c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2021, številka 31 / letnik XIX.
 
Iudex non reddit plus quam petens ipse requirit.
Sodnik ne dosodi več, kakor zahteva sam tožnik.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Na katere primere se nanaša neprava zamudna sodba?
Institut zamudne sodbe je v svojem bistvu namenjen temu, da se "kaznuje" pasivnega toženca, ki je s tem, ko ni odgovoril na navedbe tožnika, zahtevek tožnika "priznal". V slovenski teoriji je to znano tudi kot sistem afirmativne litiskontestacije. S tem postanejo navedbe iz tožbe nesporne in jih zato ni treba dokazovati.Pri izdaji neprave zamudne sodbe je potreben zadržan pristop, ker se zamudna sodba izda po uradni dolžnosti v fazi postopka, ko položaj tožnika ni povsem uravnotežen s položajem toženca. Če sodišče ugotovi dvomljivo nesklepčnost, mora tožnika na to opozoriti (torej ne le takrat, ko je prepričano, da je mogoče nesklepčnost odpraviti) in mu dati možnost, da nesklepčnost odpravi.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Zaton parlamentarne odgovornosti    

prof. dr. Matej Avbelj
   
Tiho, a s precej politične škodoželjnosti in klasične slovenske medosebne privoščljivosti, se je v delovanje naše ustavne demokracije prikradel nov sistemski problem. Nezmožnost pravočasnega imenovanja sodnikov na vrhunske sodne položaje. Dunja Jadek Pensa je tako ustavna sodnica že več kot deset let, pa čeprav je po ustavi njen mandat omejen na devet let. Podobno je bila Slovenija vse do nedavna tudi brez sodnika na Splošnem sodišču EU, pa čeprav bi morala imeti dva. Vse kaže, da se nam podobna zgodba utegne zgoditi tudi s sodnikom na Sodišču EU. Razlogi za opisano stanje so sicer različni. Medtem ko so bili v primeru Splošnega sodišča ti predvsem na strani kandidatov, pa gre v drugem primeru domala za izključno odgovornost Državnega zbora.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Kako se bo preverjalo izpolnjevanje pogoja PCT?
Vlada je do 15. avgusta podaljšala veljavnost protikoronskih odlokov in sprejela nov odlok, ki ureja pravno podlago za delovanje aplikacije, s katero bodo izvajalci prireditev in organizatorji shodov preverjali izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Preverjanje se bo izvajalo z aplikacijo NIJZ-ja, pri tem pa ne bo razvidno, katera od treh možnosti je izpolnjena, bosta pa prikazana ime in leto rojstva.
>> Novosti pri nalogah in pooblastilih policije
Vlada je pripravila predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki bo v javni razpravi do 3. septembra. Med cilji je tudi ureditev avtomatiziranega preverjanja registrskih tablic in širitev razlogov za izrek prepovedi približevanja.
>> Vlada s sklepom v reorganizacijo MNZ in Policije
Vlada je na dopisni seji prerazporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu, Republiki Zelenortski otoki brezplačno namenila 150.000 odmerkov cepiva proti COVID-19 proizvajalca AstraZeneca in sklenila, da se v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji uvede reorganizacija na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih in logistično-podpornih virov.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Tek rokov v času epidemije
Interventni ZZUSUDJZ je določil, da roki v sodnih zadevah od 29. marca do 31. maja 2020 ne tečejo, razen v sodnih zadevah, ki se obravnavajo kot nujne, obravnavana zadeva pa ni nujna. Zastaranje kazenskega pregona se je zato v obravnavani in ostalih nenujnih zadevah podaljšalo za 64 dni. V času odločanja pritožbenega sodišča v obravnavani zadevi zato pravica do kazenskega pregona storilca ni zastarala.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
dr. Tone Jagodic:
Evropski model športa
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe in dopolnitve Zakona o orožju (ZOro-1)
Obsežna novela ZOro-1C, ki bo začela veljati 14. avgusta, je kompromis med zahtevami evropske direktive o orožju, ki se prenaša v nacionalno zakonodajo, in predlogi športnih strelcev, lovcev in zbirateljev orožja. Novela med drugim ureja novo kategorizacijo orožja, nadzor nad izvozom, uvozom in tranzitom orožja, promet z orožjem ter novo legalizacijo nezakonitega orožja. Natančneje se opredeljuje prepoved nošenja, uporabe in prenašanja orožja, pogoje za hrambo orožja (predvsem odgovornih oseb pravnih oseb in podjetnikov) in zgornjo mejo števila kosov streliva, ki ga je dovoljeno zbirati.
>> Spremembe in dopolnitve Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Z novelo odloka, ki velja od 30. julija, je med države, katerih teste PCR in hitre antigenske teste (test HAG) priznava Republika Slovenija, dodana Bosna in Hercegovina. Dodani so tudi pogoji za priznavanje testa PCR ali testa HAG iz vseh ostalih tretjih držav, ki niso navedene v odloku.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 123 do 125
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
7. avgust 2021 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) 
 
7. avgust 2021 Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV) 
 
7. avgust 2021 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
7. avgust 2021 Energetski zakon (EZ-1) 
 
7. avgust 2021 Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) 
 
7. avgust 2021 Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ) 
 
7. avgust 2021 Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP) 
 
7. avgust 2021 Zakon o zadrugah (ZZad) 
 
7. avgust 2021 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) 
 
11. avgust 2021 Zakon o prekrških (ZP-1) 
 
11. avgust 2021 Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) 
 
11. avgust 2021 Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) 
 
11. avgust 2021 Zakon o cestah (ZCes-1) 
 
11. avgust 2021 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
 
11. avgust 2021 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1) 
 
11. avgust 2021 Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) 
 
11. avgust 2021 Zakon o bančništvu (ZBan-3) 
 
11. avgust 2021 Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP) 
 
11. avgust 2021 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 
 
14. avgust 2021 Zakon o orožju (ZOro-1) 
 
22. avgust 2021 Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) 
 
9. november 2021 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) 
 
1. januar 2022 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) 
 
1. januar 2022 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
1. januar 2022 Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) 
 
3. januar 2022 Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.