c S

Novosti pri nalogah in pooblastilih policije

03.08.2021 19:41 Vlada je pripravila predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki bo v javni razpravi do 3. septembra. Med cilji je tudi ureditev avtomatiziranega preverjanja registrskih tablic in širitev razlogov za izrek prepovedi približevanja.

Ministrstvo za notranje zadeve je predlog novele zakona v javno razpravo dalo 20. julija. Kot sledi iz predloga, so med cilji predlaganih rešitev tudi uskladitev določb s pravnim redom EU-ja, nadgradnja normativnega okvira posameznih določb na področju opravljanja policijskih nalog in izvajanja policijskih pooblastil in natančnejša ureditev posameznih mehanizmov nadzora nad delom policije. Predlagane rešitve po navedbah predlagatelja ne spreminjajo temeljnih načel veljavnega zakona. Izražena so zlasti načela pravne države, enakosti pred zakonom, ekonomičnosti in učinkovitosti delovanja organa, enake obravnave in sorazmernosti, so navedli.


Povezava do novice: Vladni predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije v javni razpravi