c S

Vladno mnenje glede predloga za začasno zadržanje dveh določb ZFU

16.04.2022 09:50

Vlada je sprejela Mnenje o predlogu Sindikata carinikov Slovenije in Sindikata državnih organov Slovenije za začasno zadržanje izvrševanja 10.a člena in petega odstavka 42. členaZakona o finančni upravi (ZFU).

Sindikat carinikov Slovenije in Sindikat državnih organov Slovenije sta na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložila Zahtevo za oceno ustavnosti 10.a člena in petega odstavka 42. člena Zakona o finančni upravi, s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja predpisa.

Vlada meni, da je predlog za zadržanje omenjenih določb Zakona o finančni upravi neutemeljen, saj ne izkazuje, da bi z njunim izvrševanjem nastale škodljive posledice. Prav tako, izpodbijana ureditev dosedanjim direktorjem finančnih uradov ne ogroža njihovih pravic iz delovnega razmerja, z izvajanjem določb pa po mnenju vlade tudi ne bodo nastale škodljive posledice za delovanje finančne uprave.

Vir: Ministrstvo za finance

  • Vlada Republike Slovenije