c S

Nadzor na mejah podaljšan do 21. decembra, nato še za pol leta

08.12.2023 14:27

Začasni ponovni nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko je podaljšan za 12 dni, in sicer do 21. decembra 2023. Po tem datumu sledi nadzor še za pol leta.

Začasni ponovni nadzor, ki ga je Slovenija 21. oktobra 2023 uvedla na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko, je podaljšan do 21. decembra 2023. To je tudi maksimalno obdobje na podlagi 28. člena Zakonika o schengenskih mejah. Z 22. decembrom 2023 pa se nato načrtuje začasni ponovni nadzor na notranjih mejah za šest mesecev, kot ga določa 25. člen Zakonika o schengenskih mejah.

Vlada Republike Slovenije je na seji 7. decembra 2023 izdala Odlok o spremembi Odloka o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in Madžarsko.

Ukrep začasnega nadzora na notranjih mejah je bil uveden po tem, ko je bila zaznana grožnja notranji varnosti in na tej podlagi opravljena ocena ogroženosti zaradi terorizma v Republiki Sloveniji. Stopnja ogroženosti zaradi terorizma je bila 19. oktobra 2023 z druge povečana na tretjo stopnjo na petstopenjski lestvici in ostaja povišana. Prav tako so stopnje povišane tudi v nekaterih naših sosednjih državah, v Italiji in Avstriji celo na najvišjo raven.

Ob upoštevanju načela sorazmernosti bodo načini in intenziteta ukrepov začasnega nadzora na notranjih mejah še naprej ciljno usmerjeni in osredotočeni na preprečevanje terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete. Ukrepi bodo še naprej potekali tako, da bodo čim manj vplivali na potnike, okolje in gospodarstvo in še posebej na življenje prebivalstva ob meji. Prav tako bo slovenska policija še naprej izvajala skupne aktivnosti s policijama sosednjih držav (mešane patrulje, skupni nadzori, izmenjava informacij, redna posvetovanja …) ter si še naprej prizadevala za tesno sodelovanje.

  • Ministrstvo za notranje zadeve