c S
OZS z vrsto predlogov za tretji protikoronski paket 12.05.2020 19:26 Ljubljana, 12. maja (STA) - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je pripravila niz predlogov za tretji protikrizni paket, ki naj bi ga vladna koalicija intenzivneje začela pripravljati prihodnji teden. Med drugim si želijo večjo finančno pomoč malim podjetjem in obrtnikom, nižji DDV za nekatere dejavnosti in lažje odpuščanje.

Predsednik zbornice Branko Meh je spomnil, da so mala in srednja podjetja hrbtenica slovenskega gospodarstva, zaradi česar je tako pomembno, "da s pravimi in pravočasnimi ukrepi pomagamo temu segmentu gospodarstva". "Zdaj je priložnost, da se v tretji protikoronski paket vključi vse tisto, kar smo pogrešali v prvih dveh paketih," je navedel v sporočilu za javnost.

Obrtniki in podjetniki se zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti, upada naročil in odstopa od že sklenjenih pogodb po navedbah OZS soočajo s hudimi likvidnostnimi težavami. Banke likvidnostnih posojil z državnim poroštvom še ne odobravajo, SID banka in Slovenski podjetniški sklad pa ponujata finančne produkte, ki niso namenjeni mikro in malim podjetjem, opozarjajo v zbornici.

Zato je treba po njihovem nemudoma zagotoviti pomoč, ki bo temu delu gospodarstva prinesla nujna likvidnostna sredstva za pokrivanje tekočih stroških in zagon dejavnosti, saj da bodo sicer primorani odpuščati in zapirati dejavnosti.

Ob tem v OZS spominjajo, da so že pri pripravi prvih dveh protikoronskih paketov opozarjali, kako so se številni obrtniki in podjetniki znašli v primežu najemnin. Ker so čez noč ostali brez prihodkov, jim plačilo najemnin, poleg ostalih fiksnih stroškov, predstavlja velik finančni zalogaj.

V zbornici si zato želijo, da vlada v tretjem paketu reši tudi vprašanje najemnin za poslovne prostore, ki so v zasebni lasti, v kar se do zdaj država ni želela spuščati. Najemniki poslovnih prostorov v državni in občinski lasti so namreč po drugi strani oproščeni plačevanja najemnin.

Ker imajo številni obrtniki in podjetniki obveznosti tudi do lizinških družb, v zbornici na vlado znova apelirajo tudi, naj ukrep možnosti odloga obveznosti poleg bank velja tudi za te finančne ustanove. Predlagajo tudi odlog plačila obveznosti za elektriko in komunalne storitve, državno poroštvo pri odkupu terjatev in višje državno poroštvo za kreditne linije z največjo višino glavnice do 30.000 evrov.

Na delovnopravnem področju si v OZS želijo, da bi lahko delodajalci avtomatično prekinili pogodbo o zaposlitvi delavcu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev. Zaradi likvidnostih težav številnih delodajalcev bi radi ob tem videli, da bi regres za leto 2020 plačala država ali pa da bi ta vsaj podaljšala rok za izplačilo regresa do konca leta.

Glede na krizne razmere predlagajo še, da se skrajšajo odpovedni roki v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, predvsem za tiste delodajalce, ki zaposlujejo 10 ali manj delavcev. Podaljša naj se tudi rok za izplačilo odpravnine pri odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga, in to do konca 2020.

Ukrepi iz prvega protikoronskega zakona, ki se nanašajo na delovnopravno področje, npr. subvencioniranje čakanja na delo doma, naj se prav tako podaljšajo do konca tega leta, pozivajo v OZS. Številni člani, ki so po sprostitvi opravljanja dejavnosti odprli delavnice, namreč zbornici sporočajo, da dela in strank ni, dohodkov pa je zelo malo. Veliko teh je vezanih na gostinstvo in turizem oz. organizacijo dogodkov, ki so še vedno močno ohromljeni.

Tretji protikoronski paket bi moral biti tako po navedbah OZS namenjen predvsem turizmu kot najbolj prizadetemu sektorju. Vseeno pa predlagajo, da se vanj tudi doda tudi ukrepe za ostale prizadete panoge, kot so avtobusni prevozi potnikov, izvajanje gostinskih storitev, vključno s cateringom in slaščičarstvom, delovanje turističnih vodnikov, organizacija dogodkov in izvajanje storitev ob dogodkih, spa in wellness centre ter ostale dejavnosti, ki so vezane na turizem.

Na področju turizma v OZS med drugim predlagajo oprostitev davka od dohodka pravnih oseb in dohodnine za samostojne podjetnika za 2019 in 2020 ali podaljšanje rokov za plačilo davkov. Predlagamo tudi znižanje DDV za turizem na sedem odstotkov za vse storitve za leti 2020 in 2021, oprostitev stroškov omrežnin, nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča ter nadomestil za uporabo avtorskih pravic v turizmu ter znižanje zavarovalnih premij za leti 2020 in 2021.

Predlagajo tudi znižanje stopnje DDV na 9,5 odstotka za kozmetične in pedikerske storitve, dejavnosti za nego telesa, kemičnega čiščenja in pranja, šivanja izdelkov po meri in izdelavo čevljev, da bi tako tudi v teh kriznih časih lažje privabili stranke. Ob tem bi želeli, da se DDV plača šele po plačani realizaciji.

Za gradbeni sektor pa v zbornici predlagajo ukinitev karantene za tuje delavce, ki so zaposleni v Sloveniji in se vračajo na delo po krajšem obisku doma. Predlagajo, da se poišče drug ukrep, npr. hitro testiranje ali delo v izolaciji. Pospešiti je treba po njihovem tudi postopke izdajanja novih gradbenih dovoljenj ter zagotoviti, da bodo tudi na večjih javnih naročilih v gradbeništvu posle pridobili predvsem domači izvajalci in podizvajalci.