c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2019, številka 02 / letnik XVII.
 
Eodem modo quo quid constituitur, eodem modo et dissolvitur.
Na isti način, kot se nekaj sklene, na isti način se tudi razveže.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu odslej javno dostopna
Na spletnem mestu Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je od 14. januarja mogoč brezplačen javni dostop do podatkov evidence nevladnih organizacij v javnem interesu. Z vzpostavitvijo evidence so prvič na enem mestu zbrani in javnosti dostopni podatki o omenjenih nevladnih organizacijah na vseh področjih.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Obvestilo
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Varčevalni ukrepi kot pomemben dejavnik za izhod iz krize
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Pahor s predstavniki parlamentarnih strank o spremembah volilne zakonodaje
Predsednik republike Borut Pahor bo na posvetu z vodji parlamentarnih strank in poslanskih skupin iskal možnosti za spremembe volilne zakonodaje, za del katere je ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z ustavo. V strankah so enotni, da je treba neustavnost odpraviti, dogovor, na kakšen način bi to storili, pa bo, kot kaže, težko doseči. Ugledni pravni strokovnjaki so ugotovili, da je zakonodajalec dolžan spremeniti volilno zakonodajo tako, da parlamentarne volitve ne bodo nikakor ustavnopravno vprašljive.

>> Sestanek o ureditvi kaznivega dejanja posilstva bo še ta teden
Medresorska skupina za spremljanje izvajanja konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami je obravnavala dogajanje glede pobude, naj se preveri ustreznost ureditve kaznivega dejanja posilstva v zakonodaji, so za STA navedli na ministrstvu za delo. Ministrstvo za pravosodje bo ta teden sklicalo sestanek na to temo, so zapisali.

>> ZSSS: Zaradi prenove minimalne plače potrebne spremembe pri dohodnini in socialnih transferih
Za dosledno izvrševanje sprememb > zakona o minimalni plači bodo že letos potrebne spremembe na področju davčne zakonodaje in socialnih transferov, da se ne izničijo učinki povišanja minimalne plače, opozarja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Med drugim bi bilo treba zvišati mejo upravičenosti do najvišje splošne dohodninske olajšave.

>> Višje delovno sodišče pritrdilo prvostopenjski sodbi o višji solidarnostni pomoči za vse delavce
Višje delovno in socialno sodišče je pritrdilo ljubljanskemu delovnemu in socialnemu sodišču, ki je v tožbi vojaka zoper obrambno ministrstvo odločilo, da je pri izplačilih solidarnostne pomoči nedopustno razlikovati med člani sindikatov, podpisnikov aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, in preostalimi zaposlenimi.

>> OZP zavrnil predlog SDS in SNS za referendum o migracijah
Odbor DZ za zunanjo politiko (OZP) je zavrnil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij, ki so ga v DZ vložili poslanci SDS in SNS. Ti so v razpravi poudarili, da je treba odločanje o migracijah prepustiti ljudstvu. Zunanji minister Miro Cerar in poslanci koalicije pa so izpostavili brezpredmetnost obravnave predloga.

>> Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah v izogib kazni
Odbor DZ za finance je za sprejem na plenarni seji pripravil predlog zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, s katerim se bo skladno z evropsko direktivo uredilo postopke za podeljevanje koncesij za gradnje in koncesij za storitve. S sprejemom zakona Slovenija že zamuja, zato ji grozi denarna kazen.

>> Policija zaradi dokumentov o migrantih toži informacijsko pooblaščenko
Policija je vložila tožbo zoper odločitev informacijske pooblaščenke, da mora policija razkriti dokumente o ravnanju z migranti na meji, v njej se sklicuje na varnost Slovenije in EU, piše Dnevnik. Navaja, da so dokumente na pobudo Amnesty International Slovenija in Dnevnika delno že razkrili, a so ključni deli ostali cenzurirani.

>> Sojenje Noviču se je nadaljevalo v znamenju delcev streljanja
V nadaljevanju novega sojenja Milku Noviču za umor nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika je glede delcev streljanja, najdenih na Novičevih dlaneh, glavi in jakni pričala kemičarka z NFL Ester Ceket. Novič je v zaslišanju izvedenke skušal dokazati njeno nestrokovnost, ona je vztrajala na svojem pričanju s prvega sojenja.

>> Po dobrih dveh letih od razkritja afera s preskakovanjem čakalnih vrst pred sodnike
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se bo dve leti in pol po odmevnih hišnih preiskavah, ki so razkrile domnevno podkupovanje v UKC Ljubljana za preskakovanje čakalnih vrst pri določenih zdravnikih, s predobravnavnim narokom začelo sojenje zoper 10 oseb in dve podjetji. Tožilstvo jim očita kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sodni svet
Predsednik republike do 31. januarja zbira predloge možnih kandidatov za člana Sodnega sveta, za katerega bodo nadomestne volitve v Državnem zboru zaradi odstopa dr. Verice Trstenjak. Državni zbor na predlog predsednika republike in na podlagi Zakona o sodnem svetu (ZSSve) člana izvoli izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov. Zaželeno je, da so predlogi možnih kandidatov za člana Sodnega sveta obrazloženi ter da je priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti, če ta ne kandidira sam. Predlogom možnih kandidatov za člana Sodnega sveta morajo biti priložena tudi dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev.

>> Varuh človekovih pravic
26. januarja bo začel veljati novi Poslovnik Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, ki ureja organizacijo in način dela Varuha, določa delitev delovnih področij ter postopek s pobudami in drugimi vlogami. Pravilnik med drugim določa nove notranje organizacijske enote (zagovorništvo otrok, center za človekove pravice in državni preventivni mehanizem po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim in poniževalnim kaznim ali ravnanju), njihovo vodenje in koordiniranje ter nova delovna področja, na katera se delijo zadeve iz pristojnosti Varuha.

>> KP javnega zavoda RTV Slovenija in KP za poklicne novinarje
11. januarja sta bila objavljena Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija in Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje. Aneksa sledita vsebini Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki je bil sklenjen med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in tako določata novo uvrstitev delovnih mest v višje plačne razrede. Aneks št. 6 h KP javnega zavoda RTV Slovenija pa dodatno ureja še vprašanji jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

>> Fiskalni svet
12. januarja je začel veljati Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev fiskalnega sveta v plačne razrede. Pravilnik določa način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v nazivu v višji plačni razred. Javni uslužbenci fiskalnega sveta napredujejo vsaka tri leta, če izpolnjujejo predpisane pogoje, izplačilo plač na podlagi napredovanja pa se izvaja od 1. decembra v letu, ko je uslužbenec izpolnil pogoje za napredovanje.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 3
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo KZ-1?
Besedilo Kazenskega zakonika (KZ-1) je od objave leta 2008 doživelo 7 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu KZ-1.

V časovni lestvici je vseh 8 prečiščenih besedil, kot so se spreminjala od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 196. člena KZ-1 (Kršitev temeljnih pravic delavcev) pred in po zadnji noveli.

KZ-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 1000 strokovnimi članki, več kot 2.500 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 170 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Britanski parlament premierki Theresi May ni izglasoval nezaupnice
Britanski parlament premierki Theresi May ni izglasoval nezaupnice, ki jo je po torkovi zavrnitvi njenega dogovora z EU o brexitu zahteval vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn. Nezaupnico je podprlo 306 poslancev, proti jih je bilo 325. Mayeva je izrazila zadovoljstvo in napovedala, da bo nadaljevala delo za izstop države iz EU.

>> Revizorji opozarjajo na pomanjkljiv nadzor kemičnih snovi v hrani; Slovenija primer dobre prakse
Sistem EU za zaščito potrošnikov pred kemičnimi nevarnostmi v hrani je spoštovan po vsem svetu, vendar je trenutno podhranjen in zato ne dovolj učinkovit, je opozorilo Evropsko računsko sodišče. Slovenijo izpostavlja kot primer dobre prakse, ker nacionalni organi preverjajo tudi živilske dodatke in arome, ne le pesticidov in veterinarskih zdravil.

>> EU z novimi ukrepi za zmanjšanje slabih posojil
EU nadaljuje prizadevanja za hitrejše zmanjševanje nedonosnih izpostavljenosti v bančnem sektorju. Letos naj bi zaživel bonitetni varovalni mehanizem, po katerem bodo morale banke oblikovati ustrezno visoke oslabitve oz. odbitek od kapitala, če te ne bodo zadostne. Novi ukrepi bank v Sloveniji ne bi smeli posebej obremeniti.

>> Štirje kandidati za generalnega sekretarja Sveta Evrope
Za položaj generalnega sekretarja Sveta Evrope se potegujejo štirje kandidati, je sporočil predsedujoči odboru ministrov te panevropske organizacije. To so hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić, belgijski zunanji minister Didier Reynders, bivši litovski zunanji minister Andrius Kubilius in bivša grška zunanja ministrica Dora Bakojanis.

>> Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo glede obveznega šolanja
Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo v primeru družine Wunderlich proti Nemčiji in razsodilo, da odvzem otrok iz družine, če ti ne hodijo v šolo, ne pomeni kršitve 8. člena evropske konvencije o človekovih pravicah. Družina se je na sodišče obrnila, ker je policija odvzela otroke, ki sta jih starša šolala doma.

>> Romuniji tudi v Strasbourgu znova opozorila glede korupcije
Romunska premierka Viorica Dancila je ob predstavitvi prioritet romunskega predsedstva na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu znova slišala niz opozoril glede korupcije, a tudi številne izraze podpore, zlasti iz socialdemokratskih vrst. Sama pa je znova opozorila na nepošteno obravnavo Romunije, zlasti v primeru schengna.

>> Sodišče EU: Rdeča luč Bruslja prevzemu TNT Express s strani UPS nezakonita
Sodišče EU je odločilo, da mora Evropska komisija zaradi nepravilnosti v postopku preklicati zavrnitev, ki jo je kot regulator podala pri prevzemu nizozemske družbe za dostavo pošiljk TNT Express s strani konkurenta UPS leta 2013. TNT je nato kupil Fedex, UPS pa je predlani po sodbi na nižji stopnji zahteval 1,7 milijarde evrov odškodnine.

     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      »Gastarbeiterska« usoda    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Ljudje odhajajo zaradi želje po boljšem življenjskem standardu na zahodu in severu, vendar ne le zgolj zaradi pomanjkanja poklicnih priložnosti doma. Preseljujejo se v veliki meri tudi zaradi izjemnega nezadovoljstva nad pomanjkljivim in nepoštenim delovanjem državnih oblasti in skritih omrežij od Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Beograda do Skopja. Tamkajšnje državne oblasti ljudem ne vlivajo upanja, da bi se stanje v prihodnje lahko izboljšalo. Zato odhajajo, da si poiščejo vsaj toliko dostojne razmere za življenje, da sami sebi in svojim družinam omogočijo samouresničenje. Zato ni presenetljivo, da se ljudje vse pogosteje zbirajo na osrednjih trgih velikih mest in protestirajo proti zatečenem stanju in koruptivnem delovanju državnih oblasti.
   
     
   
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se naročite na storitvi IUS Alert ali Zakonodajna sled.
 
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Prosta delovna mesta
• Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni natečaj za položaj direktorja vladnega urada za varovanje tajnih podatkov. Zadnji dan za prijavo na razpis je 22. januar.
• Varuh človekovih pravic, ki v marcu in aprilu načrtuje novo usposabljanje kandidatov z območja celotne Slovenije, je objavil javni poziv za kandidate za zagovornike otrok. Prijave sprejemajo po elektronski pošti do vključno 31. januarja.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.