c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2021, številka 13 / letnik XIX.
 
Neglecto pereunt ordine magna brevi.
Če se zanemari red, hitro propadejo (tudi) velike stvari.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Odsotnost z dela zaradi razlogov višje sile
Danes so začeli veljati vladni ukrepi za zaustavitev javnega življenja, ki bodo veljali do vključno 11. aprila (seznam ključnih ukrepov). Izvajanje pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda osnovne šole (odlok) ter omejeno delovanje javnega prevoza (odlok) so ukrepi, ki lahko vplivajo na delavčevo nemožnost opravljanja dela zaradi nastanka višje sile.Tako ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene kot tudi nadomestila zaradi nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok in ustavitve javnega prevoza po Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) sta bila s Sklepom o spremembah > Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 podaljšana do 30. junija 2021.

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile na podlagi ZZUOOP, je upravičen do odsotnosti z dela in ima pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove, višina nadomestila pa ne sme biti nižja od minimalne plače. Ključno je, da so v času delavčeve odsotnosti z dela zaradi višje sile podane okoliščine, ki utemeljujejo pravni standard višje sile (prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka), o njihovi prisotnosti pa je delavec dolžan delodajalca ustrezno seznaniti.

>> Več v članku

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh ukrepov ob epidemiji
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Preklicani naroki v nenujnih zadevah
Glede na odločitev Vlade o dodatnih omejitvah javnega življenja je predsednik Vrhovnega sodišča 29. marca izdal dopolnitev > Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju RS. Z navedeno dopolnitvijo se naroki v zadevah, ki v skladu s tretjim odstavkom 83. člena ZS niso nujne, sklicani med 1. in 9. aprilom 2021, štejejo za preklicane. Tek procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih ne bo ustavljen.

>> V veljavi strožji ukrepi za zajezitev epidemije
Od danes pa do vključno 11. aprila so v veljavi vladni odloki, ki določajo strožje omejitvene ukrepe za zajezitev epidemije (seznam ključnih ukrepov). Med drugim se znova uvajajo prepoved prehajanja med statističnimi regijami (izjema velja le na velikonočno nedeljo) in prepoved zbiranja ljudi, pouk na daljavo in zaprtje vrtcev razen za nujne primere, ter obveznost nošenja maske na odprtih javnih prostorih, razen pri rekreaciji v naravi. V omenjenem obdobju je prepovedano ponujati in prodajati blago in storitve potrošnikom, vendar pri tem veljajo številne izjeme.

>> Strožji pogoji za vstop v Slovenijo
29. marca je začel veljati novi Odlok o določitvi pogojev vstopa v RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki je črtal dosedanje možnosti prehoda meje izven kontrolnih točk, možnost predčasne prekinitve karantene, vse izjeme prehoda meje brez testa, razen transporta, dostave, tranzita, diplomatov in šolarjev do 13 let, ter vse izjeme prehoda meje s sedemdnevnim testom, razen dnevnih delovnih migrantov, šolarjev nad 13 let, oseb, ki šolarje prevažajo, in dvolastnikov. Test PCR se prizna samo, če je opravljen v državah članicah EU ali schengenskega območja. Odlok velja do vključno 12. aprila.

>> Nekateri dodatki in ukrepi iz PKP podaljšani do konca junija
Vlada je podaljšala ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka do konca junija. Do konca junija je podaljšala tudi ukrepe na področju postopkov zaradi insolventnosti in na davčnem področju.

>> Podaljšanje začasnih ukrepov na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti
Vlada je do 30. aprila podaljšala začasne ukrepe na področju organizacije zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljivih zdravstvenih storitev, vključno z obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, izvajanjem mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2, cepljenjem proti COVID-19 ter posebne pogoje za izvajanje zdravstvenih storitev z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19.

>> Ocenjevanje javnih uslužbencev
26. marca je začela veljati Uredba, s katero se ureja ocenjevanje javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19. Uredba določa, da se postopek ocenjevanja izvede tudi za javne uslužbence, ki so bili v letu 2020 začasno zadržani od dela več kot šest mesecev zaradi odrejene karantene, višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov, ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami, zaradi odrejenega čakanja na delo ali zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ocena, ki bo pridobljena v skladu z Uredbo, se bo upoštevala pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred tudi v letu 2021.

 
 
> Drugi novi predpisi: UL št. 43 do 50
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Nov zakon o katastru nepremičnin
Poslanci DZ so v petek potrdili Zakon o katastru nepremičnin, ki bo združil sedanja zemljiški kataster in kataster stavb ter bo tako temeljna evidenca podatkov o stavbah in parcelah.

>> DZ sprejel novelo zakona o državnem tožilstvu
Poslanci DZ so 26. marca sprejeli novelo zakona o državnem tožilstvu, ki določa pogoje za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev in potrebno raven znanja angleščine. Pred tem so zavrnili dopolnilo, po katerem bi državne tožilce v že začetih postopkih namesto vlade imenovala pravosodna ministrica.

>> Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku
DZ je v petek sprejel Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke. Po besedah ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič zakon predvideva ustanovitev hiše, namenjene celostni obravnavi otrok, udeleženih v kazenskem postopku kot žrtve, priče ali storilci kaznivih dejanj.

>> DZ potrdil novelo zakona o urejanju trga dela
V torek so poslanci DZ potrdili novelo zakona o urejanju trga dela, po kateri bodo čezmejni delavci v primeru brezposelnosti začasno upravičeni do višjega nadomestila kot delavci, zaposleni v Sloveniji.

>> Spremembe pri zaposlovanju tujcev
DZ je v 26. marca potrdil novelo zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Z njo naj bi prek prenosa pravil EU olajšali zaposlovanje tujcev, ki so v Sloveniji doštudirali ali opravljali naloge raziskovalcev.

>> Novela zakona o mednarodni zaščiti
V petek je bila sprejeta tudi novela zakona o mednarodni zaščiti, ki naj bi zagotovila mednarodno zaščito za tiste, ki jo res potrebujejo. Hkrati naj bi izkoreninila zlorabo azilne zakonodaje.

>> DZ potrdil novelo zakona o vodah
DZ je v torek potrdil novelo zakona o vodah. Medtem, ko so v vseh poslanskih skupinah pozdravljali krepitev sredstev za redno vzdrževanje in upravljanje vodotokov, pa so bili v opoziciji kritični do sprememb, povezanih s posegi na vodna in priobalna zemljišča.

>> ESČP spise znova odprlo javnosti
Nekaj dni po tem, ko je je prof. Jurij Toplak razkril pritožbo Kodrič proti Sloveniji, ki jo je pridobil iz ESČP, je to prosilcem prenehalo pošiljati dokumente iz sodnih spisov, ki so javni. Prosilci so namesto dokumentov prejeli obvestilo, da je zaradi pandemije dostop do spisov prekinjen. Nekaj ur za tem, ko je Toplak v članku za britanski Daily Express označil zaprtje dostopa do sodnih spisov za "ekstremno in protipravno”, je ESČP spise znova odprlo javnosti.

>> Pobudi za oceno ustavnosti odloka o določitvi pogojev vstopa v RS
Odvetnik Matjaž Šaloven je na Ustavno sodišče vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oz. zakonitosti, s katero izpodbija Odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi obvladovanja epidemije covida-19. Z njo zastopa tudi interese civilne iniciative Lastniki nepremičnin na Hrvaškem - odprite nam meje. Pobudo je vložil tudi Aleš Zalar, ki je svoj pravni interes izkazal s tem, da je odlok razbil njegovo družino.

>> Za nekdanji prvi dami Probanke novo sojenje
Po razveljavitvi predhodne sodbe na višjem sodišču se je v ponedeljek na mariborskem okrožnem sodišču začelo novo sojenje nekdanjima prvima damama Probanke Romani Pajenk in Milani Lah zaradi domnevne poslovne goljufije. Obe vztrajata pri predhodnih zagovorih, tožilstvo pa pri predhodnih očitkih, da sta pred desetimi leti zavedli dva podjetnika.

>> Gaspeti se je po oceni izvedenca svojih dejanj zavedal
Na sojenju Petru Gaspetiju, obtoženemu trojnega umora, sta pričala sodna izvedenca. Medicinski izvedenec Tomaž Zupanc je pojasnil, da so bile žrtve umorjene na podoben način. Psihiatrični izvedenec Dragan Terzič je obdolženemu pripisal shizoidno in deloma narcisistično osebnostno motnjo, a se je svojih dejanj po oceni izvedenca kljub temu zavedal.

>> Vlaović v zagovoru zavrnil obtožbe poskusa umora
Pred petčlanskim senatom se je v ponedeljek na celjskem okrožnem sodišču začelo sojenje 32-letnemu Luki Vlaoviću, ki je obtožen dvojnega poskusa umora na grozovit ali zahrbten način nekdanje partnerke in njune šestletne hčerke ter kaznivega dejanja groženj.

>> Obveščanje Inšpektorata o delu na domu prek portala SPOT
Ker se je delo na domu izkazalo kot zelo učinkovit ukrep z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu delavcev in za preprečevanje širjenj okužb, objavljamo ključne informacije in usmeritve glede organiziranja dela na domu.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Cepilna vojna    

prof. dr. Jernej Letnar Černič
   
V slovenski javnosti in drugod znotraj Evropske unije se pojavljajo glasovi, da bi morale države članice posamično skleniti pogodbe o dobavi s kitajskimi in ruskimi proizvajalci. Iz javnozdravstvenega vidika, če ta cepiva pridobijo soglasja evropskih regulatorjev, ni dvoma, da so dobrodošla. A močnejši pomisleki so podani iz geostrateškega vidika. Če bo vsaka država članica v svojem imenu in za svoj račun sklepala pogodbe s proizvajalci iz tretjih držav, kaj to pomeni za stabilnost in prihodnost Evropske unije? Jo res še potrebujemo, če ne zna in ne zmore pravočasno poskrbeti za tako osnovno dobrino kot je javno zdravje svojega prebivalstva? V najslabšem primeru bodo še bolj privlačne postale prakse avtokratskega vladanja in državnega upravljanja iz evropske soseščine.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
Tanja Dolar Božič:
Sodnikova svoboda izražanja
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Bruselj z novo tožbo proti Poljski
Evropska komisija se je odločila za novo tožbo proti Poljski na Sodišču EU. Tokrat jo toži zaradi pravosodne zakonodaje, ki je začela veljati februarja lani in po mnenju komisije spodkopava neodvisnost poljskih sodnikov.

>> Nadzor v prehranski verigi
V veljavi je evropska uredba o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU. Med drugim bo nova zakonodaja javnosti omogočila dostop do znanstvenih študij in informacij, ki jih Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) posreduje industriji že v postopku analize tveganja.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), ki je bil objavljen leta 2006, je doživel že 39 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDavP-2.

V časovni lestvici je vseh 40 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 63. člen ZDavP-2 o vložitvi davčne napovedi na podlagi samoprijave). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedila ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZDavP-2 je vsebinsko povezan s 470 strokovnimi članki in več kot 2.500 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 30 odločbami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.