c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2021, številka 11 / letnik XIX.
 
Iudex non reddit plus quam petens ipse requirit.
Sodnik ne dosodi več, kakor zahteva sam tožnik.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Številne novosti v postopkih izvršbe
Že štirinajsta novela > Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki bo začela veljati 24. marca, izboljšuje varstvo dolžnika v primerih, ko so podani posebno upravičeni razlogi za odlog izvršbe. Novost je tudi izrecna ureditev možnosti odloga v postopkih izvršitve odločbe o varstvu in vzgoji otroka v izjemnih primerih (238.f člen). Po novem se v postopkih izvršbe priznava posebni položaj živalim, saj se določa zaščita hišnih živali pred izvršbo (79. člen).

S spremembo 71. člena se omogoča dolžniku, pa tudi sodišču po uradni dolžnosti, da odloži izvršbo, če so za to podani posebno upravičeni razlogi. Čisto na novo je urejen odlog v primeru izvršbe za izpraznitev in izročitev nepremičnine.

Upravičena razloga za odlog izvršbe v primeru izvršbe na stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je dolžnikov dom, če gre za izterjavo denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, ali v primeru izvršbe za izpraznitev in izročitev stanovanja ali stanovanjske hiše, ki je dolžnikov dom, če dolžnik izkaže, da si bivanjske problematike ni mogel urediti drugače in bi nadaljevanje izvršbe v večji meri ogrozilo položaj in interese dolžnika, kot bi odlog izvršbe ogrozil položaj in interese upnika. Odlog se lahko odobri tudi iz drugih upravičenih razlogov (npr. uveljavljanje neveljavnosti posla).

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče leta 2020 rešilo precej več zadev
Na ustavnem sodišču so po očitkih o počasnosti reševanja zadev navedli, da se je lani sicer res podaljšal čas povprečnega reševanja zadev, a predvsem na račun reševanja zaostankov. Tako so lani rešili 1442 zadev v primerjavi s 1143 zadevami leta 2019, kar je več kot 26-odstotno povečanje. Zadržali pa so 13 zadev.

>> Znova nadzor nad karanteno na domu
Vlada je potrdila predlog novele zakona o nalezljivih boleznih. Ta ponovno uvaja nadzor nad izvajanjem karantene na domu, ki bo mogoč ne glede na to, ali je osebo v karanteno na domu zaradi rizičnega stika napotil Nacionalni inštitut za javno zdravje ali policija ob prehodu meje.

>> Dovoljeni shodi do 10 ljudi, v primorsko-notranjski regiji odprtje teras
Vlada je včeraj sklenila po vsej državi dovoliti shode, ki se jih udeleži do 10 ljudi. Obalno-kraška regija bo prešla iz rdeče v oranžno fazo, s čimer bo med drugim odpravljena omejitev gibanja iz in v regijo. Primorsko-notranjska regija pa bo prešla v rumeno fazo, kar omogoča strežbo na terasah. Še vedno bo po vsej državi veljala omejitev gibanja ponoči.

>> Zbiranje osebnih podatkov glede interesa cepljenja zavajanje posameznikov
Informacijski pooblaščenec je v nadzoru nad zbiranjem prijav interesa za cepljenje na portalu eUprava ugotovil, da je zbiranje osebnih podatkov povzročilo zavajanje posameznikov, saj objektivno sploh ni mogoče ugotoviti, kaj so z oddajo vloge dosegli - ali so le izkazali interes, ali so se prijavili za cepljenje, ali pa so uvrščeni v vrstni red.

>> KPK z novim sistemskim pojasnilom o lobiranju
Komisija za preprečevanje korupcije je v luči lani sprejete novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki uvaja nekatere spremembe in novosti za zavezance ter njihove obveznosti, sprejela novo sistemsko pojasnilo o lobiranju. To bo začelo veljati v ponedeljek in bo nadomestilo dosedanji dokument.

>> Nasilja v družini več kot kažejo uradne številke
Na Centru za socialno delo Ljubljana so letos zabeležili 680 stikov oziroma prijav nasilja v družini, med katerimi je policija v 125 primerih izrekla ukrep prepovedi približevanja povzročitelju, hkrati pa so opravili 43 namestitev v varno okolje. Vendar so na omenjenem centru prepričani, da so številke mnogo višje od uradnih podatkov.

>> Delodajalcem v letu dni več kot pol milijarde evrov pomoči
V letu dni od izbruha novega koronavirusa je Zavod za zaposlovanje delodajalcem na podlagi interventne zakonodaje izplačal že skoraj 508 milijonov evrov različnih oblik pomoči. Ocenjujejo, da se je na ta račun ohranilo več kot 200.000 delovnih mest.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zmanjšanje števila fiktivnih prijav prebivališč
Spremembe in dopolnitve > Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), ki bodo začele veljati 27. marca, uporabljati pa se bodo začele 27. junija, ponovno uvajajo krajevno pristojnost za prijavo prebivališča ter določitev naslova za vročanje, uvajajo površinske standarde za število prijavljenih oseb na velikost uporabne površine stanovanja oz. stanovanjskega objekta in poenostavljajo postopek preverjanja resničnosti prijave. Poleg tega novela razširja nabor dokazil o pravici do prebivanja na določenem naslovu - tako se kot dodatno dokazilo opredeljuje tudi dokazilo o služnosti stanovanja, o užitku, rabi ali preužitku in dokazilo o stavbni pravici.

>> Poslovanje sodišč v času epidemije
Do 16. aprila je podaljšana veljavnost Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki določa, da vsa sodišča opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil NIJZ. Tako lahko stranke, razen v nujnih zadevah, še naprej vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo, za komunikacijo s sodišči pa uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

>> Podaljšana ukrepa odloga izvršbe in posebnih pravil davčne izvršbe
Vlada je do 18. aprila podaljšala dva ukrepa iz Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), sprejeta v luči epidemije covida-19, in sicer ukrep odloga izvršbe in ukrep posebnih pravil na področju davčne izvršbe. Oba ukrepa sta podaljšana do konca epidemije

>> Pregled veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Vlada je z odlokom podaljšala večino omejitev za teden dni; za 30 dni, do 17. aprila, pa je podaljšala razglasitev epidemije. Omejitev gibanja ponoči ostaja nespremenjena. V veljavi je Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe z novim koronavirusom v upravnih zadevah, ki določa, da se lahko vloge v upravnem postopku vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa, omejuje možnost vlaganja vlog neposredno pri organu, temu pa se omogoča, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev. Delno je spremenjen tudi odlok o pogojih vstopa v Slovenijo, in sicer bo namesto dosedanje kontrolne točke na meji z Italijo na Erjavčevi ulici v Novi Gorici med 6. in 21. uro obratovala kontrolna točka Nova Gorica (Solkan). Nekoliko so spremenili tudi rdeči seznam držav, in sicer so pri članicah EU posodobili stanje za nekaj administrativnih enot na Danskem, v Grčiji, Italiji in Španiji. Med drugim na rdečem seznamu ni več italijanskih otokov Sardinija in Sicilija. Do 18. aprila pa je

>> Naloge ministrstev
13. marca so začele veljati spremembe > Zakona o državni upravi (ZDU-1), ki opravljanje nalog na področju vojnih invalidov, vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja ter vojnih grobišč prenašajo z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Ministrstvo za obrambo. Poleg tega določajo, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo opravlja tudi naloge na področju lesarstva.

>> Panevropski garancijski sklad
13. marca je začel veljati Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS), s katerim se ureja udeležba RS v Panevropskem garancijskem skladu. Ta je ustanovljen za blažitev posledic covida-19 z zagotavljanjem likvidnosti subjektom, ki so ustanovljeni ali opravljajo dejavnost v državah članicah EU.

 
 
> Drugi novi predpisi: UL št. 35 do 39
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Vzpostavitev evropskega javnega tožilstva
Več članic EU, med njimi Slovenija, se je leta 2017 odločilo za okrepljeno sodelovanje v boju proti goljufijam v EU in za vzpostavitev evropskega javnega tožilstva. Ta neodvisni organ EU bo pristojen za preiskavo, pregon in obtožbe pri kaznivih dejanjih, ki škodujejo finančnim interesom EU. Pravosodni ministri EU so na virtualnem zasedanju pregledali stanje pri vzpostavljanju evropskega javnega tožilstva, ki se spoprijema s številnimi težavami. Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je izpostavil nujnost čimprejšnje vzpostavitve organa in sodelujoče države, tudi Slovenijo, pozval, naj postopke končajo v aprilu.

>> Pritožbi Poljske in Madžarske na Sodišču EU
Poljska in Madžarska sta na Sodišče EU ločeno vložili pritožbi, s katerima izpodbijata uredbo o pogojevanju evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava. "Menimo, da takšne rešitve nimajo pravne podlage v pogodbah, posegajo v pristojnosti držav članic in kršijo pravo EU," je sporočila poljska vlada.

>> Predlog brezplačnega covidnega potrdila za olajšanje potovanj to poletje
Evropska komisija je včeraj predlagala zakonodajo za uvedbo covidnega potrdila, ki naj bi državljanom EU olajšalo potovanja to poletje. To "digitalno zeleno potrdilo" bo dokaz, da se je oseba cepila proti covidu-19, da ima negativen izid testa ali da je prebolela covid-19. Potrdilo bo brezplačno, na voljo bo v digitalni ali papirnati obliki.

>> Bruselj ne priznava napak pri nabavi cepiv
Evropska komisija v odzivu na kritike ne priznava napak pri nabavi cepiv proti novemu koronavirusu, le težave s proizvodnimi zmogljivostmi, ki pa se jih trudijo odpraviti. Sicer pa so v Bruslju znova izpostavili, da so se o razdelitvi odmerkov pogajale članice in da se članice same dogovarjajo s podjetji o konkretni dobavi. V Evropski komisiji so tudi sporočili, da je veljavnost mehanizma za nadzor izvoza cepiv, ki je bila sprva predvidena do 12. marca, podaljšali do konca junija. Kot razlog so navedli zamude pri dobavi cepiv EU. Doslej so odobrili 249 prijav izvoza v 31 držav, le eno so zavrnili - izvoz cepiva AstraZenece iz Italije v Avstralijo.

>> Evropski parlament za uvedbo ogljične dajatve pri uvozu v EU
Evropski parlament je sprejel resolucijo o mehanizmu EU za ogljično prilagoditev na mejah unije. V njej se zavzemajo za uvedbo ogljične dajatve na določeno blago, uvoženo iz držav zunaj EU, če te države ne bodo dovolj ambiciozne pri uresničevanju podnebnih zavez, so sporočili iz parlamenta.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Posilstvo    

mag. Martin Jančar
   
Kot navajajo avtorji omenjene študije, naj bi za nekatere bil model afirmativnega soglasja v moralnem in vzgojnem smislu primernejši in v tej smeri očitno gremo. A sam sem že pri pretiranem opletanju s pravno ureditvijo izrazito zadržan, pri posegih kazenskega prava, ki je ulitma ratio ali skrajno (pravno) sredstvo, pa še toliko bolj. Pravo lahko, kot to kaže recimo ideja o socialnem inženiringu (social enginering) Roscoa Pounda, razumemo kot sredstvo udejanjanja in usklajevanja posamezne vrste družbenih interesov, a je potrebno pri tem biti zelo rahločuten.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o prekrških (ZP-1), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 27 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZP-1.

V časovni lestvici je vseh 28 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 193. člena ZP-1, ki ureja pravico do povrnitve škode). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZP-1 je povezan tudi z več kot 660 strokovnimi članki, več kot 2.500 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 78 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo, ob vsakem členu pa je tudi povezava do komentarja ZP-1.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.