c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2020, številka 14 / letnik XVIII.
 
Simplicitas legibus amica.
Preprostost je prijateljica zakonov.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Dnevno dopolnjujemo pregled ukrepov
Še pred objavo v Uradnem listu smo za lažje razumevanje ukrepov Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) pripravili podrobne obrazložitve po posameznih členih.

DZ je v torek sprejel referendumsko novelo in dopolnitve poslovnika DZ.

Bodite pozorni na roke za pridobitev izredne pomoči zaradi koronavirusa po 34. členu ZIUZEOP. Objavljamo tudi pojasnila v zvezi z ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic epidemije.Delovna skupina za zajezitev posledic epidemije je včeraj napovedala postopno dodajanje izjem pri prodaji in storitvah. Še vedno pa je v veljavi prepoved gibanja izven občine prebivališča ter obvezna uporaba mask in rokavic v zaprtih javnih prostorih. Nakupi v trgovinah so med 8. in 10. uro od 4. aprila tudi zadnjo uro delovnega časa trgovin rezervirani izključno za ranljive skupine (prečiščeno besedilo petkrat noveliranega odloka).

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Brezplačni spletni seminarji: Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> V zasebnih šolah 100-odstotno javno financiranje le obveznega programa
Ustavno sodišče je ob obravnavi nove ustavne pobude glede financiranja zasebnega osnovnega šolstva (odločba U-I-110/16-44 z dne 12. marca 2020) povsem jasno navedlo, da državi ni treba 100-odstotno financirati dopolnilnega pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja v zasebni osnovni šoli s pridobljenim javno veljavnim programom. Mora pa v celoti financirati obvezni del programa. Odzivi opozicije na odločbo ustavnega sodišča so pričakovano različni.

>> Stiki med starši in otroki, ki ne živijo skupaj, v času epidemije
Vrhovno sodišče je v ponedeljek sporočilo, da je v zvezi s stiki med starši in otroki ter dilem, ki so se pojavile med epidemijo novega koronavirusa, podalo pojasnila o izvrševanju že izdanih odločb in odločanju o družinskih zadevah. Meni, da kljub epidemiji praviloma ni razlogov za preprečevanje stika staršev in otrok, ki ne živijo skupaj. Nastale razmere zaradi epidemije pa pri starših, ki živijo ločeno, in njihovih otrocih povzročajo hude stiske ter velikokrat tudi željo, da bi bili neposredni stiki s staršem, pri katerem otrok ne živi, za čas epidemije povsem preprečeni.

>> DZ podprl predlog referendumske novele
Poslanci so v torek potrdili predlog referendumske novele, s katero želi vlada urediti postopek ravnanja DZ v primerih, ko bi bil referendum na določen zakon glede na ustavno določene razloge nedopusten. Tako želijo pospešiti tudi postopek sprejemanja novih protikoronskih zakonov.

>> Omerzu razrešen s funkcije predsednika delovnega sodišča
Sodni svet je sodnika Stanka Omerzuja z desetimi glasovi za in nobenim proti razrešil s funkcije predsednika mariborskega delovnega sodišča. Sklep o razrešitvi je sodni svet sprejel, ker je ugotovil, da Omerzu svoje funkcije ni opravljal pravilno in zakonito, so pojasnili v Sodnem svetu.

>> Prestajanje zaporne kazni predvidoma prekinili 114 obsojencem
V času po uveljavitvi interventnega protikoronskega zakona bodo prestajanje kazni zapora po uradni dolžnosti predvidoma prekinili 114 obsojencem, so pojasnili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Kot je razvidno iz njihovih podatkov, bodo največ obsojencev začasno izpustili iz zapora na Dobu.

>> Porast družinskega nasilja za skoraj 25 odstotkov
V zadnjih 14 dneh marca, ko veljajo omejevalni protikoronski ukrepi, je rast družinskega nasilja sicer nižja, iz česar bi lahko sklepali, da spremenjene okoliščine ne prispevajo k družinskemu nasilju. A policija svari, da je ravno zaradi teh okoliščin morda manj prijav. Letos so do 31. marca zabeležili 415 kaznivih dejanj zoper zakonske partnerje, družino in otroke, lani v enakem obdobju pa 333.

>> Furs opominja na plačilo obveznosti pred prazniki
Med velikonočnimi prazniki plačilni promet vsako leto miruje. Zato je Finančna uprava RS (Furs) znova opozorila, da se obveznosti, ki zapadejo v petek, 10. aprila, ne prenesejo na naslednji delovni dan. Te bodo pravočasno poravnane le, če bodo plačane v četrtek, 9. aprila. To je letos pomembno v luči pridobitve izredne pomoči zaradi koronavirusa po 34. členu ZIUZEOP.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela parlamentarnega poslovnika
Danes so začele veljati dopolnitve > Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1), na podlagi katerih bodo lahko seje DZ in delovnih teles v izrednih primerih potekale tudi na daljavo z uporabo informacijske tehnologije. Novi 93.a člen med drugim določa, da v primeru naravne ali druge hujše nesreče (izredne okoliščine), če izvedba seje z osebno navzočimi poslanci predstavlja tveganje za zdravje in varnost poslancev, in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko predsednik državnega zbora na podlagi odločitve kolegija skliče sejo na daljavo. Seja na daljavo se izvede z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča prenos in snemanje slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega dvoma ugotoviti identiteto poslanca, ki na seji sodeluje izven sedeža državnega zbora. Seja na daljavo se tudi snema.

>> Ponujanje in prodajanje blaga in storitev
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji je bil v zadnjem tednu dvakrat noveliran, skupaj že petkrat. 3. aprila so začele veljati spremembe in dopolnitve, ki so določile, da prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja tudi za vrtnarije, drevesnice in cvetličarne ter gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Dopolnitev, ki je začela veljati dan kasneje, 4. aprila, pa je za upokojence razširila čas, ko lahko opravijo nakup v prodajalnah z živili in lahko tako nakup opravijo tudi zadnjo uro delovnega časa omenjenih prodajaln.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 41 - 46
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU od Poljske zahteva začasno ukinitev disciplinskega senata za sodnike
Sodišče EU v Luksemburgu je včeraj odredilo Poljski, da mora takoj prekiniti delovanje spornega disciplinskega senata vrhovnega sodišča za sodnike, dokler ne bo razsodilo, ali je senat v skladu z evropsko zakonodajo v zadostni meri neodvisen. S tem je ugodilo zahtevi Evropske komisije. Varšava se namerava glede odločitve obrniti na ustavno sodišče.

>> Podaljšanje omejitve vstopa na zunanji meji EU do 15. maja
Evropska komisija je danes pozvala k usklajenemu podaljšanju omejitve nebistvenih potovanj v EU do 15. maja. Število okuženih in smrtnih žrtev se še povečuje tako v EU kot zunaj nje, tudi v državah, od koder vsako leto milijoni potujejo v unijo, zato je podaljšanje nujno za zmanjšanje tveganja širjenja bolezni, so utemeljili.

>> Preložitev odpravljanja kriznih ukrepov
V Evropski komisiji so včeraj izpostavili nekaj usmeritev, ki jih je treba upoštevati pri postopnem odpravljanju kriznih ukrepov za omejitev novega koronavirusa, a sprejetje izhodnega načrta so preložili "na bližnjo prihodnost". Časovni vidik sprejetja je res zapleteno vprašanje, saj so članice v različnih fazah boja proti pandemiji, so pojasnili.

>> Finančni ministri brez dogovora
Finančni ministri EU kljub maratonskemu videokonferenčnemu zasedanju še niso uspeli preseči globokih nesoglasij glede fiskalnega svežnja za gospodarsko okrevanje po pandemiji. Glavni razlog so razhajanja med Italijo in Nizozemsko glede pogojevanja pomoči iz ESM in vprašanja skupnega zadolževanja. Nadaljevali bodo danes ob 17. uri.

>> Svet EU potrdil mobilnostni paket
Svet EU je v torek potrdil reformo evropskega sektorja cestnih prevozov, znano pod izrazom mobilnostni paket. Nova pravila naj bi izboljšala delovne pogoje za voznike tovornjakov, kar bo po navedbah sveta pripomoglo tudi k izboljšanju prometne varnosti. Lažje naj bi bilo tudi izvajanje čezmejnih storitev, so sporočili.

>> Začasna oprostitev carin in DDV pri uvozu zaščitnih sredstev
Evropska komisija je okviru ukrepov za obvladovanje posledic pandemije novega koronavirusa uvoz zaščitne opreme, medicinskih pripomočkov in drugega blaga, pomembnega v spopadu z virusom, začasno oprostila uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost. Ukrep bo veljal šest mesecev, od 30. januarja do 31. julija.

>> Sredstva za zagotavljanje likvidnosti malih podjetij
Evropska komisija bo prek Evropskega investicijskega sklada (EIF) malim in srednjim podjetjem v prihodnjih mesecih zagotovila osem milijard evrov dodatne likvidnosti, ki jim bo pomagala prebroditi krizo zaradi izbruha novega koronavirusa. S posebnimi garancijami naj bi banke in drugi posojilodajalci zagotovili likvidnost najmanj 100.000 podjetjem.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Izredne razmere    

dr. Marko Novak
   
Živimo v času izrednih razmer. Naša svoboda gibanja je omejena skoraj kot v vojnem stanju. Zaradi tega se čutimo utesnjene, a v državah okoli nas je ponekod še hujše. Njihova svoboda gibanja je iz spalnice do kuhinje, pa do prve trgovine in, če ima nekdo psa, še dodatnih 100 metrov zunaj. Seveda se nam te omejitve gibanja zdijo razumne, saj se na takšen način skuša zajeziti širjenje virusa in dodatno obremenjevanje že tako preobremenjenega zdravstvenega sistema. Kako nostalgično po eni strani in glede na svetovno pandemijo skoraj patetično se v tem globalnem lock-down stanju sliši opredelitev človekove pravice do svobode gibanja, npr. iz 32. člena naše Ustave: »Vsakdo ima pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne!«
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
Leonardo Rok Lampret:
Prikrita izplačila delničarjem
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je relativno nov predpis, je doživel že 21 vplivov, ki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUPJS.

V časovni lestvici je vseh 22 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 25. člen ZUPJS, ki ureja subvencijo malice). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZUPJS je vsebinsko povezan tudi z več kot 65 strokovnimi članki in več kot 350 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>>Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.