c S

Vlada s sklepom v reorganizacijo MNZ in Policije

04.08.2021 11:07

Vlada je na dopisni seji prerazporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu, Republiki Zelenortski otoki brezplačno namenila 150.000 odmerkov cepiva proti COVID-19 proizvajalca AstraZeneca in sklenila, da se v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji uvede reorganizacija na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih, logistično-podpornih virov.

Vlada je odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Med drugim bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prerazporedilo pravice porabe znotraj svojega finančnega načrta v višini 8.479.181,32 evra, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo sredstva v skupni višini 439.377,95 evra.

Sklenila je tudi, da se za namen humanitarne pomoči ob epidemiji nalezljive bolezni COVID-19 Republiki Zelenortski otoki brezplačno nameni 150.000 odmerkov cepiva proti COVID-19 proizvajalca AstraZeneca.

Med drugim je sprejela sklep, da se v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji uvede reorganizacija na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih, logistično-podpornih virov za policijo, strokovnih nalog ravnanja s stvarnim premoženjem policije, upravljanja dokumentarnega gradiva policije in posamičnih strokovnih nalog na področju drugih splošnih zadev policije. Razlogi za izvedbo reorganizacije so strukturne in organizacijske narave. Njen namen je preveriti rezultate reorganizacije iz leta 2010 in v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti ali nezadostne optimizacije poslovnih procesov formalno (organizacijsko) reorganizirati enote ministrstva in Policije, ki opravljajo naloge, navedene v 3. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji.

  • Vlada Republike Slovenije