c S

Sodišče pritrdilo spremembam načina imenovanja urednika MMC

23.03.2022 22:00 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je zavrnilo izdajo začasne odredbe o izvajanju Spremembe izvedbenega akta o delovanju MMC. Sodišče namreč ni ugotovilo, da bi bile spremembe v neskladju z zakonom ali statutom.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v postopku za izdajo začasne odredbe ugotovilo, da spremembe izvedbenega akta o delovanju MMC-ja, ki so začele veljati 31. 1. 2022, niso v neskladju z Zakonom o RTV Slovenija ali Statutom RTV SLO. Kot piše v sporočilu za javnost RTV Slovenija, je s tem pritrdilo generalnemu vodstvu RTV Slovenija, ki je pojasnilo, da je s spremembo v delu, ki se nanaša na imenovanje urednika uredništva za nove medije, izvedbeni akt zgolj uskladilo s statutom.

Povezava do novice: Sodišče pritrdilo spremembam načina imenovanja urednika MMC