c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2020, številka 19 / letnik XVIII.
 
Ubi aequitas evidens poscit, subveniendum est.
Kjer (to) zahteva očitna pravičnost, je treba pomagati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> S ponedeljkom sproščanje številnih ukrepov
Vlada je na včerajšnji seji sprejela vrsto odločitev, s katerimi se v ponedeljek, 18. maja, sproščajo številni ukrepi, ki so veljali zaradi epidemije. Omogočeno bo opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja ter prodajanja blaga in storitev potrošnikom razen nekaterih storitev na področju turizma, tako bodo lahko vrata odprle vse trgovine, gostinci pa bodo lahko stregli tudi v notranjih prostorih. Odpirajo se nastanitvene kapacitete do 30 sob, ne pa še planinski domovi in večji hoteli ali hostli. Z odlokom pa vlada ohranja minimalni obratovalni čas prodajaln z živili, in sicer najmanj od 8. ure do vsaj 18. ure (pri čemer to ne velja za trgovine, katerih obratovalni čas že pred 12. marcem ni bil daljši od 10 ur), bodo pa od ponedeljka v prodajalnah vsi potrošniki pri opravljanju nakupov izenačeni.

Vlada je sprejela tudi načelno odločitev, da se aktivirajo vrtci in osnovne šole za prvo triado, poklicne šole, domovi za dijake. Po 23. maju bodo možni tudi treningi v šolskih športnih objektih. Dovoljena bo tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ta ukrep pa je povezan predvsem s počitniškim varstvom. Ob upoštevanju zdravstvenih priporočil bodo dovoljeni treningi in tudi rekreativna vadba v zaprtih prostorih, v kar pa še niso vključeni fitnes centri in podobni objekti.

Med drugim je bila sprejeta tudi odločitev, da se preneha z razkuževanjem skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah. S ponedeljkom se znova odpirajo tudi avtošole, ki niso delovale od 17. marca.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
PREGLED VSEH DOSEDANJIH UKREPOV OB EPIDEMIJI
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Meje političnega izražanja na Twitterju    

dr. Matej Avbelj
   
V pravu sta zelo pomembni dve veščini. Znati postaviti pravo vprašanje in zadevo utemeljiti na konkretnem življenjskem primeru. Priložnost za to nam ponuja pravkar izdana sodba Vrhovnega sodišča v zadevi II Ips 75/2019. V njej je Vrhovno sodišče moralo presoditi pravno dopustnost naslednje vsebine izražanja na Twitterju: »Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30€, drugo za 35€. #ZvodnikMilan.« Izražal se je tedanji vodja opozicije Janez Janša. Tožnica pa je Mojca Pašek Šetinc, tedanja urednica dnevno-informativnega programa na RTV. Potem ko sta nižjestopenjski sodišči ugodili tožnici in tožencu naložili plačilo 6.000 evrov, ker ji je z žalitvijo časti in dobrega imena po Twitterju povzročil duševne bolečine, je Vrhovno sodišče v postopku z revizijo presodilo v prid revidenta, torej Janeza Janše. Reviziji je ugodilo in sodbi sodišč druge (VSC Sodba Cp 296/2018) in prve stopnje spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek zavrnilo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Določba ZFPPIPP glede odpusta obveznosti neustavna
Ustavno sodišče je odločilo, da je druga alineja druge točke drugega odstavka 399. člena ZFPPIPP v neskladju z ustavo, če se nanaša na 383.b člen tega zakona. Ta alineja določa, da odpust obveznosti stečajnega dolžnika ni dovoljen, če je ta kršil obveznosti ali zlorabil pravico do odpusta, člen pa določa, da mora dolžnik sodelovati s sodiščem in upraviteljem, se odzivati na pisanja in pozive ter jima med drugim posredovati podatke o dosegljivosti.

>> Posveti o kandidatih za ustavnega sodnika
Na včerajšnjem posvetovanju predsednika republike Boruta Pahorja s poslanskimi skupinami o kandidatih za sodnika ustavnega sodišča so poslanci izpostavili predvsem kandidaturi Andraža Terška in Barbare Zobec. Edino kandidatko podpirajo v SDS, kot sprejemljivo so jo ocenili tudi v NSi. Medtem so v LMŠ in Levici napovedali podporo Teršku.

>> Pravosodje o izhodnih ukrepih in Logarjevem dopisu
Na ministrstvu za pravosodje so se včeraj srečali predstavniki pravosodja glede ukrepov za obvladovanje epidemije v pravosodju in njihovem postopnem sproščanju. Sogovorniki so izmenjali tudi poglede na vprašanje letošnjih sodnih počitnic in dosegli načelni konsenz, da bo treba letošnjo poslovanje sodišč prilagoditi situaciji, kar pomeni skrajšanje sodnih počitnic oziroma prestavitev v avgust. Ob tem so izrazili tudi nestrinjanje s spremnim dopisom zunanjega ministra Anžeta Logarja k medresorskemu poročilu o vladavini prava v Sloveniji, ki je bilo posredovano Evropski komisiji.

>> DZ potrdil rast izdatkov države
DZ je potrdil spremembe > odloka o okviru za pripravo proračunov javnih blagajn, s katerimi se z namenom blažitve posledic epidemije novega koronavirusa izdatki države zvišujejo za več kot dve milijardi evrov. Ta denar se bo namenil za socialno varnost in gospodarstvo.

>> Pravila glede državnih poroštev za kredite
Vlada je sprejela uredbi o izvajanju ukrepa poroštva po zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije koronavirusa in po zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Z uredbama se podrobneje določajo pravila v zvezi z omejitvami poroštva, z unovčevanjem in izterjavo poroštva, z roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila SID banki ter z nadomestilom za njegovo izvajanje, so pojasnili.

>> V petek o predlogu tretjega protikoronskega paketa
Vlada bo v petek obravnavala predlog tretjega paketa ukrepov za pomoč gospodarstvu, ki močno čuti posledice epidemije novega koronavirusa. Med drugim naj bi z ukrepi priskočili na pomoč turizmu. Kot kaže, bo tako večina interventnih ukrepov iz mega protikoronskega zakona (prečiščeno besedilo ZIUZEOP) veljala do konca junija. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je pripravila niz predlogov za tretji paket, med drugim si želijo večjo finančno pomoč malim podjetjem in obrtnikom.

>> Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa
Sheme subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki naj bi bila del tretjega protikoronskega zakona, se najbolj veselijo v gospodarstvu, naklonjeni pa so ji tudi v sindikatih in stroki, od koder sicer prihajajo pozivi k ustreznim varovalkam. Med njimi naj bi bile sankcije za zlorabe in ohranitev delovnih mest tudi določen čas po izteku ukrepa.

>> V zvezi s koroškima dečkoma odprtih več zadev
Na sodiščih je odprtih več sodnih postopkov, ki sta jih sprožila stara starša t. i. koroških dečkov, potem ko so ju marca 2016 proti volji starih staršev namestili v rejništvo. Je pa zaključen odškodninski zahtevek do ministrstva za delo, saj sta strani aprila lani sklenili poravnavo. Ministrstvo je plačalo 19.000 evrov odškodnine in stroške.

>> Okrepitev videokonferenčnih zmogljivosti sodišč
V okviru digitalizacije pravosodja v sodelovanju z vrhovnim sodiščem poteka okrepitev videokonferenčnih zmogljivosti sodišč in drugih pravosodnih organov s ciljem, da bi sodne naroke po presoji sodnika izvedli preko videokonference, so sporočili z ministrstva za pravosodje.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina:
Učinek vpisa pridobitve poslovnega deleža v register za nazaj
 
mag. Romana Rački Strmole:
Zaznamba spora je pomembna
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Izvajanje javnega prevoza potnikov
11. maja je začel veljati Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS, ki dovoljuje javni linijski prevoz potnikov, posebni linijski prevoz potnikov, stalni izvenlinijski prevoz potnikov, občasni prevoz potnikov, prevoz potnikov z žičniškimi napravami za prevoz oseb in javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu. Prevozi se morajo opravljati v skladu s priporočili NJIZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Če potnik vstopi v vozilo javnega linijskega prevoza potnikov pri zadnjih vratih, kjer ni nameščenih mobilnih terminalov za validacijo vozovnic, sklene prevozno pogodbo na podlagi veljavne vozovnice z vstopom v vozilo.

>> Letalski potniški promet
Od 12. maja je znova dovoljen mednarodni letalski potniški promet v Slovenijo, ki je v okviru ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa obstal 17. marca. Po novem Odloku o prepovedi opravljanja mednarodnega zračnega prometa v RS, ki razveljavlja dosedanji Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v RS, so prevozi potnikov na mednarodna letališča v Sloveniji dovoljeni tako iz EU kot iz drugih držav. Dovoljeni so leti na slovenska mednarodna letališča Ljubljana, Maribor in Portorož, ne pa tudi na lokalna letališča, kjer prepoved mednarodnega potniškega prometa ostaja v veljavi do 12. junija.

>> Začasni ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti
8. maja je prenehal veljati Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki je določal prekinitev izvajanja preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Dan kasneje, 9. maja, je začela veljati Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki ponovno vzpostavlja izvajanje zdravstvenih in zobozdravstvene storitev ter za izvajalce zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti. Tako se zdravstvena obravnava zagotovi le pacientom z negativno epidemiološko anamnezo brez prisotnih znakov okužbe dihal, paciente, ki imajo omenjene znake pa se napoti v ambulanto COVID-19. Novi Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki je začel veljati 8. maja, med drugim določa, da imenovani zdravnik in komisije ZZZS odločajo o zadevah iz svoje pristojnosti brez pregleda zavarovanih oseb in zgolj na podlagi dokumentacije.

>> Zbiranje v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
Sprememba in dopolnitve > Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki so začele veljati 9. maja, določajo, da prepoved zbiranja ne velja za javne uslužbence, zaposlene v zavodih, posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi in posameznike, ki so člani organov teh zavodov. Zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

>> Novela energetskega zakona
23. maja bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Energetskega zakona (EZ-1), ki v slovenski pravni red prenašajo spremenjeno evropsko direktivo o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom. Po novem se bodo pravila, ki se uporabljajo za prenosne plinovode, ki povezujejo dve ali več držav članic EU, uporabljala tudi za prenosne plinovode v tretje države in iz njih. Novela EZ-1C med drugim vsebuje določbe, ki bolj jasno določajo naloge operaterja prenosnega sistema in regulatorja trga.

>> Izvajalci gradbenih del
9. maja je začela veljati sprememba > Gradbenega zakona (GZ), ki za izvajalce gradbenih del do 31. maja 2022 podaljšuje rok glede ustrezne strokovne usposobljenosti kadra v gradbeništvu. Izvajalci, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po GZ, imajo tako dve leti več časa, da se uskladijo s 14. členom GZ.

>> Novela ZDLov-1C
Spremembe in dopolnitve > Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), ki v pretežnem delu že veljajo, med drugim določajo, da bo država namesto lovskih družin še pet let (do 30. aprila 2025) odgovarjala za premoženjsko škodo, ki jo povzroči šakal. Šakal v skladu z spremenjeno Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah od 1. maja namreč ni več zavarovana živalska vrsta, saj se je v preteklih letih prekomerno namnožil. Nadalje spremembe nedvoumneje določajo dosedanje določbe zakona - npr. odgovornost za nepremoženjsko škodo, priznavanje lovskih izpitov (primerjalnik 61. člena), pooblastila lovskega inšpektorja (primerjalnik 74. člena), ali pa pomenijo racionalizacijo postopkov (npr. postopka sprejemanja letnih načrtov lovsko upravljavskih območij).

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 63 - 66
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Grožnja celotnemu pravnemu redu EU
Odločitev nemškega ustavnega sodišča o programu odkupovanja obveznic, ki ga je leta 2015 vzpostavila Evropska centralna banka, zadeva samo srce EU. Evropska komisija, soočena s težko dilemo, kako se odzvati na to potezo, ki ogroža celoten pravni red EU, tehta prednosti in slabosti sprožitve pravnega postopka proti Nemčiji. ECB ne bi smela veljati za gospodarja vesolja, meni vodilni sodnik v zadevi Peter Huber in poziva ECB k prevzemu odgovornosti za svoje odločitve.

>> Načrt za okrevanje gospodarstva po pandemiji
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj v Evropskem parlamentu v Bruslju predstavila svoj načrt za okrevanje gospodarstva po pandemiji covida-19. Sredstva naj bi porabili za programe EU v treh stebrih. Evroposlanci so nekaj njenih načrtov v razpravi pozdravili, do drugih so bili kritični.

>> Smernice za oživljanje turizma
Evropska komisija je predstavila sveženj smernic v pomoč članicam EU pri postopnem odpravljanju omejitev potovanj in oživljanju turizma v pričakovanju poletne sezone. Rdeča nit je, da je treba pri ukrepanju upoštevati epidemiološki razvoj in načelo sorazmernosti, se tesno usklajevati in se izogniti vsakršni diskriminaciji, ki ni povezana z virusom. Evropska komisija bo v senci polemike o vavčerjih kot alternativi povrnitvi stroškov v primeru odpovedi potovanja vsem članicam EU poslala pismo s pozivom k spoštovanju pravic potnikov in zagotovitvi privlačnih vavčerjev. Postopkov zaradi kršenja evropske zakonodaje pa za zdaj ne bo sprožila.

>> Okvir protikoronske pomoči iz ESM
Finančni ministri članic območja evra so v petek na videokonferenčnem zasedanju dorekli okvir pomoči državam pri blaženju hudih gospodarskih posledic pandemije novega koronavirusa s posojili iz evropskega reševalnega mehanizma ESM. Cilj ostaja, da bo ta pomoč na voljo od 1. junija.

>> Sprožilen postopek ugotavljanja kršitev v zvezi z novim poljskim zakonom o sodstvu
Evropska komisija je za zaščito pravne države poslala Poljski uradni opomin in tako sprožila postopek ugotavljanja kršitev v zvezi z novim zakonom o sodstvu, ki je v tej državi začel veljati februarja letos. Novi zakon o sodstvu spodkopava neodvisnost poljskih sodnikov in ni združljiv s primarnostjo prava EU. Poleg tega med drugim poljskim sodiščem preprečuje, da bi neposredno uporabljali nekatere določbe prava EU o zaščiti neodvisnosti sodstva in da glede tega Sodišču EU predložijo vprašanja za predhodno odločanje. Poljska vlada ima dva meseca, da odgovori na uradni opomin.

>> EU s platformo za poenostavitev zakonodaje
Evropska komisija je v ponedeljek odprla platformo Fit for Future (Pripravljeni na prihodnost), katere strokovna skupina ji bo pomagala poenostaviti obstoječo zakonodajo EU ter zmanjšati upravno breme za državljane in podjetja. Pripomogla bo tudi, da bo zakonodaja EU še naprej primerna za prihodnost.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o medijih (ZMed), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 21 vplivov na besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZMed.

V časovni lestvici je vseh 22 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 9. člen Zmed o izdajatelju medija ter komentarjih javnosti). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedila ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZMed je vsebinsko povezan z več kot 140 strokovnimi članki in več kot 310 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.