c S

Ustavno sodišče potrdilo neustavnost ene od določb stečajnega zakona

14.12.2022 15:13 Določba stečajnega zakona, po kateri odpust obveznosti v postopkih osebnega stečaja ni možen, če so bile dolžniku obveznosti že odpuščene pred manj kot desetimi leti, je po ugotovitvah ustavnega sodišča v neskladju z ustavo.

Ustavno sodišče je o zahtevi za oceno ustavnosti določbe zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju presojalo na zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani. To je obravnavalo primer neke brezposelne ženske, kateri je sodišče prve stopnje zavrglo nov predlog za začetek osebnega stečaja, ker naj upravitelju ne bi poročala mesečno o svojih dejavnostih v zvezi z iskanjem zaposlitve, od zadnje pravnomočne odločitve o odpustu obveznosti pa še ni preteklo deset let.

Izpodbijana določba zakona namreč določa, da nov odpust obveznosti ni dovoljen, če je bilo dolžniku o odpustu obveznosti že pravnomočno odločeno pred manj kot desetimi leti, v novem postopku osebnega stečaja pa je kršil svoje obveznosti, med katerimi je za brezposelne tudi mesečno poročanje upravitelju o dejanjih, ki jih je opravil, da bi našel zaposlitev.


>> Več: Ustavno sodišče potrdilo neustavnost ene od določb stečajnega zakona