c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2021, številka 04 / letnik XIX.
 
Silentium in senatu est vitium.
Molk v predstavniškem telesu je napaka.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Pregled ukrepov, ki jih prinaša osmi paket
Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji sprejela predlog osmega protikoronskega zakona, ki med drugim prinaša podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo in prevzem dela bremena dviga minimalne plače od delodajalcev na pleča države. Kolegij predsednika DZ je včeraj sklenil, da bo DZ potrjeval PKP8 v torek, 2. februarja. Sledila bo še ena izredna seja, na kateri naj bi poslanci sklenili, da zakona ni mogoče izpodbijati na referendumu.Poglavitne rešitve v predlogu PKP8, ki vsebuje za 320 milijonov evrov pomoči, so:
    • subvencioniranje minimalne plače v prvi polovici leta 2021, v drugi polovici pa razbremenitev delodajalcev pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju;
    • podaljšanje ukrepa čakanja na delo od 1. februarja do 30. aprila, z možnostjo podaljšanja ukrepa s sklepom vlade še dvakrat po 1 mesec;
    • solidarnostni dodatek za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojnim veteranom in invalidom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
    • enkratni solidarnostni dodatek za dijake, starejše od 18 let;
    • solidarnostni dodatek za študente s stalnim prebivališčem v RS, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu;
    • zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave, zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV2.

Glede subvencioniranja čakanja na delo je za dejavnosti, ki so zaprte z vladnimi odloki, v predlogu zakona zapisana novost, da država delodajalcu krije stroške, ki jih ima z zaposlenimi na čakanju na delo doma, v celoti, torej bruto bruto. Iz petega protikoronskega zakona, sprejetega oktobra lani, se še vse do konca leta 2021 podaljšuje določba, da lahko vsi zaposleni koristijo tri dni bolniške odsotnosti brez potrdila osebnega zdravnika.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Deset kolumn o demokraciji    

Prof. Dr. Dr. Klemen Jaklič
   
Z današnjo kolumno začenjam serijo desetih kolumn o demokraciji. Začenjam jih na portalu, h kateremu zrem z upanjem kot enemu od tistih, ki si iskreno prizadevajo za vzpodbujanje pristnega pluralizma v medijskem prostoru kot predpostavke sine qua non obstoja vsake demokracije. Tu, v zlorabi medijskega prostora zoper enakopravnost, pri čemer z »medijskim prostorom« mislim na vse oblike oblikovanja politične in svetovnonazorske volje volivk in volivcev, vključno z izobraževanjem, namreč leži ena največjih ovir razvoju demokracije skozi celotno obdobje njenega uveljavljanja v moderni dobi.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vnovično zapiranje nenujnih trgovin v dveh regijah
Zaradi slabših epidemioloških razmer sta se Obalno-kraška in Zasavska statistična regija znova znašli med regijami v t. i. črni fazi, kar pomeni, da bodo v teh regijah znova zaprle vrata nekatere nenujne trgovine in kulturne ustanove. Bo pa po vsej državi v prodajalnah z živili znova možno kupiti nogavice in perilo. Novost je tudi, da bodo v zadnjem času prepovedana vozniška usposabljanja zdaj mogoča ob predložitvi negativnega testa tako na strani izvajalcev kot uporabnikov. Vlada bo predvidoma danes odločila o tem, kako naj poteka pouk v prihodnjem tednu.

>> US zadržalo določbo PKP6
Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo izvajanje določbe šestega protikoronskega zakona, ki ureja podaljševanje akreditacij visokošolskim zavodom. Do končne odločitve so prekinjeni tudi postopki za podaljšanje akreditacij po visokošolskem zakonu, ne vodi se niti postopkov izredne evalvacije visokošolskih zavodov, so soglasno odločili ustavni sodniki.

>> DZ potrdil Majo Brkan
Poslanci DZ so na tajnem glasovanju potrdili imenovanje Maje Brkan za kandidatko za sodnico na Splošnem sodišču EU v Luxembourgu. Pred tem jo je že soglasno podprla mandatno-volilna komisija, razprave glede njene kandidature praktično ni bilo.

>> Poslanci prikimali noveli ZGD-1K
Državni zbor je včeraj potrdil novelo zakona o gospodarskih družbah, ki med drugim dopolnjuje omejitve ustanavljanja družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi nameni in omejitve ustanavljanja širi tudi na tuje fizične in pravne osebe. Izboljšuje korporativno upravljanje v družbah, nadzornim organom pa omogoča lažji in učinkovitejši nadzor nad poslovanjem gospodarskih družb.

>> Spremembe pomorskega zakonika
V Državnem zboru so bile včeraj sprejete spremembe pomorskega zakonika, ki določajo, kateri osebni podatki se sporočajo in zbirajo, ter da se ne hranijo dlje, kot je potrebno za namene iskanja reševanja in odprave posledic pomorske nesreče. V nobenem primeru pa ne dlje od končanega potovanja in ne dlje od 60 dni po izplutju ladje.

>> Strožji pogoji za varstvo predšolskih otrok
Poslanci DZ so sprejeli novelo zakona o vrtcih, ki prepoveduje opravljanje predšolske vzgoje in varstva otrok tistim, ki niso vpisani v ustrezni register oz. razvid, in določa sankcije za kršitve. Uvaja tudi brezplačni vrtec za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati s starejšim sorojencem.

>> Odsotnost z dela zaradi višje sile ob odprtju šol in vrtcev
V primerih, ko je zagotovljeno varstvo vrtčevskih otrok in se šolanje otrok ne izvaja več na daljavo, na splošno niso več podane okoliščine za odsotnost z dela zaradi višje sile zaradi varstva otrok. To odsotnost pa bo mogoče še vedno uveljavljati npr. v regijah, kjer se vrtci in šole še ne bodo odprli, v primeru karantene otroka in v primeru, ko se bo šolanje na daljavo še vedno izvajalo za učence 4. in 5. razreda.

>> Novi dokazni predlogi v sojenju zaradi korupcije v zdravstvu
Tik pred koncem sojenja prvi skupini obtoženih v korupcijski aferi je včeraj obramba na Okrožnem sodišču v Ljubljani predlagala nove dokazne predloge. Med njimi je bilo branje pisma krovne priče in nekdanje lastnice podjetja Emporio Medical Urške Jurkovič, ki po oceni obrambe pod vprašaj postavlja navedbe Jurkoviče o lokaciji njenega zaslišanja.

>> Sojenje preklicano zaradi okužbe v zaporu
Celjsko sodišče je preklicalo današnje sojenje za Andreja Vrščaja s Polzele, ki ga obtožnica bremeni umora na zahrbten način februarja lani, ko naj bi na Polzeli umoril 69-letnega moškega. V celjskih zaporih, kjer je Vrščaj v priporu, se je namreč pojavila okužba z novim koronavirusom.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Notarska tarifa
22. januarja so začele veljati spremembe in dopolnitve > Notarske tarife, ki spreminjajo pristojbine za notarske storitve, in sicer se spreminjajo tarifne številke 8, 16 in 22 ter dodaja nova tarifna številka 23. Spremembe so zajete tudi v izvlečku pristojbin za notarske storitve.

>> Javna poziva sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrožnega sodišča v Kamniku, Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah, Okrajnega sodišča v Idriji in Okrajnega sodišča v Kočevju. Prijave lahko kandidati pošljejo do 21. februarja, kandidaturi pa morajo priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Poleg tega je objavljen poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za dodelitev enega sodnika, ki ima najmanj naziv okrožni sodnik, na delo v strokovno službo sodnega sveta za opravljanje del in nalog generalnega sekretarja Sodnega sveta. Predvideni čas dodelitve je tri leta, s pričetkom dodelitve s 1. marcem. Kandidati morajo prijavi (do 11. februarja) priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in zadnjo oceno sodniške službe.

>> Pregled veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Vlada je podaljšala veljavnost nekaterih odlokov in sprejela tudi nekaj sprostitev ukrepov za devet (rdečih) statističnih regij, v katerih so od 23. januarja dovoljene nove izjeme pri ponujanju blaga in storitev. V rdečih regijah spet delujejo smučišča, in sicer s predložitvijo negativnih testov. Od petka je mogoč vstop v Slovenijo brez karantene do 12 ur zaradi vzdrževalnih del. 26. januarja pa so se v devetih regijah odprle osnovne šole za učence prvega triletja in vrtci.

>> Organizacija in opravljanje zdravstvene dejavnosti
20. januarja je začela veljati Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, razen pri izvajalcih lekarniške dejavnosti, določa začasne ukrepe na področju organizacije zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljivih zdravstvenih storitev, vključno z obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, in posebne pogoje za izvajanje zdravstvenih storitev z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19. Odredba velja do 18. februarja.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 9 do 11
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
13. maj 2021 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Fikcija vročitve
V pritožbi zoper zamudno tožbo je sodišče druge stopnje (VSM Sodba I Cp 844/2020) ugotavljalo, ali je bilo sodno pisanje pravilno vročeno. Pritožnik je namreč ugovarjal pravilnosti vročitve, saj je bila vročitev opravljena v toženčev poštni predal in ne v hišni predalčnik. Sodišče druge stopnje je res ugotovilo, da je sodišče prve stopnje napačno navedlo, da je bilo tožencu obvestilo o prispeli pošiljki puščeno v hišnem predalčniku, namesto pravilno v poštnem predalu. Je pa sodišče natančno povzelo datume, kot izhajajo iz navedenega obvestila in tudi pravilno ugotovilo, kdaj je potekel odgovor na tožbo. Ugotovljenih datumov, kdaj je bilo tožencu v poštnem predalu puščeno obvestilo o prispeli pošiljki in kdaj mu je ta bila puščena v poštnem predalu, toženec v pritožbi ne izpodbija. Sodišče druge stopnje meni, da zgolj zaradi napačnega zapisa besede hišni predalčnik namesto poštni predal v danem primeru ni podana bistvena kršitev določb postopka po 15. točki drugega odstavka 339. člena ZPP. Tako v hišni predalčnik kakor tudi v poštni predal se lahko vroča s fikcijo vročitve, v obeh primerih se naslovniku najprej pusti obvestilo o pošiljki, v katerem je naslovnik opozorjen na tek rokov, s potekom 15 dnevnega roka pa se šteje, da je vročitev opravljena.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je bil sprejet leta 2013, ima že 16 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDR-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 17 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 38. člena - varovanje poslovne skrivnosti). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

Zakon je povezan s posodobljenim KOMENTARJEM ZDR-1 ter z več kot 1.350 strokovnimi članki in več kot 3.800 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, kjer je omogočeno tudi dodajanje opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.