c S
Višje neto plače prvič že v aprilu 23.03.2022 22. marca so začele veljati spremembe in dopolnitveZakona o dohodnini (ZDoh-2), ki se uporabljajo za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Na podlagi novele se bodo prek postopnega dviga splošne olajšave zvišale neto plače, manj bo med drugim obdavčeno trgovanje z vrednostnimi papirji in tudi oddajanje nepremičnin.

Katere novosti prinaša novela ZDoh-2Z:

  • seniorsko olajšavo,
  • oprostitev plačila dohodnine od družinskih pokojnin, ki jih prejemajo otroci,
  • oprostitev plačila dohodnine za prejemke iz šolskih skladov,
  • ukinitev plačila bonitete za uporabo službeni električnih vozil v zasebne namene,
  • ugodnejšo obravnavo bonitet iz naslova pravice do nakupa oziroma pridobitve delnic ali deležev,
  • znižanje obdavčitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem,
  • olajšave za zelene in digitalne investicije,
  • višje olajšave za donacije v šport,
  • višje in nove olajšave za zaposlovanje mladih,
  • nižjo obdavčitev kapitala

Novela ZDoh-2Z se uporablja od 1. januarja 2022, kar pomeni, da se bo lahko uveljavljala določitev davčne obveznosti po novih pravilih  tudi za nazaj. Višje neto plače bomo prvič dobili že v aprilu.

Plača za mesec marec bo v celoti obračunana z upoštevanjem višje splošne olajšave in nove dohodninske lestvice, če bodo izplačane po uveljavitvi zakona.

Višja splošna olajšava in nova dohodninska lestvica se bosta pri plačah za januar,  februar in marec, če je plača za marec delno izplačana že pred uveljavitvijo zakona, upoštevali v Informativnih izračunih dohodnine za leto 2022 (leta 2023), ko bomo nazaj prejeli preplačilo dohodnine za te mesece.

Pomembna novost, ki jo prinaša novela ZDoh-2Z je uskladitev zneskov olajšav in dohodninske lestvice s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji.

Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022 bo predvidoma objavljen še ta teden po uveljavitvi novele zakona.

Pri prvi uskladitvi, ki bo podrobneje določena v pravilniku, se bo upoštevala rast cen življenjskih potrebščin v Sloveniji v oktobru 2021 glede na oktober 2020. To pomeni, da se bodo zneski olajšav in zneski neto davčnih osnov v dohodninski lestvici za leto 2022 uskladili (zvišali) s koeficientom rasti življenjski potrebščin v Sloveniji.

Letos se bodo uskladile tiste olajšave, ki z novelo zakona niso bile na novo določene (olajšava za vzdrževane družinske člane, osebna olajšava za invalida s 100 odstotno telesno okvaro, olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje). Uskladil se bo tudi znesek skupnega dohodka, do katerega je zavezanec upravičen do dodatne splošne olajšave.

Finančna uprava RS v dokumentu na povezavi podaja v prvem delu informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2Z, v drugem delu pa davčnim zavezancem podaja usmeritve pojasnila, ki se nanaša na postopke, v katerih lahko uveljavljajo svoje pravice iz novele ZDoh-2Z.

Vir: Ministrstvo za finance RS in FURS, 22. marca 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.