c S

Revizorji opozarjajo na pomanjkljiv nadzor kemičnih snovi v hrani; Slovenija primer dobre prakse

15.01.2019 12:39 Bruselj, 15. januarja (STA) - Sistem EU za zaščito potrošnikov pred kemičnimi nevarnostmi v hrani je spoštovan po vsem svetu, vendar je trenutno podhranjen in zato ne dovolj učinkovit, je opozorilo Evropsko računsko sodišče. Slovenijo izpostavlja kot primer dobre prakse, ker nacionalni organi preverjajo tudi živilske dodatke in arome, ne le pesticidov in veterinarskih zdravil.

EU ima dober preventivni model za zagotavljanje varne hrane, po katerem je treba hrano testirati pred prodajo potrošnikom, a problem je nadzorni sistem, ki je prešibek, je opozoril član sodišča Janusz Wojciechowski, pristojen za pripravo poročila.

Revizorji so za pripravo poročila, v katerem so se osredotočili na kemične nevarnosti, obiskali tri članice: Nizozemsko, Italijo in Slovenijo. Njihova glavna ugotovitev je, da nacionalni revizorji načeloma preverjajo pesticide in veterinarska zdravila, ne pa tudi živilskih dodatkov in arom za živila.

V Sloveniji nacionalni inšpektorji preverjajo tudi živilske dodatke in arome za živila, ne le pesticidov in veterinarskih zdravil, kar je primer dobre nadzorne prakse, je izpostavil Wojciechowski.

Sicer pa so ugotovitve za Slovenijo podobne kot za preostale države. Na splošno revizorji ugotavljajo, da je evropski model za zagotavljanje varne hrane dober, a da ni dovolj sredstev za zagotovitev učinkovitega nadzornega sistema.

"Krepitev nadzornega sistema je absolutno nujna za boljšo zaščito državljanov oziroma potrošnikov EU," je poudaril Wojciechowski, ki vidi razloge za to pomanjkljivost v preskromnih proračunih.

Pravni okvir za obravnavo kemikalij v hrani, krmi, rastlinah in živalih se še ne izvaja, kot bi se moral. Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) se spopada z zaostanki, kar vpliva na učinkovitost celotnega sistema, izpostavlja sodišče v poročilu.

Pravni okviri so tako obsežni, da javne oblasti težko izvajajo vse svoje obveznosti, še ugotavljajo revizorji ter pozivajo k boljši sinergiji med javnimi in zasebnimi sistemi nadzora.

Wojciechowski ob tem potrošnikom svetuje, naj berejo informacije o snoveh v hrani in naj izbirajo proizvode s krajšimi seznami dodanih snovi, saj revizorji niso prepričani, da so vse snovi v celoti preverjene.

Revizorji opozarjajo tudi, da ni celovite ocene tveganj za zdravje. Medtem ko obstajajo ocene, koliko prezgodnjih smrti povzroča onesnaženost zraka, pa ni jasnih odgovorov na vprašanja glede nevarnosti kemičnih snovi za zdravje. Eden od razlogov je to, da se učinki kemikalij pokažejo šele čez čas, ne takoj.

Prav tako po besedah Wojciechowskega ni jasnega odgovora na vprašanje, koliko hrane ni varne zaradi pomanjkljivega nadzora, je pa mogoče reči, da so zaradi pomanjkljivega nadzora tveganja večja pri živilskih dodatkih in aromah.