c S

Ministrstvo vladi predlaga podajo soglasja k zvišanju vpisnine v imenik odvetnikov na 3000 evrov

09.07.2019 05:46 Ljubljana, 08. julija (STA) - Ministrstvo za pravosodje predlaga vladi, naj poda soglasje k spremembam statusa Odvetniške zbornice Slovenije, po katerih bi vpisnino v imenik odvetnikov zvišali na 3000 evrov. Ministrstvo meni, da so dodatna pojasnila, ki so jih zahtevali od zbornice, ustrezna in da tako ni utemeljenih razlogov, da vlada soglasja ne bi dala.

Odvetniška zbornica Slovenije je namreč marca 2017 ministrstvu za pravosodje posredovala sklep o spremembah in dopolnitvah statuta zbornice, ki je predvideval povišanje vpisnine za vpis v imenik odvetnikov z zdajšnjih 2295 na 3000 evrov, in predlagala, naj vlada nanj poda soglasje. Povišanje vpisnine je utemeljila z uskladitvijo vpisnine z rastjo življenjskih potrebščin, kar pa se je zdel vladi premalo utemeljen razlog, zato je zbornico junija 2017 pozvala k dopolnitvi obrazložitve.

Septembra 2017 je zbornica dala dodatna pojasnila, a je bil postopek izdaje soglasja po marcu 2018 zadržan, ker je takratna vlada Mira Cerarja opravljala le še tekoče posle. Zdajšnja vlada postopek nadaljuje, pri čemer ministrstvo ocenjuje, da so dodatna pojasnila, ki so jih prejeli od zbornice, ustrezna ter da ni ovir, da vlada soglasja k spremembam statuta ne bi dala.

Predlagane spremembe temeljnega akta odvetniške zbornice poleg zvišanja vpisnine v imenik odvetnikov predvidevajo še eno spremembo, ki jo je skupščina zbornice potrdila na seji aprila. Ta določa, da se za delo v organih zbornice lahko določi nadomestilo oziroma nagrada, pri čemer obseg in višino nadomestila oz. nagrade določi skupščina zbornice.

Odvetniška zbornica je sicer ministrstvu kot dodatne razloge za spremembo višine vpisnine, s katero bi se njeni prihodki na letni ravni povečali za šest odstotkov, navedla, da zbrana sredstva iz naslova vpisnin v imenik odvetnikov niso namenjena samo ozko formalnemu postopku preverjanja izpolnjevanja zakonskih pogojev za vpis posameznika v imenik odvetnikov, temveč pokrivajo celotno paleto opravil, povezanih z vodenjem imenika odvetnikov, iz naslova vpisnin pa se financirajo tudi stroški izvajanja odvetniškega izpita, permanentnega izobraževanja odvetnikov in vodenje disciplinskih postopkov. Poleg tega zbornica vsakemu odvetniku ob vpisu v imenik nudi programsko opremo Law Office z najmanj dvema brezplačnima licencama za uporabo, so navedli.

Skupščina zbornice je odvetnike razburila leta 2016, ko je sprejela sklep, po katerem je vpisnino v imenik odvetnikov z 2500 povišala na 9000 evrov. Po burnem odzivu odvetniške stroke je vpisnino čez nekaj tednov znižala na 3000 evrov, kmalu zatem pa je DZ sprejel novelo zakona o odvetništvu. Ta je določila, da višino vpisnine določa status odvetniške zbornice, h kateremu pa mora soglasje dati vlada. Hkrati je novela določila, da vpisnina v imenik odvetnikov do spremembe statuta zbornice znaša 2295 evrov.

Odvetniška zbornica je sicer v letu 2018 združevala 2264 članov. V imenik odvetnikov je bilo vpisanih 1768 odvetnikov, v imenik tujih odvetnikov 11 odvetnikov, v imenik odvetniških kandidatov 163 kandidatov, v imenik odvetniških pripravnikov pa 322 pripravnikov. V Sloveniji je v letu 2018 aktivno poslovalo 271 odvetniških družb in 11 civilnih odvetniških družb, je razvidno iz delovnega gradiva, ki čaka na obravnavo na vladi.