c S

Ocena pripravljenosti Hrvaške na vstop v ERM II predvidoma čez eno leto

10.07.2019 07:13 Bruselj, 09. julija (STA) - Hrvaška lahko oceno pripravljenosti na vstop v mehanizem deviznih tečajev ERM II, ki je prvi ključni korak k prevzemu evra, pričakuje čez približno eno leto. Hrvaški finančni minister Zdravko Marić na vprašanje, ali pričakuje na tej poti politične ovire, odgovarja, da želi na ta proces gledati zelo pozitivno in da se osredotoča na vsebino.

Finančni ministri držav v območju evra in Danske, ki ima trenutno edina valuto v ERM II, so v ponedeljek v Bruslju ob navzočnosti hrvaškega finančnega ministra in guvernerja centralne banke Borisa Vujčića razpravljali o načrtih Hrvaške za vstop v ERM II in pozdravili namero hrvaških oblasti, da storijo vse potrebno za ta korak.

Hrvaška je namero o vstopu v mehanizem ERM II izrazila v pismu, ki ga je minuli četrtek poslala institucijam EU. Zavezala se je k 19 konkretnim ukrepom na šestih področjih, je povedal Marić. Hrvaški minister pravi, da je pred njimi veliko dela. Pričakuje revizijo vsake tri mesece in napoveduje, da bodo zaveze izpolnili v prihodnjem letu.

Hrvaške zaveze se nanašajo na zagotavljanje ustreznega bančnega nadzora, ukrepanja za preprečevanje pranja denarja, zbiranje in obdelavo statističnih podatkov, upravljanje javnega sektorja ter zmanjševanje finančnih in administrativnih bremen.

Vstop v ERM II v primeru Hrvaške sovpada z vstopom v bančno unijo, kar je novost v primerjavi s prejšnjimi širitvami območja evra. Enako velja za Bolgarijo, ki je za vstop v ERM II zaprosila julija lani, in za vse države, ki bodo v prihodnje uvedle evro.

Šef evroskupine Mario Centeno je hrvaški načrt za vstop v evro v ponedeljek ocenil kot dobro novico in obljubil enako obravnavo vseh članic, ki želijo uvesti evro.

Evropski komisar za finančne in gospodarske zadeve Pierre Moscovici je pozdravil namero Hrvaške ter opozoril, da je pred državo še veliko trdega dela. O tem, ali bo evro prva prevzela Hrvaška ali Bolgarija, ni želel ugibati. Dejal je, da je prihodnost vseh članic unije v območju evra, z izjemo Danske, ki se je odločila za izvzetje. Velike Britanije zaradi načrtovanega brexita ni omenil.

Evropska centralna banka (ECB) in Evropska komisija bosta spremljali izvajanje zavez. Ko bosta sprejeli pozitivno oceno, bodo članice območja evra in Danska s konsenzom odločile o uradni prošnji hrvaških oblasti za vstop v ta mehanizem. Vzporedno bo sprejeta tudi odločitev o vstopu Hrvaške v bančno unijo.

ECB naj bi svojo oceno končala v približno letu dni po hrvaški prošnji, izhaja iz izjave članic območja evra in Danske o hrvaški nameri za vstop v mehanizem. Tudi hrvaški minister je nakazal, da oceno in vstop v ERM II pričakuje čez eno leto.

S slovenskega finančnega ministrstva so na vprašanje, kakšno je slovensko stališče o vprašanju hrvaškega vstopa v ERM II, odgovorili, da mora Hrvaška najprej z akcijskim načrtom izpolniti vsa pričakovanja Evropske komisije, ECB in članic mehanizma, čemur bo lahko sledila uradna prošnja za vstop.

K temu so dodali še, da Hrvaška namera za vstop v mehanizem kaže na to, da območje evra ostaja sidro stabilnosti in rasti, ki še naprej ostaja privlačno za novo članstvo.

Hrvaški minister je sicer v ponedeljek v Bruslju na vprašanje, ali pričakuje na poti v območje evra tudi po izpolnitvi vseh tehničnih pogojev politične ovire, odgovoril, da želi na ta proces gledati zelo pozitivno in da se osredotoča na vsebino. Izrazil je tudi pričakovanje, da bo proces hitrejši in učinkovitejši od pristopnih pogajanj.

V območju evra je 19 držav EU, od leta 2007 tudi Slovenija, ki je evro prevzela kot prva nova članica iz širitve leta 2004. Med preostalimi devetimi jih je sedem dolžnih prevzeti skupno evropsko valuto, ko izpolnijo pogoje za to. To so Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija in Švedska. Velika Britanija in Danska pa sta si zagotovili stalno izvzetje, vendar je Danska kljub temu v mehanizmu ERM II.

Članica unije lahko skupno evropsko valuto uvede, če izpolnjuje štiri maastrichtska merila, ki terjajo cenovno stabilnost oziroma nizko stopnjo inflacije, zdrave javne finance, stabilne valutne tečaje in nizko raven obrestnih mer. Da lahko država postane članica območja evra, mora biti vsaj dve leti v mehanizmu deviznih tečajev ERM II.

Evropska komisija je sicer že maja lani ocenila, da Hrvaška in Bolgarija izpolnjujeta vsa merila za prevzem evra, razen merila glede deviznega tečaja, saj nista članici mehanizma ERM II.

ERM je Evropska gospodarska skupnost uvedla leta 1979 kot del evropskega denarnega sistema, da bi zmanjšala nihanja deviznih tečajev in zagotovila denarno stabilnost v Evropi v pripravah na uvedbo skupne evropske valute, ki se je zgodila 1. januarja 1999. Po uvedbi evra je postal mehanizem sredstvo za zagotavljanje stabilnosti valut članic zunaj območja evra, ki želijo prevzeti skupno valuto. Danska krona je trenutno edina valuta v ERM II.