c S

Višje delovno sodišče pritrdilo prvostopenjski sodbi o višji solidarnostni pomoči za vse delavce

14.01.2019 14:06 Višje delovno in socialno sodišče je pritrdilo ljubljanskemu delovnemu in socialnemu sodišču, ki je v tožbi vojaka zoper obrambno ministrstvo odločilo, da je pri izplačilih solidarnostne pomoči nedopustno razlikovati med člani sindikatov, podpisnikov aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, in preostalimi zaposlenimi.

Kot so spomnili na spletni strani Sindikata vojakov Slovenije, je Delovno in socialno sodišče v Ljubljani marca lani odločilo o tožbi vojaka, člana Sindikata vojakov Slovenije (SVS), ki je tožil ministrstvo za obrambo, ker mu to ni želelo izplačati solidarnostne pomoči po določbah, ki veljajo za člane sindikatov, ki so leta 2013 podpisali aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Odločilo je, da je vojak upravičen do solidarnostne pomoči.

Sodba prve stopnje je z odločitvijo višjega sodišča postala pravnomočna in izvršljiva, so izpostavili v sindikatu, ki bodo za vse svoje člane obrambno ministrstvo pozvali, da izplača razliko do višje jubilejne nagrade, če so jo prejeli, in solidarnostno pomoč tudi tistim, ki bi jo morali prejeti, pa je zaradi članstva v sindikatu vojakov niso.

Leta 2013 so namreč vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja v okviru pogajanj o plačah v javnem sektorju podpisali aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki je med drugim določil, da članom reprezentativnih sindikatov, ki so podpisniki aneksa, pripadata 20 odstotkov višja jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč. Hkrati je aneks zanje določil višji prag, ko so upravičeni do solidarnostne pomoči. Javni uslužbenec, ki ni član nobenega sindikata ali je član sindikata, ki ni podpisal aneksa, namreč solidarnostno pomoč dobi, če njegova plača ne presega minimalne plače, člani sindikatov podpisnikov aneksa pa so do omenjene pomoči upravičeni, če njihova plača ne presega 130 odstotkov minimalne plače.

Po navedbah prvostopenjskega sodišča, ki je odločilo v prid vojaka, pa zakon o kolektivnih pogodbah določa, da kolektivna pogodba velja za vse delavce pri delodajalcu, če kolektivno pogodbo sklene en ali več reprezentativnih sindikatov. Reprezentativni sindikati tudi sklepajo kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo, kar po navedbah sodišča pomeni, da se pogajajo v imenu vseh delavcev pri delodajalcu.

Takšna ureditev pa onemogoča reprezentativnemu sindikatu, da bi priznanje določenih dodatnih pravic vezal izključno na članstvo v sindikatu, je v utemeljitvi še zapisalo sodišče. Dodalo je, da slednje pomeni, da več pravic, kot je na primer višja solidarnostna pomoč, ni dovoljeno vezati na članstvo v sindikatu, podpisniku aneksa, saj določbe aneksa veljajo za vse delavce enako.

Ljubljana, 14. januarja (STA)