c S

Zakonodaja o omejevanju dopusta v letih 2016 in 2017 neskladna z ustavo

14.12.2022 08:08 Ustavno sodišče je ugotovilo, da sta bili določbi iz zakonov o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za leti 2016 in 2017, po katerih je bilo število dni letnega dopusta v javnem sektorju omejeno na 35 dni, v neskladju z ustavo. Zakonski določbi sicer ne veljata več.

Pobudnica je izpodbijala 12. člen zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju in 10. člen zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju. Določbi sodita v sklop interventne zakonodaje, s katero so bili v letih od 2012 do 2017 sprejeti različni ukrepi za uravnoteženje javnih financ, so spomnili v ustavni odločbi.

Z izpodbijanima določbama je bilo v letih 2016 in 2017 omejeno število dni letnega dopusta javnih uslužbencev in funkcionarjev, ne glede na predpise, na podlagi katerih je bil zanje sicer določen letni dopust. Izjemo od te splošne omejitve je pomenil le dopust iz naslova posebnih pogojev dela. Iz tega naslova je lahko namreč javni uslužbenec v vsakem letu koristil še 15 dni (dodatnega) letnega dopusta.

Diskriminacija starejših oseb in invalidov

Pobudnica, zaposlena v službi vlade za zakonodajo, je zatrjevala, da je izpodbijana ureditev prizadela le starejše delavce in delavce invalide, ker drugi zaposleni v javnem sektorju sporne omejitve števila dni letnega dopusta sploh niso mogli preseči. To naj bi pomenilo posredno diskriminacijo starejših oseb in invalidov.

>> Več: Zakonodaja o omejevanju dopusta v letih 2016 in 2017 neskladna z ustavo

Foto: STA