c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2022, številka 16 / letnik XX.
 
Necessitas publica maior est quam privata.
Javna stiska je večja kot zasebna.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> (Ne)primernost izrekanja glob v primeru prekrška "nasilja v družini"
V času epidemije covida-19 je bilo pričakovati, da se bo tudi v Sloveniji povečal obseg nasilja v družini. Statistika prikaže drugačno podobo, saj je bilo prijav nasilja v družini kot prekrška v času epidemije celo manj, kot je bilo prijav prekrškov v zadnjih desetih letih. Razlog za razkorak med prijavljenimi in dejanskimi kršitvami v družini so med drugim tudi različne negotovosti, ki so posledica epidemije.Medtem ko je sankcioniranje storilcev kaznivega dejanja nasilja v družini relativno dobro urejeno, pa je prekršek nasilja v družini še vedno del prekrškov zoper javni red in mir. Na podlagi aktualne situacije in novih statističnih podatkov bi se morali vprašati o primernosti in učinkovitosti sankcioniranja storilcev.

V članku so izpostavljene pomanjkljivosti slovenske ureditve sankcij za prekršek nasilja v družini.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodišče EU o neodvisnosti in nepristranskosti sodnikov iz prejšnjega režima
Zgolj to, da je bil sodnik imenovan v obdobju, v katerem ureditev države članice, v kateri izvršuje svojo funkcijo, še ni bila demokratična, ne povzroča pomislekov o njegovi neodvisnosti in nepristranskosti.
>> Zvišanje plač po protiustavnem postopku
Ustavno sodišče je v zadevi U-I-25/22 z dne 17. marca 2022 presodilo, da zagotovitev pravne podlage za zvišanje osnovnih plač vseh (zobo)zdravnikov na največ 63. plačni razred za obdobje do 31. decembra 2022 ni nujen ukrep za odpravo posledic covida-19.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sprememba Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) - primerjalnik spremenjenega besedila
5. maja bo začela veljati novela ZUTD-G, ki določa, da bruto urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas (174 ur mesečno). Bruto dohodek za opravljeno začasno in občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 9.237,96 evra.
>> Spremembe in dopolnitve Zakona o rudarstvu (ZRud-1) - primerjalnik spremenjenega besedila
Obsežna novela ZRud-1D, ki bo začela veljati 5. maja, uvaja popolno prepoved hidravličnega lomljenja oz. frackinga in prinaša dodatne definicije nekaterih pojmov, ki se nanašajo na sanacijo pridobivalnih prostorov, ureditev posebnih primerov podaljšanja rudarske pravice in koncesije, uvajanje digitalne rudarske knjige ter prenos pristojnosti nosilca urejanja prostora za področje rudarstva za občinsko prostorsko načrtovanje z infrastrukturnega ministrstva na Geološki zavod Slovenije.
>> Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM)
Po novem zakonu, ki bo začel veljati 5. maja, bo država mladim do 38 let ob prvem reševanju stanovanjskega problema dala jamstvo za najem posojila pri bankah. Enako bo veljalo za mlade družine. Jamstvo bo lahko izdano za posojilo v višini največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral kreditojemalec kredit zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice kredita.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 52 do 55
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob prihajajočih volitvah v Državni zbor    

mag. Martin Jančar
   
Ko gledam predvolilno dogajanje in nastopanje političnih strank, ne vidim (žal) ničesar, kar bi me prepričalo, da obstaja neko koherentno razmišljanje o pomenu in namenu delovanja države. Sicer si že dolgo ne delam več utvar o tem, da bi kdo, ki je aktiven na političnem parketu, resnično razmišljal „za narodov blagor“. Osebno poznam kar nekaj ljudi, ki so v politično dogajanje neposredno vpleteni ali celo zasedajo vidne funkcije na lokalni ali celo državni ravni. Komunikacija z njimi me na žalost ne prepriča, da se nam lahko v kakršnikoli smeri nekaj pametnega obeta.
   
     
   
 
 
> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odmor med delovnim časom
Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da tožnica med odmorom ni smela zapustiti objekta in da je delovni proces od nje terjal stalno fizično prisotnost na delovnem mestu, kjer so bili nameščeni monitorji. Stanje na monitorjih je morala ves čas spremljati in se oglašati na prenosni telefon, zaradi česar odmora ni mogla koristiti niti v več delih. Sodišče je tako ugotovilo kršenje pravice iz delovnega razmerja, za katero na podlagi drugega odstavka 179. člena > Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) odškodninsko odgovarja delodajalec. Sodišče druge stopnje je sledilo takšni odločitvi, kako pa je odločilo Vrhovno sodišče v revizijskem postopku?

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Renato Vrenčur:
Odstop terjatev v zavarovanje
 
 
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
5. maj 2022 Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) 
 
5. maj 2022 Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) 
 
5. maj 2022 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
5. maj 2022 Zakon o rudarstvu (ZRud-1) 
 
5. maj 2022 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
 
5. maj 2022 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
 
5. maj 2022 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) 
 
5. maj 2022 Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP) 
 
5. maj 2022 Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27) 
 
5. maj 2022 Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM) 
 
5. maj 2022 Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1) 
 
5. maj 2022 Zakon o visokem šolstvu (ZVis) 
 
1. junij 2022 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) 
 
1. junij 2022 Gradbeni zakon (GZ-1) 
 
9. junij 2022 Zakon o vesoljskih dejavnostih (ZVDej) 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.