c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
November 2023, številka 48 / letnik XXI.
 
Alterius contractu nemo obligatur.
Nihče ne (more biti) zavezan iz tuje pogodbe.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Financiranje sporov s strani tretjih oseb
Financiranje reševanja sporov s strani tretjih oseb v Sloveniji še ni prav dobro poznano. Gre za koncept, ki tožnikom (posameznikom in gospodarskim družbam) omogoča, da brez stroškov uveljavljajo svoje zahtevke pred sodišči, arbitražami ali drugimi organi.V primeru uspeha nato osebi, ki je postopek financirala, pripada vnaprej določen delež dosojenega zneska.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Znanih je 10 najvplivnejših pravnikov 2023
Končal se je že 23. izbor 10 najvplivnejših pravnikov, ki tradicionalno poteka v dveh delih. Izmed dvajsetih finalistov se je med najvplivnejše uvrstilo deset pravnic in pravnikov (navedeni po abecednem redu), ki so do 28. novembra dobili največ glasov. 
 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Bruselj odobril 100-milijonsko izplačilo za odpravo posledic poplav v Sloveniji
Evropska komisija je odobrila izplačilo 100 milijonov evrov predplačila iz solidarnostnega sklada EU-ja za obnovo po avgustovskih poplavah v Sloveniji. Slovenija je skupno zaprosila za 400 milijonov evrov, preostanek bo predvidoma izplačan prihodnje leto.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Razlaga javnega poziva
Če Upravno sodišče sprejme drugačno razlago zakona ali javnega poziva, kot jo je v svoji praksi sprejel upravni organ ali nosilec javnega pooblastila, to ne pomeni vzpostavljanja nedopustne neenakosti med strankami, temveč kaže na nezakonitost dotedanje upravne prakse.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavi zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih ukrepov
Veljati je začel zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih ukrepov. Zakon med drugim predvideva povrnitev plačanih glob v postopkih, ki so bili v mandatu prejšnje vlade uvedeni na podlagah, za katere se je izkazalo, da so neskladne z ustavo.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 118
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Kristijan Anton Kontarščak:
Kritika spremembe 269. člena ZFPPIPP
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Talionsko načelo    

prof. dr. Miro Cerar
   
Danes, ko se na planetarni ravni zagovarjajo mir in nenasilje, človekove pravice, nediskriminacija, strpnost, solidarnost in podobne vrednote, je uveljavljanje talionskega načela najmanj neprimerno. Seveda se ne moremo slepiti pred dejstvom, da nenasilje, spoštovanje človekovega dostojanstva, strpnost, solidarnost itd. še zdaleč niso temeljna načela ali vodila v vseh družbah ter da marsikje še vedno prevladujejo avtoritarni, nasilni in diskriminatorni pristopi pri obravnavanju človeka in družbenih skupin. Toda vsaj v večini svetovnih okolij je prebivalstvo mnogo bolj subtilno ter izobraženo, kot je bilo v srednjem in starem veku, zato si, ne glede na politično ureditev, vsaj na splošno želi uveljavitve navedenih vrednot in se vedno bolj - kolikor je pač realno mogoče - upira avtoritarnosti in totalitarnosti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. december 2023 Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.