c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2019, številka 27 / letnik XVII.
 
Facultas probationis non est angustanda.
Možnost dokazovanja se ne sme zoževati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> V državni upravi bodo z delom lahko začeli in končali pol ure prej kot doslej
Vlada je spremenila > Uredbo o delovnem času v organih državne uprave. Z njo drugače ureja premakljiv delovni čas in posledično tudi obvezno prisotnost v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi ministrstev. Uredba od 20. julija začetek delovnega časa določa med 7. in 9. uro, konec delovnega časa pa med 15. uro in 17.30.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Poročilo prenove Državnega pravobranilstva z novoustanovljenim Državnim odvetništvom
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče razveljavilo določbo zakona o medijih
Ustavno sodišče je razveljavilo drugi odstavek 39. člena zakona o medijih. Gre za določbo, vezano na vložitev pritožbe na sodbo sodišča prve stopnje v postopku zaradi objave popravka, po kateri se pritožba ne vroči nasprotni stranki v odgovor. Ustavno sodišče ugotavlja neskladje z 22. členom ustave, ki govori o enakem varstvu pravic.

>> Ustavno sodišče razveljavilo kaznovanje odvetnika
Ustavno sodišče je razveljavilo sklep okrožnega sodišča, ki je zagovorniku v kazenskem postopku zaradi domnevnega zavlačevanja postopka naložilo kazen 1500 evrov. Ustavni sodniki so namreč presodili, da v tem primeru ni bilo mogoče sklepati, da je odvetnikovo ravnanje očitno merilo na zavlačevanje.

>> Sprememba višine financiranja zasebnih osnovnih šol
DZ je z 42 glasovi za in 36 proti potrdil predlagano novelo zakona o financiranju izobraževanja, ki spreminja način financiranja zasebnih osnovnih šol. Po noveli bo država obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah financirala v celoti, razširjenega dela ne bo financirala. Minister Jernej Pikalo je zadovoljen, starši razočarani. Veto DS bi bil glede na napovedi strank lahko usoden za zakon.

>> Novela zakona o skupnosti študentov
DZ je soglasno sprejel novelo zakona o skupnosti študentov, ki določa, da so študentske organizacije pravne osebe javnega prava, kar omogoča nadzor računskega sodišča nad njihovim poslovanjem. Novela omejuje tudi plače v študentskih organizacijah, in sicer te ne bodo smele presegati dvakratnika povprečne bruto plače v Sloveniji.

>> V poslanskih klopeh nadomestna poslanca
Namesto novoizvoljenih evropskih poslancev Milana Brgleza in Ljudmile Novak sta v poslanske klopi sedla nadomestna poslanca. Dušan Verbič se je pridružil poslancem SMC, poslanski skupini NSi pa Tadeja Šuštar.

>> Integriteta in preprečevanje korupcije
Vlada je potrdila predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Novela ohranja vlogo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) kot samostojnega in neodvisnega organa, spreminjajo pa se določbe, ki povečujejo učinkovitost njenega delovanja, je na novinarski konferenci po seji vlade poudarila pravosodna ministrica Andreja Katič.

>> Napoteni delavci
Avstrija želi s Slovenijo vzpostaviti dialog glede slovenskega modela napotitev delavcev na začasno delo v EU, ki je po mnenju nekaterih avstrijskih interesnih združenj sporen. Tako se vsaj za zdaj še ne bo pritožila na Evropsko komisijo, kar je predlagal med drugim sindikat zaposlenih v gradbeništvu in lesarstvu.

>> Zvišanje vpisnine v imenik odvetnikov na 3000 evrov
Ministrstvo za pravosodje predlaga vladi, naj poda soglasje k spremembam statusa Odvetniške zbornice Slovenije, po katerih bi vpisnino v imenik odvetnikov zvišali na 3000 evrov. Ministrstvo meni, da so dodatna pojasnila, ki so jih zahtevali od zbornice, ustrezna in da tako ni utemeljenih razlogov, da vlada soglasja ne bi dala.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novosti v davčnem postopku
1. julija so se začele uporabljati spremembe in dopolnitve > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), novo III.C poglavje četrtega dela ZDavP-2 (pravila za poročanje o čezmejnih aranžmajih) in nov 248.c člen (avtomatična izmenjava čezmejnih aranžmajev, o katerih se poroča) pa se bosta začela uporabljati šele 1. julija 2020. Z novelo ZDavP-2L se v slovenski pravni red prenašata Direktiva Sveta (EU) 2018/822 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča, ki razširja področje uporabe obvezne avtomatične izmenjave podatkov na potencialno agresivne čezmejne davčne aranžmaje, in Direktiva Sveta (EU) 2017/1852 o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v EU, katere namen je povečanje učinkovitosti postopka skupnega dogovarjanja kot temeljnega mehanizma, namenjenega reševanju čezmejnih davčnih sporov oz. vzpostavitvi ukrepov, ki bodo zagotovili učinkovito reševanje sporov, povzročenih zaradi različne razlage in uporabe dvo- ali večstranskih mednarodnih pogodb.

>> Poklicno zavarovanje policistov
Sprememba > Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), ki se je začela uporabljati 1. julija, se nanaša na obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje policistov in uresničuje zahtevo iz IV. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki je bil sklenjen 27. decembra 2018. S spremenjenim 81. členom se tako določa razvrstitev policistov v 3. in 5. skupino delovnih mest pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja.

>> Strokovni izpit za inšpektorja
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja, ki bodo začele veljati 20. julija, prinašajo možnost časovnega podaljšanja pisnega in ustnega dela izpita, uvedbo javnega poziva za imenovanje izpraševalcev, ki so lahko člani izpitne komisije, nove pogoje za imenovanje izpraševalcev in uvajajo prijavo na izpit po elektronski poti. Poleg omenjenega se spreminjata tudi postopek ugovora za kandidate, ki se ne strinjajo z oceno izpitne komisije in postopek odstopa od opravljanja izpita.

>> KP dejavnosti trgovine
1. julija so začele veljati nove višine najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višine povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije. Gre za uskladitve z inflacijo, najnižje osnovne plače so se povečale za 1,4 %, povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj pa za 1,5 %. Spremenjene zneske si lahko ogledate v Tarifni prilogi h KP dejavnosti trgovine.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 44
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Slovenija zamuja s prenosom sedmih evropskih direktiv
Evropska komisija je objavila letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU in spletni pregled enotnega trga za leto 2018. Slovenija je imela lani sedem neprenesenih direktiv, z dvema zamuja več kot dve leti. Poleg tega je imela 18 nerešenih zadev v zvezi s kršitvami, od katerih jih je bilo osem v zvezi z okoljem in pet v zvezi s prometom.

>> Na sodišču EU o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški
Hrvaška in Slovenija sta na ustni obravnavi o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice neizvajanja arbitražne razsodbe predstavili znana stališča. V ospredju razgibane dveinpolurne razprave je bila sicer opomba v povezavi z ribolovnim režimom in arbitražo iz hrvaške pristopne pogodbe.

>> Finska za krmilom EU
Finska, ki je 1. julija prevzela šestmesečno predsedovanje EU, postavlja na prvo mesto vladavino prava in podnebje. Med prioritetami je tudi boj proti hibridnim grožnjam. Sicer pa se zaveda, da bo predsedovanje še poseben izziv zaradi institucionalne tranzicije, proračunskih pogajanj in še nejasnega prihodnjega odnosa z Združenim kraljestvom.

>> Na vrhu berlinskega procesa v Poznanju pozivi k širitvi EU
Na vrhu berlinskega procesa, ki ga je tokrat gostila Poljska, so se sodelujoči evropski voditelji zavzeli za evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana ter pozvali k širitvi Evropske unije. Vrha v Poznanju se je udeležil tudi premier Marjan Šarec, ki je poudaril povezanost med političnimi odločitvami EU in gospodarskim razvojem Zahodnega Balkana.

>> Hrvaška uradno zaprosila za vstop v mehanizem ERM II
Hrvaška je 4. julija državam članicam območja evra, Danski in inštitucijam EU poslala pismo namere o vstopu v mehanizem fiksnih deviznih tečajev (ERM II). Na ta način je storjen prvi formalni korak Hrvaške k sodelovanju v mehanizmu, kar je prehodno obdobje pred uvedbo evra kot uradne valute, je sporočilo hrvaško ministrstvo za finance. Hrvaška lahko oceno pripravljenosti na vstop v mehanizem deviznih tečajev ERM II pričakuje čez približno eno leto.

>> Italija se je izognila sankcijam EU zaradi višine dolga
Evropska komisija Svetu EU ne bo predlagala začetka postopka proti Italiji v zvezi s čezmernim primanjkljajem zaradi neizpolnjevanja določil glede višine dolga, so sporočili iz komisije. Odločitev je po seznanitvi z dodatnimi napori italijanskih oblasti v zvezi s tem sprejel kolegij komisarjev.

>> Novi predsednik Evropskega parlamenta Italijan David Sassoli
Evropski parlament je za predsednika, ki bo to edino neposredno izvoljeno institucijo EU vodil v prvi polovici petletnega mandata, izvolil Italijana Davida Sassolija iz politične skupine socialdemokratov. Sassoli je bil na tajnem glasovanju izvoljen v drugem krogu, po tistem, ko mu je v prvem krogu zmanjkalo le sedem glasov. Poleg tega je Evropski parlament na ustanovnem zasedanju v Strasbourgu izvolil 14 podpredsednikov, ki prihajajo iz petih političnih skupin in desetih držav članic ter pet kvestorjev.

>> Slovenija odgovorila na tožbo Bruslja glede preiskav v Banki Slovenije
Slovenija je na Sodišče EU poslala odgovor na tožbo Bruslja glede preiskav v Banki Slovenije, v katerem zavrača vse očitke komisije, so pojasnili na ministrstvu za pravosodje. Sloveniji se očita kršenje nedotakljivosti arhivov ECB in dolžnosti lojalnega sodelovanja pri zasegu dokumentov ECB v okviru kriminalistične preiskave.

>> Terorizem še vedno velika varnostna grožnja v EU
Europol v poročilu o terorizmu v Evropski uniji v letu 2018 navaja, da terorizem še vedno ostaja velika varnostna grožnja v državah EU. Izpostavlja visoko število etnično-nacionalističnih napadov ter 13 smrtnih žrtev napadov džihadistov. Število napadov in žrtev se je v primerjavi z letom 2017 znižalo, več napadov pa je bilo preprečenih.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Koalicija protisvobode    

dr. Matej Avbelj
   
Predlog zakona so mediji pospremili s pozitivno ugotovitvijo, da prinaša pocenitev nepremičninskega posredovanja. Prizadeti nepremičninski posredniki pa so hiteli zatrjevati, da je zakon populističen. Eno in drugo je stvar vrednostne in politične presoje. Tisto, kar bi moralo zanimati vse, predvsem pa predlagatelja in državni zbor, ki naj bi tak zakon podprl, je, ali je ta zakonodajna rešitev sploh skladna z ustavo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSS?
Zakon o sodniški službi (ZSS), ki je bil objavljen leta 1994, je doživel že 22 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZSS.

V časovni lestvici je vseh 23 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 40. člen ZSS o mirovanju sodniške funkcije). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedila ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZSS je vsebinsko povezan z več kot 230 strokovnimi članki, več kot 260 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 30 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.