c S

DZ potrdil spremembe pomorskega zakonika

27.01.2021 13:58 Ljubljana, 27. januarja (STA) - Državni zbor je danes z 79 glasovi za in nobenim proti podprl spremembe pomorskega zakonika. Glavnina sprememb se nanaša na zbiranje, sporočanje in hrambo osebnih podatkov.

Spremembe in dopolnitve pomorskega zakonika so potrebne zaradi popolnega prenosa direktive EU o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, v pravni red Slovenije, je v današnji razpravi v državnem zboru spomnil državni sekretar na ministrstvo za infrastrukturo Aleš Mihelič. Gre za določbe, ki se nanašajo na zbiranje, sporočanje in hrambo osebnih podatkov.

Tako se je s spremembo 65. člena Pomorskega zakonika določi, kateri osebni podatki se sporočajo in zbirajo, ter da se ne hranijo dlje, kot je potrebno za namene iskanja reševanja ter odprave posledic pomorske nesreče. V nobenem primeru pa ne dlje od končanega potovanja in ne dlje od 60 dni po izplutju ladje.

V nekaterih primerih se podatki lahko hranijo, dokler ni končan preiskovani ali sodni postopek. Sistem hrambe podatkov mora biti zasnovan tako, da se podatki izbrišejo samodejno in brez nepotrebnega odlašanja. Uprava RS za pomorstvo in drugi pristojni organi za iskanje reševanja na morju imajo neposreden dostop do osebnih podatkov in jih lahko obdelujejo samo za namen iskanja in reševanja.

Vlada je, kot je spomnil Mihelič, sprva nameravala pomorski zakonik dopolniti in spremeniti širše, kar pa terja širše medresorsko usklajevanje. Po prejetju uradnega opomina Evropske komisije o nepopolnem prenosu direktive pa je bila sprejeta odločitev, da se nujne spremembe uredijo v zakonu v ožjem obsegu, ki se sprejme po skrajšanem postopku.

Zakon vsebuje še določbo o izvajanju uredbe EU o vzpostavitvi okvirja za izvajanje pristaniških storitev in skupnih pravil o finančnih preglednostih pristanišč, tako da se določi organe, pristojne za izvajanje in sankcioniranje kršitve. Vsebuje še nekaj manjših sprememb in uskladitev zakona ter redakcijskih popravkov. Med njimi je uskladitev določb o oprostitvi plačevanja pristojbin za plovila, ki se v pristanišče zateče zaradi višje sile.

Podporo predlogu so v razpravi izrekli v SDS, SMC, NSi, DeSUS, SMC in SAB. "V poslanski skupini LMŠ bomo spremembe zakona, ki so bolj ali manj tehnične narave, podprli, bomo pa z zanimanjem pričakovali korenitejši poseg v pomorski zakonik, kot ga napoveduje vlada," je dejal Rudi Medved iz omenjene stranke.

Dušan Šiško iz SNS pa je bil do nekaj določil pomorskega zakonika kritičen. "Ni nam všeč, da se otrok, ki je star manj kot eno leto, ne šteje kot potnik, kajti slednji je še kako pomemben, čeravno je najšibkejši člen, ko se gre za zaščito, reševanje, pomoč v raznih nesrečah, neurjih ter drugih okoliščinah višje sile," je ocenil. V SNS bi poleg ostalih podatkov zbrali tudi podatki o nacionalnosti, rok hrambe podatkov pa skrajšali na 30 dni po izplutju ladje iz pristanišča.