c S

Napotitve na tuje: osnova za prispevke ne bo več plača za enako delo v Sloveniji

12.12.2022 06:51 Ekonomsko-socialni svet (ESS) je danes dal soglasje k predlogu novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev, bo pa ustanovil delovno skupino, ki bo proučila učinke nameravanega črtanja določbe, da se lahko za delavce, ki so bili napoteni v tujino, kot osnovo za plačilo prispevkov upošteva plačo za enako delo v Sloveniji, ne njihovo dejansko plačo.

Novi zakon o čezmejnem izvajanju storitev bi glede na predlog med drugim črtal določbo v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, da se lahko pri delavcih, ki so bili napoteni v tujino, za plačo, od katere se obračunajo prispevki, šteje plača, ki bi bila prejeta za enako delo v Sloveniji.

Zaradi te določbe Sloveniji grozi tožba Evropske komisije zaradi nedovoljene državne pomoči, je po seji ESS za STA povedal predsednik konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek in dodal, da so partnerji dali soglasje predlogu zakona, so se pa dogovorili, da bodo ustanovili delovno skupino, ki bo analizirala učinke črtanja omenjene določbe ter po pregledu primerljivih ureditev v drugih državah predlagala rešitve.

>> Več: Napotitve na tuje: osnova za prispevke ne bo več plača za enako delo v Sloveniji