c S

DZ potrdil zakon o katastru nepremičnin

26.03.2021 22:21 Ljubljana, 26. marca (STA) - DZ je z 51 glasovi za in brez glasu proti potrdil predlog zakona o katastru nepremičnin, ki bo združil sedanja zemljiški kataster in kataster stavb ter bo tako temeljna evidenca podatkov o stavbah in parcelah.

Zakon o katastru nepremičnin bo kot temeljni sistemski predpis urejal vodenje podatkov o nepremičninah, državni meji in prostorskih enotah v Sloveniji. Nadomestil bo sedanji zakon o evidentiranju nepremičnin iz leta 2006.

"Cilj je zagotovitev vpisa podatkov v nepremičninske evidence tako, da bodo izpolnile večnamensko vlogo kot osnovo za vpis stvarnih pravic v zemljiški knjigi za davčne, prostorske, stanovanjske, socialne, energetske, varnostne, statistične in številne druge namene," je v DZ danes povedal državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac.

Podatki o parcelah, stavbah in delih stavb na območju države se bodo po novem evidentirali v enotni evidenci z imenom Kataster nepremičnin in ne več v treh ločenih evidencah kot zdaj, torej zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin.

Prav tako uvaja enoten postopek evidentiranja nepremičnin ter omogoča možnost evidentiranja območja služnosti in območja stavbne pravice.

Kataster nepremičnin bo povezan z zemljiško knjigo, centralnim registrom prebivalstva in poslovnim registrom ter bo omogočal tudi povezavo vseh drugih prostorsko orientiranih baz podatkov.

Vzporedno s pripravo zakona se izvaja tudi informacijska prenova nepremičninskih evidenc, je še povedal Rožac. Obstoječe informacijske rešitve, ki jih danes uporablja Geodetska uprava RS, namreč ne omogočajo učinkovitega vodenja in povezovanja podatkov. Projekt se sofinancira z evropskimi sredstvi.

V zakonskem besedilu je še zapisano, da bodo v katastru nepremičnin le podatki o fizičnih lastnostih parcel, stavb in delov stavb, ne pa tudi o stvarnih pravicah na teh objektih. Matična evidenca za podatke o lastništvu, pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih o njih bo ostala zemljiška knjiga.