c S

Obveznost plačevanja stroškov za bivanje brez privolitve v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda ni v neskladju z ustavo

15.12.2022 07:17 Določba zakona o socialnem varstvu, po kateri so osebe, ki so bile v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda nameščene brez privolitve, med obravnavo tam dolžne plačati stroške bivanja in oskrbe, ni v neskladju z ustavo.

Kot je v obrazložitvi med drugim zapisalo sodišče, sta položaja oseb, ki sta v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda nameščeni s privolitvijo oz. brez nje, glede na zagotovljeno storitev v bistvenem enaka. Zato zakonodajalec s tem, ko je določil, da sta obe osebi dolžni plačati to storitev iz svojih sredstev, ni kršil splošnega načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena ustave.

Po oceni sodišča je razumno, da upravičenec do storitve stroške te storitve, če jih zmore, nosi sam. Če jih ne zmore, lahko zaprosi za oprostitev plačila storitve. Tisti, ki je sprejet (s soglasjem ali brez njega) v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda, ni dolžen plačati zdravstvenih storitev, ki so mu zagotovljene med namestitvijo v varovanem oddelku, saj so te krite iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

>> Več: Obveznost plačevanja stroškov za bivanje brez privolitve v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda ni v neskladju z ustavo