c S

Smernice za upoštevanje podnebnih vplivov pri infrastrukturnih projektih

30.07.2021 07:50 Evropska komisija je v četrtek objavila nove tehnične smernice za upoštevanje podnebnih vplivov pri infrastrukturnih projektih za obdobje 2021-2027. Smernice bodo pomagale vključevati podnebne vidike pri razvoju in naložbah v bodoče infrastrukturne projekte. Tako bodo lahko javni in zasebni vlagatelji sprejemali premišljene odločitve o projektih, ki se štejejo za skladne s pariškim podnebnim sporazumom in podnebnimi cilji EU

Upoštevanje podnebnih vplivov je proces, ki ukrepe za blaženje učinkov podnebnih sprememb in prilagajanje nanje vključuje v razvoj infrastrukturnih projektov. Tehnične smernice določajo skupna načela in prakse za ugotavljanje, razvrščanje in obvladovanje fizičnih tveganj povezanih s podnebjem, in sicer pri načrtovanju, razvoju, izvajanju in spremljanju infrastrukturnih projektov in programov. Proces je razdeljen v dva stebra (blažitev, prilagajanje) in dve fazi (kontrola, podrobna analiza), pri čemer se dokumentiranje in preverjanje upoštevanja podnebnih vplivov smatra kot ključen del utemeljitve za sprejemanje naložbenih odločitev.

Smernice bodo pomagale uresničevati evropski zeleni dogovor, evropska podnebna pravila ter spodbudile EU k zeleni porabi. So skladne s cilji 55-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 ter doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050. Prav tako sledijo načelu, »da se ne škoduje bistveno« in načelu »energetska učinkovitost na prvem mestu« ter izpolnjujejo zahteve v okviru veljavne zakonodaje za več skladov EU (InvestEU, Instrument za povezovanje Evrope, Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad in Sklad za pravični prehod). 

Vir: Komisija EU