c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2021, številka 09 / letnik XIX.
 
Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita.
V interesu države je, da zločini ne ostanejo nekaznovani.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Nov korak naprej k digitalizaciji sodnih postopkov
1. marca je začela veljati Odredba o izpolnitvi tehničnih pogojev za elektronsko poslovanje med okrožnimi sodišči in centri za socialno delo v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij, ki sodiščem omogoča, da bodo lahko sodna pisanja vročala po varni elektronski poti, centri pa jim bodo posredovali predloge, mnenja in vloge. Na podlagi odredbe se tako od 1. marca uporablja 47. člen > Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1), ki ureja obvezno elektronsko poslovanje.Na ministrstvu za pravosodje podpirajo prizadevanja Vrhovnega sodišča, da so takšnih rešitev najprej deležni postopki, kjer gre za varstvo in zavarovanje pravic in koristi otrok. S tem uresničujejo zavezo po večji digitalizaciji sodnih postopkov, ki je namenjena tudi hitrejšemu in za stranke prijaznejšemu delovanju pravosodja. Sicer je 1. februarja začel delovati portal sodnih dražb. Vrhovno sodišče pa bo letos nadaljevalo priprave tehničnih rešitev in tako omogočilo elektronsko poslovanje še v ostalih civilnih sodnih postopkih.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> US zavrnilo zahtevo za zadržanje zaprtja trgovin ob nedeljah
Ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo Mercatorja, naj do dokončne odločitve zadrži določbe 8. člena > Zakona o trgovini (ZT-1), po katerih morajo biti trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte. Podobno zahtevo je zavrnilo že decembra lani, vloženih pa je še nekaj pobud za presojo ustavnosti zakonske ureditve iz oktobra lani.

>> Sodba zaradi napeljevanja k trojnemu umoru pravnomočna
Višje sodišče v Mariboru je pritrdilo mariborskemu okrožnemu sodišču, ki je Alexandra Žlendra v ponovljenem sojenju julija lani spoznalo za krivega napeljevanja k trojnemu umoru v Beogradu pred 27 leti in ga obsodilo na 14 let zapora.

>> Ponovno sojenje zoper nekdanjega notarja
Na kranjskem okrožnem sodišču je v torek potekal predobravnavni narok za nekdanjega notarja Jožeta Sikoška za domnevno pomoč pri zlorabi položaja. Sikošek je bil za zadevo iz leta 2005 že pravnomočno obsojen, zaradi česar je izgubil notariat, a je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje.

>> Večja zaščita najranljivejših v postopkih izvršbe
Državni zbor je včeraj sprejel novelo Zakon o izvršbi in zavarovanju, ki so jo na Ministrstvu za pravosodje pripravili z namenom, da v izvršilnih postopkih zaščitijo najranljivejše skupine posameznikov (posameznikov, ki se znajdejo v stiski in jim grozi izguba doma, potrošnikov …). Upoštevali so, da so izvršilni postopki primarno namenjeni upniku, da od dolžnika doseže poplačilo dolga, vendar ne za vsako ceno in na kakršen koli način.

>> DZ pri prijavi prebivališča znova uvedel krajevno pristojnost
DZ je sprejel novelo zakona o prijavi prebivališča, s katero želi vlada preprečiti fiktivne prijave. Po novem se ne bo več mogoče prijaviti na kateri koli upravni enoti, ampak samo na tisti, ki je krajevno pristojna.

>> Pravna podlaga za izdajanje biometričnih osebnih izkaznic
DZ je včeraj sprejel tudi novelo zakona o osebni izkaznici, ki daje pravno podlago za izdajanje biometričnih osebnih izkaznic. Te bodo po novem vsebovale čip, na katerem bo shranjen zapis dveh prstnih odtisov in fotografije obraza imetnika dokumenta.

>> DZ zavrnil višje nadomestilo za primer brezposelnosti za vse
DZ je v drugi obravnavi podprl novelo zakona o urejanju trga dela, po kateri bodo čezmejni delavci v primeru brezposelnosti začasno upravičeni do višjega nadomestila kot delavci, zaposleni v Sloveniji. Pri tem je zavrnil dopolnilo, naj se najvišji možni znesek nadomestila za brezposelnost zviša za vse.

>> Kaj prinaša predlog novele SZ-1E?
DZ se je seznanil s predlogom novele stanovanjskega zakona, ki predvideva prvo zvišanje neprofitnih najemnin po letu 2007. Da bi ob tem zaščitili socialno ogrožena gospodinjstva, se hkrati prilagaja sistem subvencioniranja. Predvidoma v petek bodo poslanci predlog, katerega uveljavitev si vlada želi čim prej, poslali v nadaljnji postopek.

>> Eno leto od prvega primera okužbe - pregled in kronologija
Pred slabim letom dni so v Sloveniji potrdili prvi primer novega koronavirusa, odtlej že več kot 191.000. Od takrat je bila Slovenija 60 odstotkov časa v razglašeni epidemiji, ki jo spremljajo omejitveni ukrepi. Medtem ko so vsi upi za konec epidemije položeni v cepljenje, pa skrbi počasna dobava cepiv. Ob tem je na obzorju nov epidemični val.

>> V ponedeljek v šole tudi dijaki prvih treh letnikov srednjih šol
V šole se v ponedeljek vračajo tudi dijaki prvih treh letnikov srednjih šol, ki so se do zdaj izobraževali na daljavo, je danes sklenila vlada. Odločila je tudi, da bodo maske v osnovnih šolah obvezne tudi v matičnih učilnicah, in sicer tako za učitelje kot učence od vključno 6. razreda. Obvezne bodo tudi v srednjih šolah.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe v določitvah volilnih okrajev
2. marca so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ), ki posegajo v 15 volilnih okrajev. Novela spreminja okraje tako, da se zmanjšajo razlike v njihovi velikosti po številu prebivalcev in se upoštevajo geografska zaokroženost ter skupne kulturne in druge značilnosti. Ne spreminjajo se obsegi prve, druge in tretje volilne enote, vključujejo pa spremembe v ostalih petih volilnih enotah. Največ sprememb je v volilni enoti Novo mesto, v dveh primerih pa se volilna okraja selita v drugo volilno enoto. Novela je bila nujna zaradi neustavnosti dela volilne zakonodaje, ki je bila ugotovljena z ustavno odločbo U-I-32/15 že pred dvema letoma.

>> Novela Zakona o volitvah v DZ
16. marca bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ), ki med drugim poenostavljajo sistem volitev predstavnikov madžarske in italijanske narodne skupnosti. Dosedanji t. i. sistem borda, ki je po splošni oceni zastarel in volivcem nerazumljiv, bo zamenjal enokrožni večinski volilni sistem (primerjalnik 45. člena). Dviguje se tudi zahtevano število podpisov za kandidaturo, in sicer se po novem zahteva podpise 1,5 odstotka števila volilnih upravičencev, ki so imeli pravico glasovati na prejšnjih volitvah. Do zdaj je bilo za vložitev kandidature potrebnih 30 podpisov. Novela prinaša tudi nekatere druge rešitve, med drugim določa, da lahko volivci, ki jim je nepredvideno vzeta prostost tik pred volitvami ali so sprejeti v bolnišnico oziroma socialno varstveni zavod, glasujejo po pošti, če pet dni pred glasovanjem to sporočijo okrajni volilni komisiji (primerjalnik 81. člena). Spremembe omogočajo tudi povezljivost sistema državne volilne komisije z evidenco volilne pravice, ki jo vodi ministrstvo za notranje zadeve. Tako bo mogoče samodejno preverjanje kandidatov za volitve v državni zbor, pa tudi kandidatov za člane volilnih odborov.

>> Sodelovanje organov pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj
13. marca bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, ki med drugim dopolnjujejo 12. člen uredbe - primerjalnik besedila. Po novem državni tožilec na obrazloženo pisno zahtevo policista sestavi uradni zaznamek o podanih navodilih in predlogih in ga najkasneje v 48 urah po prejemu zahteve pošlje policiji. Šteje pa se tudi, da je državni tožilec prevzel usmerjanje dela policije v predkazenskem postopku od trenutka, ko poda pisne usmeritve v konkretni zadevi. Po dopolnitvi 14. člena mora generalni direktor policije o ukrepih na podlagi obvestil o hujših kršitvah ali večkratnem ponavljanju kršitev določb te uredbe s strani policistov enkrat letno obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno za pravosodje.

>> Podaljšani odloki za zajezitev epidemije
Vlada je pretekli teden z odlokom podaljšala veljavnost večine dosedanjih ukrepov do 5. marca (pregled veljavnih odlokov) in zaradi poslabšanih epidemioloških razmer zaostrila ukrepe v obalno-kraški regiji, kjer sta znova v veljavi tudi omejitev gibanja (3. člen odloka) in prepoved zbiranja (5. člen odloka). Pri vstopu v Slovenijo ostajajo enake omejitve, nekoliko je spremenjen rdeči seznam držav.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 27 do 29
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Prednostna obravnava cepljenih?    

prof. dr. Jernej Letnar Černič
   
Cepljenje proti covid-19 napreduje po Evropi razmeroma počasi. Vse večje število cepljenih oseb odpira vprašanje, kako obravnavati cepljene in necepljene. Ali je stvarnoupravičeno v danih epidemioloških razmerah razlikovati med cepljenimi in necepljenimi? Ali je možno cepljene osebe prednostno obravnavati? Kako zavarovati človekovo dostojanstvo že cepljenih in tistih, ki še čakajo v vrsti za cepivo?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU glede imenovanj pritrdilo poljskim sodnikom
Sodišče EU je v torek odločilo v t. i. postopku predhodnega odločanja glede tožbe poljskih sodnikov, ker naj bi jim vlada v Varšavi vzela pravico do pritožbe ob zavrnitvi njihovih kandidatur za vrhovne sodnike. Sodišče EU je v sporu načeloma pritrdilo sodnikom ter izrazilo dvom v skladnost zakonskih sprememb na Poljskem s pravom EU.

>> Okrepitev pravosodnega sodelovanja s tretjimi državami
Svet EU je v ponedeljek odobril predlog Evropske komisije za okrepitev sodelovanja Agencije EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) z državami, ki niso članice EU. Cilj komisije je zagotoviti učinkovitejše čezmejno pravosodno sodelovanje na področju mednarodnega kriminala.

>> Boj proti spolnim zlorabam otrok
Do 15. aprila poteka javno posvetovanje o boju proti spolnim zlorabam otrok, ki ga je Evropska komisija sprožila, da bi pripravila učinkovito zakonodajo na tem področju.

>> Kmalu predlog za uvedbo potnega lista o cepljenju
Evropska komisija bo zakonodajni predlog za uvedbo skupnega potrdila oziroma "digitalnega zelenega potnega lista" o cepljenju proti okužbi z novim koronavirusom predstavila še ta mesec.

>> Zelena luč konferenci o prihodnosti Evrope
Članice EU so včeraj podprle skupno izjavo osrednjih institucij unije o izvedbi konference o prihodnosti Evrope in tako prižgale zeleno luč temu projektu. To sicer še ni konec postopka, ki glede na prvotne načrte zamuja že skoraj leto dni.

>> Podaljšanje prožnosti javnofinančnih pravil do 2023
Evropska komisija ocenjuje, da bi bilo treba lani marca aktivirani mehanizem, ki članicam EU pri sprejemanju ukrepov v odziv na pandemijo covida-19 in njene posledice dopušča odstopanje od veljavnih proračunskih pravil, podaljšati.

>> Projekti v podporo reformam za okrepitev rasti
Evropska komisija je odobrila 226 projektov v podporo pri načrtovanju in izvajanju reform za okrepitev rasti. Med temi je sedem slovenskih projektov, ki se nanašajo na e-zdravje, obnovljivo energijo, pravosodje, upravljanje davkov od dohodkov pravnih oseb, plačilne trge in ekonomsko modeliranje.

>> EU ohranja sankcije proti Rusiji zaradi Ukrajine
Evropska unija za zdaj ne namerava umakniti gospodarskih sankcij proti Rusiji, ki jih je uvedla zaradi konflikta v Ukrajini. Predpogoj za umik sankcij je uresničevanje mirovnega načrta za Ukrajino iz leta 2015.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Kazenski zakonik (KZ-1) je od objave leta 2008 doživel 11 posegov v besedilo. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu KZ-1.

V časovni lestvici je vseh 12 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 243. člena, ki ureja kaznivo dejanje ponarejanja denarja). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

KZ-1 je vsebinsko povezan z več kot 900 strokovnimi članki, več kot 3.700 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 16 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
16. marec 2021 Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ) 
 
13. maj 2021 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.