c S

Sloveniji opomin glede pravil o preprečevanju pranja denarja

08.03.2019 07:20 Slovenija ni v celoti prenesla evropskih pravil o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v nacionalno zakonodajo, zato se je Evropska komisija danes odločila, da ji pošlje prvi opomin. Če v dveh mesecih ne zagotovi ustreznega odziva, lahko sledi drugi opomin. Če še ta ne zaleže, pa postopek pred Sodiščem EU.

Poleg Slovenije bodo uradni ali prvi opomin zaradi nepopolnega prenosa evropske zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma dobile še Češka, Madžarska, Italija, Švedska in Velika Britanija. Avstrija in Nizozemska pa bosta dobili že drugi opomin.

Omenjene članice so sicer sporočile, da so zadevna pravila prenesle v celoti, vendar je komisija po oceni priglašenih ukrepov ugotovila, da nekatere določbe manjkajo, izpostavljajo v Bruslju.

Ob tem v komisiji opozarjajo, da je pravočasen in pravilen prenos pravil ključen za učinkovit boj proti pranju denarja in financiranju terorizma ter da lahko imajo vrzeli v eni članici posledice za vse.

Ministrstvo za finance pravi, da je Slovenija v roku, to je do 26. junija 2017, pri Evropski komisiji opravila notifikacijo predpisov, s katerimi je bila ta direktiva prenesena v nacionalni pravni red. "Menimo, da je Slovenija direktivo prenesla v celoti, vendar pa ima Evropska komisija po analizi ukrepov, ki jih je Slovenija sporočila, še vedno pomisleke glede ustreznega prenosa posameznih določb direktive," so STA povedali na ministrstvu.

Dodali so, da bodo pomanjkljivosti, na katere opozarja komisija, odpravili z novelo zakona, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki je že v pripravi. "Pomanjkljivosti, ki jih naslavlja Evropska komisija, niso takšne narave, da bi kakorkoli omejevale izvajanje ukrepov z navedenega področja v Sloveniji oziroma na področju EU," so še navedli in dodali, da strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in financiranja terorizma (Moneyval), ob ocenjevanju Slovenije v novembru 2016 ni izpostavil nobenih vprašanj ali pomanjkljivosti, ki jih sedaj izpostavlja Evropska komisija.

Članice so se maja 2015 dogovorile, da bodo navedena pravila EU v nacionalno zakonodajo prenesle do 26. junija 2017. Opozorjene članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da ustrezno ukrepajo, sicer lahko komisija nadaljuje z naslednjimi koraki v postopku odločitev glede kršenja evropske zakonodaje.

Poleg tega se je komisija odločila Sloveniji poslati še dva opomina zaradi nespoštovanja pravil na področju enotnega trga.

Slovenija je v skupini 24 članic, ki niso zagotovile celovitega izvajanja pravil EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij, zato jim komisija pošilja drugi opomin. Vse članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da se odzovejo na argumente komisije.

Komisija z uradnimi opomini začenja tudi postopke proti 15 članicam, vključno s Slovenijo, ker niso izpolnile zahtev iz harmoniziranih pravil EU za žičniške naprave, osebno varovalno opremo in naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo.

Članice so morale vzpostaviti sisteme kazni za odvračanje gospodarskih subjektov od kršenja harmoniziranih pravil, določbe o kaznih pa do 21. marca 2018 priglasiti komisiji.

Opomini so del mesečnega svežnja odločitev o postopkih zaradi kršenja evropske zakonodaje. Ta se začne z uradnim opominom oziroma prvim opominom, na katerega mora država običajno odgovoriti v dveh mesecih. Če odgovor ni zadovoljiv, sledi drugi opomin oziroma obrazloženo mnenje, na katerega mora država običajno spet odgovoriti v dveh mesecih. Če niti drugi opomin ne zaleže, lahko komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Komisija lahko proti članici ukrepa, ker zakonodaje ni ustrezno prenesla v svoj pravni okvir ali ker je ne izvaja. V prvem primeru lahko že prvi prvi napotitvi na sodišče zahteva denarno kazen. Pri kršitvah zaradi izvajanja zakonodaje zahteva denarno kazen običajno pri drugi napotitvi na sodišče. Če članica sodbe ne uresniči, namreč sledi drugi krog postopka.

Bruselj, 07. marca (STA) 
Foto: STA