c S
Raziskava: Delodajalci so vse bolj osveščeni glede družbene odgovornosti 21.03.2022 08:29 Stanje informiranosti in ozaveščenosti podjetij in organizacij na področju družbene odgovornosti, njihov odnos do certifikatov ter izvajanje aktivnosti s področja družbene odgovornosti so v zadnjih treh letih zelo napredoval.

Raziskava o poznavanju družbene odgovornosti inštituta Ekvilib navaja, da se je glede na rezultate pomemben napredek izkazal tudi pri večji prepoznavnosti certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v poslovni javnosti. Predvsem se je povečal odstotek tistih, ki certifikat že imajo oziroma so v postopku njegovega pridobivanja.

Povezava do novice: Raziskava: Delodajalci so vse bolj osveščeni glede družbene odgovornosti