c S

Sindikata carinikov in državnih organov za ustavno presojo novele ZFU

15.04.2022 18:37 Sindikat carinikov in Sindikat državnih organov sta na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti določb novele zakona o finančni upravi, ki urejata imenovanje direktorjev finančnih uradov in možnost odvzema inšpektorjevih pooblastil.

Zahtevo za ustavno presojo sta Sindikat carinikov Slovenije in Sindikat državnih organov Slovenije vložila za 10.a člen, ki določa, da predstojnik finančne uprave imenuje direktorje finančnih uradov za dobo petih let po izbirnem postopku na podlagi internega oziroma javnega natečaja, in za nov peti odstavek 42. člena, da lahko predstojnik v disciplinskem postopku odvzame inšpektorju pooblastila zaradi ponavljajočih se nepravilnosti pri odločanju.

Povezava do novice: Sindikata carinikov in državnih organov za ustavno presojo novele zakona o finančni upravi