c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
December 2022, številka 50 / letnik XX.
 
Cursus curiae est lex curiae.
Postopek sodišča je zakon sodišča.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Vrhovno sodišče vrača žogico Ustavnemu sodišču: kako je treba razlagati 530. člen ZKP?
Vrhovno sodišče je na svoji spletni strani objavilo zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Zahtevo je podalo v postopku, ki teče na podlagi dopuščene revizije zoper sodbo Upravnega sodišča. Gre za izročitveno zadevo, ki teče na podlagi zahteve za izročitev Ruske federacije. Ta zahteva izročitev (svoje) državljanke, ki ji očita izvršitev kaznivega dejanja poneverbe po četrtem odstavku 160. člena Kazenskega zakonika.Vrhovno sodišče v zahtevi ne navede konkretnega člena ZKP, katerega presojo zahteva. Logično, ker Vrhovno sodišče v ZKP vidi protiustavno pravno praznino. Ta naj bi se kazala v tem, da ZKP ne opredeljuje niti materialnopravnih niti procesnih podlag za odločanje ministra za pravosodje na način, da v postopku izročitve tujca ne bi prišlo do kršitve človekove pravice iz 3. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) in 18. člena Ustave RS.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Posebno poročilo Varuha človekovih pravic: Dostopnost CSD za invalide
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zakonodaja o omejevanju dopusta v letih 2016 in 2017 neskladna z ustavo
Ustavno sodišče je ugotovilo, da sta bili določbi iz zakonov o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za leti 2016 (12. člen) in 2017 (10. člen), po katerih je bilo število dni letnega dopusta v javnem sektorju omejeno na 35 dni, v neskladju z ustavo. Zakonski določbi sicer ne veljata več.
>> Ustavno sodišče potrdilo neustavnost ene od določb stečajnega zakona
Določba stečajnega zakona, po kateri odpust obveznosti v postopkih osebnega stečaja ni možen, če so bile dolžniku obveznosti že odpuščene pred manj kot desetimi leti, je po ugotovitvah ustavnega sodišča v neskladju z ustavo.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Sodba presenečenja
Sodba presenečenja pomeni, da je sodišče sprejelo odločitev na podlagi drugačne pravne ocene, z vidika katere bi bila za odločitev v sporu bistvena povsem druga dejstva in dokazi, oziroma je svojo odločitev oprlo na pravno podlago, na katero stranka ob zadostni skrbnosti ni mogla računati. Sodba presenečenja je povezana s pravico stranke, da se izreče o dejstvih in dokazih, kamor spada tudi pravica stranke, da se v postopku izreče o pravni podlagi spora oziroma o pravnih vprašanjih.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Dopolnitev poslovnika Fiskalnega sveta (primerjalnik)
V novem 20. členu poslovnika je določeno, kateri izmed članov Fiskalnega sveta po izteku funkcije nadaljuje z opravljanjem funkcije člana Fiskalnega sveta v primeru, če državni zbor ne izvoli kandidatov za obe prosti mesti.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 155 - 156
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Iskrena beseda lepo mesto najde    

Vlasta Nussdorfer
   
Sodniki to storijo v razpravnih dvoranah in še vedno »v imenu ljudstva«, čeprav se prav ljudje »tam zunaj« z njimi pogosto celo ne strinjajo. In vendar se da in celo mora vsaka odločitev primerno obrazložiti, kajti najslabši so komentarji v duhu: kdo pa še verjame pravosodju, itak je vse zrežirano, celo podkupljeno, bogve, kdo je »boter« take ali drugačne odločitve, in še bi lahko naštevali. Mnogim celo obsodba ni povšeči, češ da je kazen daleč prenizka. Da je previsoka, trdijo le v primere vpleteni obdolženci in nekateri njihovi zagovorniki iz vrst odvetnikov. Zanje je običajno vse že kar tožilski »konstrukt«, klienti pa zgolj nedolžni. Tožilci seveda menijo drugače, in še dobro, da je zaživel predobravnavni narok, na katerem mnogi dobesedno preračunljivo, v zameno za občutno nižjo kazen priznajo to, kar bi brez tega skoraj gotovo zanikali. Ko ni drugega izhoda, pač priznaš. Sicer pa …
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.