdravstvenem varstvu.

Vendar podatki in analize, s katerimi je država razpolagala na podlagi te pogodbe, prikazujejo zgolj zdravstveno stanje državljanov z vidika bolniškega dopusta kot celote, ne zagotavljajo pa podatkov o dolgotrajnem bolniškem dopustu, so opozorili na Računskem sodišču. "Ministrstvo zato v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni zagotovilo, da bi na ravni države razpolagali z vsemi ustreznimi podatki in analizami, s pomočjo katerih bi lahko ugotavljali najpogostejše okoliščine dolgotrajnega bolniškega dopusta in značilnosti dolgotrajno odsotnega posameznika ter vpliv višine in trajanja nadomestila plače za začasno zadržanost od dela na obseg dolgotrajnega bolniškega dopusta," so navedli.

Z ministrstva so za STA sporočili, da se zavedajo vseh izzivov naslavljanja problematike absentizma tako v zdravstvenem sistemu kot v širšem družbenem pogledu. Poročilo zato sprejemajo kot konstruktivno argumentacijo pri naslavljanju teh izzivov.

>> Več: Računsko sodišče: Obvladovanje dolgotrajnega bolniškega dopusta v letu 2020 ni bilo učinkovito