c S

Ljubljansko sodno okrožje po Pogačnikovi oceni leto 2018 zaključilo pozitivno

13.03.2019 15:15 Okrožno sodišče v Ljubljani in širše ljubljansko okrožje sta po ocenah predsednika okrožnega sodišča Marjana Pogačnika leto 2018 zaključila pozitivno. Predvsem je zadovoljen, ker jim je uspelo izpolniti osnovni cilj, to je rešiti več zadev kot jih prejeti. V prihodnje bodo pozornost posvetili predvsem kazenskemu oddelku, ki pripada ne obvladuje.

Po Pogačnikovih besedah je ljubljansko okrožje, ki poleg Okrožnega sodišča v Ljubljani vključuje še osem okrajnih sodišč brez ljubljanskega, lani v obravnavo prejelo 112.576 zadev, rešilo pa 114.222. Posledično je število nerešenih zadev, ki jih je 17.829, padlo za 8,5 odstotka. Uspešno pri reševanju zadev je bilo tudi samo okrožno sodišče. To je lani prejelo 47.321 novih zadev, rešilo pa jih je 47.921. Posledično se je število nerešenih zadev, ki jih je 11.945, zmanjšalo za 4,8 odstotka.

Splošen trend po njegovih besedah je, da se število novih zadev, ki prihajajo na sodišča ljubljanskega okrožja, zmanjšuje, v povprečju med dva do pet odstotki letno.

Pogačnik je ponosen, da je na okrožnem sodišču pripad novih zadev uspelo obvladovati pravdnemu, gospodarskemu in stečajnemu oddelku, oddelku brezplačne pravne pomoči in prvič tudi specializiranemu oddelku. Pripada pa ne obvladujeta kazenski oddelek in nepravdno družinsko podpodročje.

Razlog, da kazenski oddelek ne obvladuje pripada, Pogačnik vidi v leta 2017 izpeljani ločitvi kazenskega in specializiranega oddelka na dva samostojna oddelka, zaradi česar se je število zaposlenih na kazenskem oddelku precej zmanjšalo. V prihodnje nameravajo zato temu oddelku posvetiti posebno pozornost, med drugim ga želijo predvsem kadrovsko okrepiti.

Se pa je osamosvojitev specializiranega oddelka po njegovih besedah izkazala kot dobra, saj je ta oddelek lani prejel 57 zadev, rešil pa jih je 67. Kljub temu ima še vedno nerešenih 122 zadev, kar je po oceni predsednika sodišča občutno preveč. Na splošno je Pogačnik prepričan, da je napočil čas, ko bo treba v državi doseči nek širši konsenz, kako prenoviti specializirano kazensko področje. To bi se moralo po njegovem prepričanju bolj osredotočiti na najhujše oblike kaznivih dejanj, za kar bi bilo treba skrčiti nabor kaznivih dejanj, ki jih obravnavajo okrožna sodišča.

Pogačnik je tudi opozoril, da so na ljubljanskem okrožnem sodišču sodniki v povprečju bolj obremenjeni, kot je povprečje obremenjenosti sodnikov okrožnih sodišč. Težavo jim predstavljajo predvsem odhodi sodnikov zaradi upokojitve, napredovanja, premestitve, ki so lani dosegli skoraj 10 odstotkov. To pa je po njegovih besedah že odstotek, ki je moteč za normalno delovanje kolektiva. Pri sodnem osebju pa največjo težavo predstavljajo bolniške, zaradi katerih je bila dejanska prisotnost osebja lani 87 odstotna, je dejal.

Spregovoril je tudi o pripravah družinskega oddelka, ki bo zaradi uveljavitve družinskega zakonika aprila dobil nove pristojnosti pri reševanju nepravdnih družinskih zadev. Priprave in usposabljanja sodnikov za nove naloge po Pogačnikovih besedah potekajo že vse leto, zato ga ne skrbi, da bi prišlo do kakšnih večjih zapletov. Bodo pa morali oddelek kadrovsko okrepiti, načrtujejo tudi najem dodatnih prostorov.

Ljubljana, 13. marca (STA)