c S

Ustavno sodišče razveljavilo določbo zakona o medijih, ki v postopku zaradi objave popravka izključuje odgovor na pritožbo zoper sodbo

05.07.2019 14:29 Ljubljana, 05. julija (STA) - Ustavno sodišče je razveljavilo drugi odstavek 39. člena zakona o medijih. Gre za določbo, vezano na vložitev pritožbe na sodbo sodišča prve stopnje v postopku zaradi objave popravka, po kateri se pritožba ne vroči nasprotni stranki v odgovor. Ustavno sodišče ugotavlja neskladje z 22. členom ustave, ki govori o enakem varstvu pravic.

Ustavno sodišče je postopek za oceno ustavnosti začelo na zahtevo vrhovnega sodišča. Slednje je zahtevo vložilo v postopku, v katerem je sodišče prve stopnje zavrnilo zahtevek za objavo popravka, višje sodišče pa je sodbo sodišča prve stopnje spremenilo in zahtevku ugodilo, ne da bi pritožbo pred tem vročilo tožencu v odgovor oziroma mu je pritožbo vročilo brez postavitve roka za odgovor.

Kot navaja ustavno sodišče, je v naravi pravice do popravka, da se njen namen lahko doseže le s hitrim odzivom na objavljeno obvestilo. Procesne določbe, ki zagotavljajo hitrost postopka, ko gre za objavo popravka, so v funkciji zagotovitve pravice do popravka, ki je ustavno varovana pravica (40. člen ustave). Ker se ta lahko učinkovito uresničuje in doseže svoj namen le s hitrim in ažurnim odzivom na objavljeno obvestilo, je zakonodajalec po presoji ustavnega sodišča z izključitvijo vročanja pritožbe nasprotni stranki in posledično krajšim postopkom zasledoval ustavno dopusten, legitimen cilj.

Ustavno sodišče obenem ugotavlja, da časovni prihranek ni znaten. Izpodbijana določba pravdni postopek zaradi objave popravka skrajša za čas, v katerem mora nasprotna stranka vložiti odgovor na pritožbo. Konkretno to pomeni največ 15 dni zaradi vročanja pritožbe nasprotni stranki, če je pritožba vročena s fikcijo vročitve, sicer pa manj, in nadaljnje tri dni za odgovor na pritožbo.

Koristi izpodbijane ureditve z vidika hitrosti oz. ažurnosti objave popravka pa po presoji ustavnega sodišča ne morejo odtehtati teže posledic, ki jih ima izpodbijana ureditev za prizadetega posameznika z vidika pravice do izjave. "Zakonska ureditev, ki izključuje možnost odgovora na pritožbo, namreč v tolikšni meri zožuje pravico do izjave v postopku zaradi objave popravka, da ni sorazmerna v ožjem pomenu s koristmi, ki jih zasleduje," so navedli na ustavnem sodišču.

Posledično je sodišče razveljavilo tudi določbo, da mora sodišče prve stopnje pravočasno in dovoljeno pritožbo z vsemi spisi poslati sodišču druge stopnje v dveh dneh od dneva, ko je bila vložena. Tako kratek procesni rok namreč ne upošteva upošteva vročanja pritožbe v odgovor in je v tem primeru neuresničljiv.

Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 39. člena zakona o medijih pa je ustavno sodišče zavrglo. Po tej določbi mora sodišče druge stopnje odločiti o pritožbi v treh dneh od dneva, ko prejme pritožbo in spise. Vročanje pritožbe nasprotni stranki v odgovor časovno ne sovpada z odločanjem višjega sodišča, zato to procesno dejanje ni ovira, da višje sodišče skladno z izpodbijano določbo odloči v treh dneh po tistem, ko prejme pritožbo in spis, so navedli ustavno sodniki, ki so v tej zadevi odločili soglasno.