c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2019, številka 10 / letnik XVII.
 
Vulgus ad deteriora promptum.
Množica je (vedno) pripravljena (verjeti tisto, kar je) slabše.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novosti v premoženjskem režimu zakoncev
Več kot štiri desetletja je Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) kogentno določal, da je premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom, njuno skupno premoženje. Tako niso bile dovoljene sklenitve pogodb, s katerim bi zakonca spremenila zakonski premoženjski režim. 15. aprila stopi v veljavo Družinski zakonik (DZ), ki v 10. poglavju ureja premoženjska razmerja med zakonci, natančneje pa 85. člen DZ pogodbo o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij. Premoženjski režim, kakor so z zakonom poimenovani vsi premoženjski odnosi med zakoncema in v razmerju do tretjih (63. člen DZ), je lahko bodisi zakoniti, bodisi “pogodbeni” (65. člen DZ). Zakonca imata torej kadarkoli med (in tudi pred sklenitvijo) zakonske zveze možnost, da izbereta in določita vsebino lastnega premoženjskega režima. Poenostavljeno: zakonca, če to želita, imata možnost, da se s sklenitvijo “ženitne” pogodbe izogneta zakonitemu premoženjskemu režimu in si prosto dogovorita njun pogodbeni premoženjski režim. Če tega ne naredita, se njun premoženjski režim presoja po zakonskih določbah t.i. zakonitega premoženjskega režima - kot do sedaj.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o državnem tožilstvu
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Veto na novelo zakona o izvrševanju proračuna
Državni svet je včeraj izglasoval odložilni veto na prejšnji teden sprejeto novelo zakona o izvrševanju državnega proračuna. Čeprav imajo občine zaradi dogovora vlade s sindikati javnega sektorja višje stroške, pa jim novela ne zvišuje povprečnine za leto 2019, so opozarjali v razpravi. DZ bo zdaj o zakonu glasoval še enkrat.

>> Spremembe pri nadomestilu za brezposelnost
Ministrstvo za delo predlaga tudi spremembe pri pravici do nadomestila za brezposelnost in ukinitev dodatka za delovno aktivnost pri brezposelnih prejemnikih denarne socialne pomoči. Po predlogu novele zakona o urejanju trga dela - ki bo del paketa, ki vključuje še spremembe pri upokojevanju in pri socialnovarstvenih prejemkih - se bo najnižje nadomestilo za brezposelnost zvišalo s 350 evrov bruto (275 evrov neto) na okoli 530 evrov bruto (392 evrov neto), s čimer bi to nadomestilo izenačili z osnovnim zneskom minimalnega dohodka za samsko osebo.

>> Predvidene spremembe pokojninske zakonodaje
Upokojitvena starost za zavarovance brez 40 let pokojninske dobe se bo po predlogu novega pokojninskega zakona postopoma dvignila s 65 na 67 let. Na drugi strani naj bi se odmerni odstotek zvišal na 63 odstotkov. Zainteresirana javnost je povečini pozdravila vsaj del predlaganih rešitev, a opozorila na potrebo po temeljitejši prenovi zakonodaje.

>> Na ljubljanskem okrožnem sodišču sodniki v povprečju bolj obremenjeni
Okrožno sodišče v Ljubljani in širše ljubljansko okrožje sta po ocenah predsednika okrožnega sodišča Marjana Pogačnika leto 2018 zaključila pozitivno. Predvsem je zadovoljen, ker jim je uspelo izpolniti osnovni cilj, to je rešiti več zadev kot jih prejeti. Pogačnik je ponosen, da je na okrožnem sodišču pripad novih zadev uspelo obvladovati pravdnemu, gospodarskemu in stečajnemu oddelku, oddelku brezplačne pravne pomoči in prvič tudi specializiranemu oddelku. Pripada pa ne obvladujeta kazenski oddelek in nepravdno družinsko podpodročje. Razlog, da kazenski oddelek ne obvladuje pripada, Pogačnik vidi v leta 2017 izpeljani ločitvi kazenskega in specializiranega oddelka na dva samostojna oddelka, zaradi česar se je število zaposlenih na kazenskem oddelku precej zmanjšalo. V prihodnje nameravajo zato temu oddelku posvetiti posebno pozornost, med drugim ga želijo predvsem kadrovsko okrepiti.

>> DZ zavrnil Mira Preka za sodnika na Splošnem sodišču EU
Državni zbor je v petek na tajnem glasovanju zavrnil Mira Preka za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije, zanj je namreč glasovalo 39 poslancev, potreboval pa bi najmanj 46 glasov. Medtem pa so s 55 glasovi podpore za sodnika na Splošnem sodišču EU potrdili Marka Pavliho.

>> Omerzu v disciplinskem postopku oproščen
Sodni svet je suspendiranega predsednika mariborskega delovnega sodišča Stanka Omerzuja, ki se je zaradi obtožb o zalezovanju znašel v kazenskem postopku, po poročanju medijev v disciplinskem postopku oprostil obtožb o kršitvi ugleda sodnega poklica in oviranja sodnega postopka. Omerzu bi se tako lahko spet vrnil na čelo delovnega sodišča.

>> Sojenje Stephanu gre počasi h koncu
V sojenju Michelu Stephanu so znova zaslišali Janeza Plavca s Kemijskega inštituta. Plavec tudi v ponedeljek ni vedel, zakaj bi si Stephan želel njegovo smrt. Je bil pa oster do obtoženega in njegove nadrejene Barbare Mohar, češ da sta očitno, namesto da bi razvijala oddelek, gledala na lastni zaslužek. Sojenje se sicer počasi bliža koncu.

>> Zdravstveno stanje Selmana bo ocenil sodni izvedenec
Anesa Selmana, za katerega bi se moral na Okrožnem sodišču v Ljubljani začeti predobravnavni narok v ponovljenem sojenju, danes znova ni bilo na sodišče, saj naj bi mu to preprečevalo zdravstveno stanje. Sodišče je zato odredilo postavitev sodnega izvedenca, ki bo zdaj ocenil, ali se je obtoženi sposoben udeleževati sodnih obravnav ali ne.

>> Zdravniku za otipavanje mladoletne bolnice 18-mesev pogojno
Mariborsko okrožno sodišče je družinskega zdravnika Davorina Kolariča nepravnomočno obsodilo na 18-mesečno pogojno zaporno kazen, ker je z zlorabo položaja kršil spolno nedotakljivost mladoletne bolnice. Najstnico, ki je prišla po opravičilo za odsotnost pri športni vzgoji, je po ugotovitvi sodišča otipaval po prsih in spolovilu.

>> Državljanom omogočen vpogled v kazenske točke
Na portalu eUprava je državljanom od ponedeljka dalje omogočen vpogled v lastno število izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu, ki so vpisane v skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu, so sporočili z ministrstva za pravosodje in ministrstva za javno upravo.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Pridobivanje premoženja države iz naslova dedovanja
Uredba o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja, ki je začela veljati 9. marca, določa način sodelovanja med Državnim odvetništvom in upravljalci bodočega premoženja države med zapuščinskimi postopki, v primerih uveljavljanja pravic iz naslova omejitve dedovanja, kot jih določa 128. člen v zvezi s 129. členom Zakona o dedovanju (ZD), v primerih, ko se pričakuje prehod zapuščine brez dedičev na RS v smislu 9. člena v zvezi z 219. členom ZD in v primerih, ko je RS oporočni dedič ali volilojemnik. Z uredbo se v prvi vrsti ureja korespondenca med Državnim odvetništvom in upravljalci premoženja iz zapuščinskih postopkov in se s tem olajšuje delo Državnega odvetništva, ki na sodišču zastopa interese RS. Ker zapuščino večinoma predstavlja premoženje, ki ga po pravnomočnosti sklepa o dedovanju prevzemajo različni upravljalci, pogosto prihaja do različnih stališč, ki jih je treba predhodno uskladiti za potrebe sodišča.

>> Povečanje števila državnih tožilcev
9. marca je začela veljati sprememba > Odredbe o številu mest državnih tožilcev. Sprememba povečuje skupno število mest državnih tožilcev na Specializiranem državnem tožilstvu iz 13 na 16, na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani iz 68 na 69, na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru iz 29 na 32, na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi gorici pa se število mest zmanjšuje iz 12 na 11. Skupno to pomeni 6 več mest državnih tožilcev.

>> Personalni svet Upravnega sodišča RS
Sodni svet je razpisal volitve članov Personalnega sveta Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki bodo potekale v četrtek, 13. junija 2019, na sedežu Upravnega sodišča. Roki za volilna opravila pričnejo teči 15. marca 2019, novoizvoljeni člani Personalnega sveta pa bodo funkcijo nastopili 12. julija 2019.

>> Napredovanje javnih uslužbencev pri Zagovorniku načela enakosti
9. marca je začela veljati sprememba > Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, ki določa, da javnemu uslužbencu pri Zagovorniku načela enakosti pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu (in ne več od 1. aprila), ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 14 in 15
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Marčevski paket kršitev
Evropska komisija v rednem mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz zakonodaje EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile, da se zakonodaja EU ustrezno uporablja v korist državljanov in podjetij. Komisija je sprejela 148 sklepov, od tega 69 uradnih opominov, 66 obrazloženih mnenj, 7 zadev pa je predložila Sodišču EU. Komisija je poleg tega zaključila 103 zadeve, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila vprašanja, tako da postopka ni treba nadaljevati. Komisija je med drugim Sloveniji poslala uradni opomin, ker ni popolno prenesla pravil EU o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Direktiva (EU) 2015/849) v nacionalno zakonodajo. Slovenija ima na voljo dva meseca, da se odzove, sicer lahko Komisija nadaljuje pravni postopek proti njej.

>> Dogovor za boljšo zaščito žvižgačev v EU
Evropski parlament in države članice EU so dosegli začasni dogovor o novih pravilih, ki bodo žvižgačem, ki prijavijo kršitve prava EU, zagotovila visoko raven zaščite. Pravila določajo jasne postopke prijavljanja in obveznosti za delodajalce, varne kanale za prijavo ter preprečevanje povračilnih ukrepov in učinkovito zaščito. Nanašajo se na številna področja prava EU, vključno s preprečevanjem pranja denarja, obdavčitvijo dohodkov pravnih oseb, varstvom podatkov, zaščito finančnih interesov EU, varnostjo hrane in proizvodov, varstvom okolja in jedrsko varnostjo. Poleg tega lahko države članice ta pravila razširijo tudi na druga področja.

>> Seznam nekooperativnih davčnih jurisdikcij
Finančni ministri EU so na podlagi intenzivnega procesa analize in dialoga, ki ga vodi Evropska komisija, posodobili skupni evropski seznam nekooperativnih davčnih jurisdikcij. Seznam se je izkazal za pravi uspeh, saj so številne države spremenile svoje zakone in davčne sisteme, da bi izpolnile mednarodne standarde.

>> Učinkovitejše pobiranje DDV pri spletni prodaji
Evropska komisija je pozdravila dogovor, ki so ga dosegle države članice EU o podrobnih ukrepih, potrebnih za poenostavitev pravil o DDV pri spletni prodaji blaga, kar bo tudi zagotovilo, da spletne tržnice sodelujejo v boju proti davčnim goljufijam. Nova pravila bodo zagotovila nemoteno uvedbo novih ukrepov na področju DDV za elektronsko poslovanje, ki so bili dogovorjeni decembra 2017 in bodo začeli veljati januarja 2021.

>> Dogovor o pravilih o razkritju glede trajnostnih naložb
Evropski parlament in Svet EU sta potrdila nova pravila o zahtevah glede razkritja v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede vzdržnosti. Nova pravila na področju unije kapitalskih trgov določajo, kako morajo udeleženci na finančnih trgih in finančni svetovalci vključiti okoljska, družbena ali upravljavska tveganja in priložnosti v svoje procese, da bodo ravnali v najboljšem interesu svojih strank. Dosežen pa je bil tudi politični dogovor o novih pravilih za izboljšanje dostopa do kapitalskih trgov za mala podjetja. Nova zakonodaja bo malim podjetjem omogočila dostop do ustreznih in raznolikih virov financiranja na vseh stopnjah njihovega razvoja.

>> Britanski poslanci danes o preložitvi brexita
Potem ko je britanski parlament v torek že drugič zavrnil ločitveni sporazum z EU, v sredo pa so se poslanci izrekli proti temu, da bi Velika Britanija iz EU izstopila brez dogovora, bo danes parlament glasoval o preložitvi brexita, ki je napovedan za 29. marec. Za to sicer potrebuje pristanek ostalih 27 članic EU. Evropski poslanci so včeraj v Strasbourgu na glasovanju podprli sveženj ukrepov, ki bodo zagotovili čim manj motenj v primeru brexita brez dogovora pri potovanjih, prometu, programu Erasmus, socialni varnosti in ribištvu.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Macronovo pismo    

dr. Matej Avbelj
   
Pretekli teden je francoski predsednik Emmanuel Macron napisal pismo. To ni bilo navadno pisanje. Šlo je za javno pismo, naslovljeno ne na francoske državljane, kot bi se od predsednika Francije pričakovalo. Temveč je šlo pismo nam vsem: državljanom Evropske unije. Ta je v skrb zbujajočem stanju, ki je še toliko bolj pereče v času pred volitvami v Evropski parlament. Za marsikoga te predstavljajo svojevrstno tveganje. Najbolj za tiste, ki ne bodo več izvoljeni. Del teh se nahaja tudi v mainstream evropski politiki. Toda te volitve bi bile lahko tudi priložnost: za Evropski preboj. In prav zato nam tudi piše Macron.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZVPot?
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) je doživel 14 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZVPot.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 15 verzij prečiščenega besedila zakona, kot se je spreminjalo od prve objave.

Primerjalnik členov pa omogoča, da še posebej natančno preverite spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 24. člena ZVPot (povrnitev škode s strani proizvajalca) pred in po spremembi. Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZVPot je vsebinsko povezan tudi z več kot 280 strokovnimi članki in več kot 280 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter 1880 judikati EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.