c S

Tokratni ukrepi brez milejših pogojev za plačevanje davkov

27.10.2020 17:48 Ljubljana, 27. oktobra (STA) - Trenutno veljavni protikoronski ukrepi ne omogočajo lažjega dostopa do obročnega plačevanja ali odloga plačila davkov, kot je veljalo ob prvi razglasitvi epidemije covida-19 spomladi. Kljub temu pa zavezanci še vedno lahko zaprosijo za odlog ali plačilo davčne obveznosti na obroke, pojasnjujejo na Finančni upravi (Furs).

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, ki ga je vlada pripravila kmalu po prvi razglasitvi epidemije v marcu, je zavezancem ponudil lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Med drugim so za podjetja veljali milejši pogoji za odobritev obročnega plačila oziroma odloga plačila ter neobračunavanje obresti v tem času, bolj ugodni so bili tudi pogoji glede plačila akontacije davka in davčnega odtegljaja.

Z razglasitvijo konca epidemije in uveljavitvijo sklepa o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe so ti ukrepi prenehali veljati. To pomeni, da od 20. junija dalje poslovni subjekti ne morejo več zaprositi za odlog oz. obročno plačilo davka v skladu s pogoji zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, so pojasnili na Fursu.

Kljub temu pa lahko podjetja v primeru težav pri izpolnjevanju davčnih obveznosti še vedno lahko zaprosijo tako za odlog kot tudi za obročno plačevanje davkov. Vendar pod starimi pogoji, to je na podlagi zakona o davčnem postopku, so dodali.

V primeru hujše gospodarske škode lahko denimo zaprosijo za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali pa za odlog za dve leti. V primeru predložitve ustreznega instrumenta zavarovanja ali dovoljenja za vknjižbo zastavne pravice se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode ne ugotavljajo. Srednjim in velikim podjetjem lahko Furs poleg tega odobri obročno plačilo davka tudi v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave.

V zunajparlamentarni stranki Dobra država Fursu očitajo škodljivo ravnanje. Po podatkih podjetnikov namreč ne glede na izredne gospodarske razmere sproža številne postopke izterjave. "V nasprotju s sklepi vlade Furs z izvršbami, ki ne upoštevajo dejanskega stanja, nerazumljivo uničuje podjetnike ter številna podjetja, ki niso sposobna plačevati predpisanih dajatev ob omejevanju poslovanja," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.