c S

Pri ESČP in Evropski komisiji postopka zoper Slovenijo zaradi diskriminacije volivcev invalidov

26.10.2020 08:49

Slovenija je z dvema postopkoma, ki zoper njo tečeta pred mednarodnimi organi, na očeh mednarodne pravne stroke. Postopka je profesor Jurij Toplak v četrtek predstavil na okrogli mizi pravne fakultete univerze Harvard.

Pri volitvah Evropskega parlamenta maja 2019 Slovenija v volilne imenike ni vpisala 2035 polnoletnih državljanov z intelektualno invalidnostjo, čeprav se je z ratifikacijo Mednarodne konvencije o pravicah invalidov zavezala, da bo volilno pravico priznala vsakemu polnoletnemu državljanu ne glede na invalidnost. 

Ustavno sodišče Nemčije in večina članic EU so glasovanje osebam z intelektualno invalidnostjo omogočile, slovensko upravno in ustavno sodišče pa sta prošnje in pritožbe slovenskih državljanov zavnila (sklepi U-I-82/19U-I-151/19, Up-571/19U-I-152/19, Up.574/19 z dne 4. julija 2019).

Eden od pobudnikov, Alex Zoran, je z Društvom za pravice invalidov Slovenije in profesorjem Jurijem Toplakom s Pravne fakultete v Mariboru poleti 2019 sprožil postopek pred Evropsko komisijo. Zatrjujejo, da je Slovenija kršila pravo EU, saj je EU ratificirala Mednarodno konvencijo o pravicah invalidov, s čimer je konvencija postala del prava EU. V četrtek je Evropska komisija prosila za kopije spisov s slovenskih sodišč in sporočila, da bo v nekaj tednih odločila, ali bo proti Sloveniji sprožila "infringement" postopek.

Pred ESČP teče spor zaradi zavrnitve dostopa do sodišča in zarad nedostopnosti volišč. Mesec dni pred referendumom o Družinskem zakoniku leta 2015 so štirje volivci prosili za prilagoditev volišč invalidskim vozičkom, a je Upravno sodišče zahtevka zavrnilo, češ da je sodišču volilna komisija zagotovila, da bodo volišča dostopna. Po tem, ko volišča niso bila dostopna, je Vrhovno sodišče njihove tožbi zavrglo kot preuranjeni, saj da lahko volivec prosi za ureditev volišča šele po dnevu glasovanja. Dva od njih, Franc Toplak in Iztok Mrak, sta vložila pritožbi na Evropsko sodišče za človekove pravice, kjer je postopek v zaključni fazi.

Pred sodiščem v Strasbourgu je tudi Državno odvetništvo, ki zastopa Slovenijo, zavzelo stališče, da morajo volivci, ki želijo dostopno volišče, prilagoditev volišča zahtevati po volitvah in ne pred njimi. Tako stališče je Toplak na okrogli mizi označil za bizarno in žaljivo do volivcev invalidov.

Razprava je tekla v okviru okrogle mize "Pravica invalidov do političnega udejstvovanja v svetu", ki jo je organiziral Projekt o invalidnosti na Harvardu. Dogodek sta vodila direktor Projekta profesor Michael A. Stein in raziskovalec na Harvardu Hezzy Smith. 

IUS-INFO, 26. oktober