c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2020, številka 42 / letnik XVIII.
 
Nemo surrogat contra se.
Nihče ne postavi namestnika proti sebi.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> 20 finalistov za 20. izbor najvplivnejših pravnikov
Na portalu IUS-INFO poteka jubilejni 20. izbor 10 najvplivnejših pravnikov. Po prvem delu je že znano, kdo so finalisti. Med dvajsetimi pravnicami in pravniki, ki so bili predlagani največkrat, boste obiskovalci portala izbrali deset najvplivnejših v letu 2020.V drugem delu izbora lahko vsak glasovalec odda svoj glas za eno oziroma enega izmed dvajsetih predlaganih pravnic in pravnikov, pri tem pa lahko doda tudi vprašanje za izbranega kandidata. Izbranci bodo na sklepni okrogli mizi predstavili svoja mnenja o aktualnih družbenopolitičnih temah. Datum letošnjega dogodka, ki ga bo mogoče spremljati tudi v živo na spletu, bomo sporočili takoj po izboljšanju epidemiološkega stanja v državi.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Aktualno
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavi omejeno vključevanje necepljenih otrok v javne vrtce
Danes je začela veljati novela > zakona o nalezljivih boleznih, katere namen je zvišati precepljenost v državi. Novela med drugim omejuje vključitev necepljenih otrok v javne in javno sofinancirane vrtce ter določa optimizacijo postopka za ugotavljanje razlogov za opustitev cepljenja. Vključitev necepljenega otroka v javni in javno sofinancirani vrtec se tako zavrne, če ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ter za to ni medicinskih razlogov. Pravne osebe, ki bodo ravnale v nasprotju z navedenimi omejitvami, se kaznuje z globo od 400 do 40.000 evrov.

>> Ustna odreditev karantene s strani Policije
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) t. i. peti protikoronski zakon, ki je začel veljati 24. oktobra, poleg ukrepov za pomoč gospodarstvu in ukrepov socialnega varstva, ureja tudi pristojnost Policije, da ustno napoti osebo v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo, pri tem pa mora tej osebi izročiti pisno navodilo in potrdilo. Poleg tega policija izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ukrepov iz prvega odstavka 39. člena ZNB, občinsko redarstvo pa lahko osebi izreče globo, če pri izvajanju svojih izvornih pristojnosti ugotovi kršitev prepovedi gibanja in zbiranja oseb. ZZUOOP določa tudi, da se do 30. novembra ne začnejo novi postopki za pozivanje obsojencev na prestajanje kazni zapora, že začeti postopki pa se ustavijo. Na povezavi si lahko ogledate podrobne obrazložitve vseh 134 členov ZZUOOP ter vplive na več kot 30 predpisov.

>> Omejitev gibanja na občine
27. oktobra je začel veljati novi Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začasno omejuje prehajanje med občinami, razen v primeru 13 izjem, ki so določene v 4. členu Odloka. Pri prehajanju občin mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, na zahtevo pa ju mora pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata ali policistu. Odlok določa tudi izjemo pri nošenju zaščitne maske pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje.

>> Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev
24. oktobra je začel veljati novi Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Prepoved ne velja za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki, drogerije, tržnice, prodajalne s hrano za živali, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, drevesnice, vrtnarije, cvetličarne, bencinske servise, vulkanizerske ipd. delavnice, prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, banke, zavarovalniške storitve, pošto, dostavne službe, trafike, osebni prevzem blaga ali hrane ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

>> Na zelenem seznamu le še tri države
Novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki je začel veljati 26. oktobra, določa daljši seznam rdečih držav, na zelenem seznamu pa se trenutno nahajajo le še tri države. Odlok določa, da se je karanteni ob prihodu v državo mogoče izogniti z negativnim testom na prisotnost novega koronavirusa ali v primeru, če oseba spada med eno izmed 17 izjem iz 10. člena.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 151 - 156
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      (Ne)ustavnost t.i. policijske ure    

dr. Matej Avbelj
   
V zaledju akutne javnozdravstvene krize, ki jo povzroča drugi virusni val, se je odstrlo tudi zanimivo ustavnopravno vprašanje. Kakšna je razlika med »omejitvijo« in »prepovedjo« uresničevanja neke človekove pravice na eni strani ter njeno »razveljavitvijo« na drugi strani? Odgovor na to vprašanje terja razmejitev med 15. in 16. členom ustave. Potreba po prepričljivi utemeljitvi te razmejitve v teoriji postaja vse bolj očitna, ker se v praksi poraja vse več trditev, da nekateri oblastveni posegi v človekove pravice v času epidemije niso več ustavno dopustni v okviru 15. člena, temveč v skladu s 16. členom ustave zahtevajo razglasitev izrednega stanja.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Slovenija z daljšimi postopki od povprečja Sveta Evrope na prvi stopnji
Komisija Sveta Evrope za učinkovitost sodstva je objavila poročilo o pravosodnih sistemih, ki kaže, da sodni postopki pred slovenskimi sodišči na prvi stopnji trajajo nekoliko dlje od povprečja, na drugi in tretji stopnji pa so hitrejši kot v večini držav Sveta Evrope. Slovenijo nekajkrat izpostavi kot primer dobre prakse pri skrbi za uporabnike.

>> Pri ESČP in Evropski komisiji postopka zoper Slovenijo
Slovenija je z dvema postopkoma, ki zoper njo tečeta pred mednarodnimi organi, na očeh mednarodne pravne stroke. Postopka je profesor Jurij Toplak pretekli teden predstavil na okrogli mizi pravne fakultete univerze Harvard.

>> Slovenija še vedno brez sodnika na Splošnem sodišču EU
Ministrstvo za pravosodje je včeraj potrdilo, da slovenski kandidat za sodnika na Splošnem sodišču EU ni uspel pred Odborom 255, ki potrjuje primernost in strokovnost kandidatov za to sodišče. To je potrdil tudi Podobnik, ki je povedal, da težko oceni, kaj je šlo narobe. Na ponovljen razpis pa se ne bo več prijavil.

>> Ustavno sodišče o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Ustavno sodišče je na zahtevo vlade presojalo več določb odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Postojna. Presodilo je, da je občina za določitev nadomestila za območje Počka imela zakonsko podlago. Je pa bilo po oceni ustavnega sodišča v neskladju z ustavo več drugih določil odloka, ki je sicer medtem prenehal veljati.

>> Preiskava glede ukrepanja vlade v epidemiji
DZ je v torek odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti pri ukrepih, povezanih z epidemijo in blaženjem njenih posledic. Preiskava zajema čas vlade Janeza Janše, medtem ko na zahtevo koalicije že poteka preiskava, ki zajema tudi ukrepanje pred tem.

>> Pravno mnenje o določbah o omejevanju gibanja
Vlada v mnenju, ki ga bo poslala ustavnemu sodišču, meni, da 39. člen zakona o nalezljivih boleznih in odlok, s katerim je omejila gibanje v nočnih urah, nista v neskladju z ustavo. Preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni je v ustavi našteto med cilji, zaradi katerih je z zakonom dopustno omejiti svobodo gibanja in pravico do zbiranja. Parlamentarni odbor za zdravstvo je na nujni seji podprl mnenje zakonodajno-pravne službe, na katero se sklicuje vlada.

>> Nova ureditev karanten na domu
Peti protikoronski zakon (PKP5) prinaša novo ureditev karanten na domu, ki je začela veljati 24. oktobra. Vzpostavlja se ureditev, ki bo vseeno zagotovila, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo in bodo, če ne gre drugače, ostali doma v karanteni na domu in bodo za ta čas prejeli nadomestilo dohodka.

>> Do konca leta po ocenah ogroženih okoli 5000 delovnih mest
Čeprav so ukrepi vlade za blažitev posledic covida-19 pomembno prispevali k ohranitvi delovnih mest in preprečili množična odpuščanja, pa so razmere na trgu dela vseeno negotove. Po ocenah analitikov je do konca tega leta kljub veljavnim ukrepom ogroženih okoli 5000 delovnih mest.

>> Poziv delodajalcem k zagotovitvi varnega delovnega okolja
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) delodajalce v luči številnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom poziva, naj zaposlenim omogočijo varno delovno okolje. V kolikor je to mogoče, delo od doma, v nasprotnem pa naj zagotovijo razmere, ki bodo preprečile okužbo na delovnem mestu.

>> Tokratni ukrepi brez milejših pogojev za plačevanje davkov
Trenutno veljavni protikoronski ukrepi ne omogočajo lažjega dostopa do obročnega plačevanja ali odloga plačila davkov, kot je veljalo ob prvi razglasitvi epidemije covida-19 spomladi. Kljub temu pa zavezanci še vedno lahko zaprosijo za odlog ali plačilo davčne obveznosti na obroke.

>> Izjava za mesečni temeljni dohodek
Samozaposleni, ki so v skladu s petim protikoronskim zakonom zadnje tri mesece tega leta upravičeni do pomoči države v obliki izplačila mesečnega temeljnega dohodka, lahko pri Finančni upravi RS (Furs) že vložijo ustrezno izjavo.

>> Na CSD se spreminja način dela za stranke
Vlaganje vlog na centre za socialno delo je v času epidemije spremenjeno. Vlogo je mogoče oddati preko e-uprave, po elektronski in navadni pošti, v poštne nabiralnike na centrih za socialno delo, v izjemnih primerih tudi po telefonu.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Vloga državnega pravobranilstva v kazenskih postopkih
Pritožbeno sodišče je v sklepu II Kp 43392/2010 poudarilo, da glede na pooblastila državnega pravobranilstva (Državnega odvetništva po ZDOdv), ki izhajajo iz Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra) in Zakona o kazenskem postopku (ZKP), to lahko pristopa v kazenskih postopkih za povrnitev škode, rehabilitacijo in uveljavitev drugih pravic oseb, ki so bile neupravičeno obsojene ali jim je bila neutemeljeno odvzeta prostost, nima pa pristojnosti za zastopanje Republike Slovenije kot subsidiarnega tožilca.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o sodniški službi (ZSS), ki je bil objavljen leta 1994, je doživel že 22 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZSS.

V časovni lestvici je vseh 23 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 40. člen ZSS o mirovanju sodniške funkcije). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedila ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZSS je vsebinsko povezan z več kot 250 strokovnimi članki in 290 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.