c S

Odbor DZ-ja podprl predlog novele gradbenega zakona

13.12.2023 08:29 Odbor DZ-ja za infrastrukturo, okolje in prostor je prižgal zeleno luč predlogu novele gradbenega zakona, ki širi nabor ljudi, ki se lahko imenujejo za gradbenega inšpektorja.

Spreminja tudi predvideno uvedbo sistema eGraditev. Člane odbora iz vrst opozicije je med drugim zmotilo, da je vlada zakon v DZ poslala po nujnem postopku.

S predlogom novele želi vlada po pojasnilih ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka rešiti kadrovsko problematiko gradbene inšpekcije. S spremembami je tako razširila nabor mogočih ljudi, ki se lahko imenujejo za gradbenega inšpektorja.

Za imenovanje bi bila po novem dovoljena nižja stopnja izobrazbe (prva bolonjska stopnja) ob dodatnem pogoju štirih let delovnih izkušenj s področja graditve objektov. "S to spremembo bomo omogočili večji nabor potencialnih novih gradbenih inšpektorjev in učinkovitejšo delitev znotraj same inšpekcije," je pojasnil minister.

Predlagana je tudi sprememba člena, ki določa elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja (eGraditev). To bi moralo po veljavnem zakonu zaživeti 1. januarja 2024 po vsej državi, po predlogu pa bi se ga uvedlo postopoma po upravnih organih do 6. januarja 2025.

Gre za kompleksen sistem, ki bo vsem upravnim enotam, vsem investitorjem, vsem arhitektom in inženirjem ter mnenjedajalcem, tudi občinam, omogočil poslovanje na področju graditve izključno v elektronski obliki. Sočasno po Novakovih pojasnilih ne bo mogoče nuditi ustrezne podpore vzpostavitvi sistema na vseh upravnih enotah, zato bo novela določala postopno uvedbo pri posameznih upravnih organih v letu 2024 in letu 2025.

>> Več: Odbor DZ-ja podprl predlog novele gradbenega zakona