c S

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

24.03.2022 07:46 DZ je v sredo sprejel nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki bo nadomestil zdaj veljavnega iz leta 2016. Vlada ga je pripravila z namenom uskladitve z evropskimi direktivami, s katerih prenosom Slovenija že zamuja. V opoziciji so opozarjali, da urad za preprečevanje pranja denarja dobiva prevelika pooblastila.

Z novim zakonom se v slovenski pravni red implementira določbe direktive o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj, s katerimi razpolagajo Urad RS za preprečevanje pranja denarja oziroma druge finančno obveščevalne enote. Implementira se tudi del določb direktive, v skladu s katerimi se večina dosedanjih pristojnosti evropskih nadzornih organov prenaša na Evropski bančni organ.

Povezava do novice: Sprejet nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma