c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2022, številka 12 / letnik XX.
 
Fraus numquam praesumitur.
Prevara se nikoli ne domneva.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Dostojna smrt ima od 1. januarja 2022 v Avstriji (vsaj de facto) status človekove pravice
Avstrijsko ustavno sodišče (Verfassungsgerichtshof; VfGH) je pred dobrim letom tako po samem obsegu, vsebini kot tudi po pomenu v epski odločitvi na dobrih devetdesetih straneh odločilo (G 139/2019-71), da pomoč pri samomoru v določenih okoliščinah - tj. iz pietete oziroma usmiljenja - v Avstriji s tem letom ni več kazniva. Štirje pobudniki, vsi po vrsti avstrijski državljani, so namreč v postopku pred VfGH vtoževali pravico do samoodločbe glede dostojne smrti in zmagali.Vseeno je VfGH poudarilo, da pri tem ne more biti brez posluha za dejstvo, da utegne biti izvrševanje pravice posameznika do sicer svobodne samoodločbe (tudi) pod vplivom njegovega (predvsem slabega) socialnega in ekonomskega položaja. Zato mora zakonodajalec vseeno določiti varovalke, ki bi preprečevale, da bi se posamezniki odločali za smrt predvsem zaradi nedopustnega vpliva tretjih oseb ali svojih siceršnjih osebnih okoliščin, hkrati pa zagotoviti, da imajo vsi segmenti prebivalstva prost dostop do paliativne medicinske oskrbe na "obnemogla leta".

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Družba in posel v pravni (ne)varnosti    

prof. dr. Matej Avbelj
   
Skratka, v državi, kjer je zakonodajalec zapisan hipertrofiji, partikularizmu in instrumentalizmu vplivnih fakcijskih skupin; kjer izvršilna veja oblasti služi poosebljenemu zakonu in sama sebi, zlasti izogibanju prevzemanja lastne odgovornosti, ter kjer sodišča ne razumejo, da je njihovo poslanstvo dejansko razreševanje sporov in ne formalno-procesno prekladanje paragrafov med posameznimi instancami, ni pravne varnosti. V taki državi ni prostora za normalno družbo in normalen posel, utemeljen na pošteni tekmi in meritokraciji. Je pa ogromno prostora za njuno nasprotje.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini (ZDoh-2) - primerjalnik spremenjenega besedila
Novela ZDoh-2, ki je začela veljati 22. marca, se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Na podlagi novele se bodo prek postopnega dviga splošne olajšave zvišale neto plače, manj bo med drugim obdavčeno trgovanje z vrednostnimi papirji in tudi oddajanje nepremičnin. Splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci za dohodnino, z letom 2022 znaša 4500 evrov, kar je 1000 evrov več kot doslej. S tem bodo vsi zaposleni že aprila dobili nekoliko višje neto plače. V naslednjih letih se bo ta olajšava še zviševala, in sicer leta 2023 na 5500 evrov, leta 2024 na 6500 evrov ter leta 2025 na 7500 evrov. >> Več
>> Spremembe in dopolnitve Zakona o finančni upravi (ZFU) - primerjalnik spremenjenega besedila
5. aprila bo začela veljati novela ZFU-A, ki med drugim spreminja ureditev določanja krajevne pristojnosti finančnih uradov, s katero se sledi večji fleksibilnosti delovanja Fursa in s tem tudi hitrejšemu reševanju zadev. Novela tudi uvaja kolegijsko odločanje o najzahtevnejših primerih davčnega postopka in dopolnjuje ureditev, ki ureja odvzem pooblastil uradni osebi s strani predstojnika in mu daje možnost, da ta zadevo dodeli drugemu inšpektorju v vodenje in odločanje.in mu daje možnost, da ta zadevo dodeli drugemu inšpektorju v vodenje in odločanje. Dopolnjuje se pogoj z uvedbo finančne preiskave in uvaja možnost, da se po koncu finančne preiskave lahko opravi inšpekcijski nadzor.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 37 do 41
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca
V delovnih razmerjih so odpovedi pogodb o zaposlitvi s strani delodajalca pogoste. Ali si delodajalec ne more več “privoščiti” zaposlovati delavca zaradi poslovnih razlogov ali ugotovi, da delavec ni sposoben opravljati dela, za katero sta se dogovorila s pogodbo o zaposlitvi, ali da je delavec kršil pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja, ni uspešno opravil poskusnega dela ipd.
>> Sprejet nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Z novim zakonom se v slovenski pravni red prenaša določbe direktive o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj, s katerimi razpolagajo Urad RS za preprečevanje pranja denarja oziroma druge finančno-obveščevalne enote. Prenaša se tudi del določb direktive, v skladu s katerimi se večina dozdajšnjih pristojnosti evropskih nadzornih organov prenaša na evropski bančni organ.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Razlika med diskriminatornim in neenakim obravnavanjem
Čeprav toženki ni mogoče očitati diskriminatornega ravnanja, pa iz ugotovljenega dejanskega stanja izhaja, da je tožnika obravnavala različno od drugih članov društva, ki so se znašli v enakem položaju, za kar ni imela stvarnega razloga. Ker je toženka ravnala samovoljno, se takšno ravnanje šteje za kršitev tretjega odstavka 2. člena > Zakona o društvih (Zdru-1) in drugega odstavka 14. člena > Ustave RS (URS).

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
dr. Matej Avbelj, dr. Jernej Letnar Černič:
Sodna afirmacija kočevskih procesov kot apologija neprava?
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.