c S

Ustavno sodišče razveljavilo zakon o ureditvi problematike posojil v švicarskih frankih

14.12.2022 14:02 Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih. Odločili so namreč, da pogoji za retroaktivnost zakonskih določil niso izpolnjeni.

Združenje bank je zahtevalo ustavno presojo v začetku leta sprejetega zakona. Prepričani so, da je zakon v več pogledih neskladen z ustavo, saj da med drugim retroaktivno posega v veljavno sklenjena pogodbena razmerja, krši načelo pravne varnosti, enakosti, pravico do zasebne lastnine in posega v svobodno gospodarsko pobudo. Menijo tudi, da je zakon v neskladju z evropskim in slovenskim pravnim redom, hkrati pa je v določenih delih tudi neizvedljiv.

Ustavno sodišče je 10. marca sklenilo, da se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži izvrševanje zakona, saj da bi njegovo izvajanje lahko povzročilo več morebiti težko popravljivih ali celo nepopravljivih škodljivih posledic.

Banke bi sicer morale po tem zakonu pripraviti ustrezno dokumentacijo ter v 30 dneh od podpisa kreditojemalcu vrniti morebitno preplačilo, izročiti zemljiškoknjižno dovolilo za izbris hipoteke ali, če dolg po novem izračunu še ne bi bil poplačan, nadaljevati pogodbeno razmerje - ki so povezana z operativnimi stroški.


>> Več: Ustavno sodišče razveljavilo zakon o ureditvi problematike posojil v švicarskih frankih

Foto: STA