c S

V veljavi zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih ukrepov

27.11.2023 08:05 Veljati je začel zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih ukrepov. Zakon med drugim predvideva povrnitev plačanih glob v postopkih, ki so bili v mandatu prejšnje vlade uvedeni na podlagah, za katere se je izkazalo, da so neskladne z ustavo.

Po podatkih ministrstva za pravosodje je bilo med 7. marcem 2020 in 30. majem 2022 uvedenih približno 62.000 prekrškovnih postopkov, skupen znesek izrečenih glob pa je znašal okoli 5,7 milijona evrov. 30 odstotkov glob je bilo že prostovoljno plačanih ali izterjanih, preostale pa so bile ob sprejetju zakona v postopku prisilne izterjave.

Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covida-19, ki je danes začel veljati, za povračilo glob predvideva največ 5,7 milijona evrov, za stroške izplačil (nadgradnjo informacijskih sistemov, stroškov vročanja in druge stroške) pa še približno 100.000 evrov.

Po besedah ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan je osnovni namen zakona odprava krivic in povrnitev načela zaupanja v pravno državo. Glede na velik obseg prekrškovnih postopkov pa je prav, da te krivice popravi država, namesto da vsak posamezni državljan sam uveljavlja svoje pravice v ustreznih postopkih, je poudarjala med sprejemanjem zakona.

>> Več: V veljavi zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih ukrepov