c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2019, številka 09 / letnik XVII.
 
Potior est condicio defendentis.
Močnejši je položaj toženca.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Sprejet novi ZNP
DZ je včeraj sprejel novi Zakon o nepravdnem postopku, ki zaradi uveljavitve Družinskega zakonika na sodišča prenaša odločanje v družinskih zadevah. Večina poslancev je zakon pozdravila, je bilo pa slišati pomisleke, ali ne bodo sodišča po novem še bolj obremenjena in ali ne bodo postopki zato trajali še dlje. Družinski zakonik, ki se bo začel uporabljati 15. aprila, je namreč pristojnost odločanja v družinskih zadevah s centrov za socialno delo praktično v celoti prenesel na sodišča in določil nekatere nove pristojnosti sodišč. S tem se odpravlja dosedanja delitev, da v nekaterih družinsko pravnih vprašanjih odločajo različni organi. Novost je med drugim določba, da lahko otrok v postopkih, ki ga zadevajo, izrazi svoje mnenje tudi v razgovoru z zagovornikom otroka, ki je bil dodeljen v skladu z zakonom, ki ureja varuha človekovih pravic. Prav tako lahko otrok mnenje izrazi v neformalnem postopku pred sodnikom, lahko tudi ob sodelovanju strokovno usposobljene osebe, torej ne na obravnavi in vselej brez prisotnosti staršev.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Vrednost odvetniške točke naj bi po novem znašala 0,60 evra
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Saša Prelič novi član Sodnega sveta
DZ je v torek za člana Sodnega sveta izvolil profesorja na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru Sašo Preliča. Poslanke in poslanci so mu na tajnem glasovanju namenili 39 glasov, medtem ko jih je kandidat Boris Ostruh prejel deset manj. Prelič bo na tem mestu nasledil Verico Trstenjak, ki je odstopila s koncem lanskega leta.

>> DZ potrdil rebalans; poraba prvič nad 10 milijard evrov
DZ je včeraj sprejel rebalans državnega proračuna (predlog), s katerim se odhodki prvič zvišujejo prek deset milijard evrov, še nekaj višji pa bodo prihodki. Presežek je načrtovan v višini skoraj 200 milijonov evrov. Dokument po zagotovilih vlade naslavlja dobrobit državljanov in razvoj ter hkrati zagotavlja stabilnost javnih financ.

>> Prepoved diskriminacije za opravljanje odvetniškega poklica
DZ je začel obravnavo predloga novele Zakona o odvetništvu (ZOdv-F), ki poteka po skrajšanem zakonodajnem postopku. Predlagane spremembe so v prvi vrsti posledica opomina Evropske komisije zaradi neupoštevanja Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, ki za posamezne storitve določa prepoved posredne ali neposredne diskriminacije na podlagi državljanstva. Sprememba 1. točke prvega odstavka 25. člena ZOdv, ki določa pogoje za opravljanje odvetniškega poklica, omogoča izenačitev državljanov držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije z državljani RS pri možnostih dostopa do poklica odvetnika pri presoji pogojev ob imenovanju za odvetnika. Vendar določba (pred predlagano spremembo) ne dopušča možnosti dostopa do poklica odvetnik za državljane EU, ki niso slovenski državljani, so pa strokovni naslov za opravljanje odvetniškega poklica pridobili v Sloveniji in takšna ureditev pomeni kršenje prepovedi diskriminacije.

>> Zadeva Novič
V sojenju Milku Noviču, obtoženemu umora Janka Jamnika, so zaslišali izvedenca telekomunikacij Mitjo Štularja. Po zaslišanju je povedal, da zabeležena telekomunikacija Noviča ne povezuje s krajem umora. Po njegovih ugotovitvah se je lahko namreč Novičev telefon na bazno postajo, ki stoji v bližini kraja umora, povezal tudi, če je bil Novič doma.

>> Žlendru 15 let zapora za sodelovanje pri trojnem umoru v Beogradu
Mariborsko sodišče je včeraj v ponovljenem sojenju Alexandra Žlendra obsodilo na 15 let zapora zaradi sodelovanja pri trojnem umoru v Beogradu pred skoraj 26 leti. Obsojeni bo na pravnomočnost sodbe, na katero se bo sicer zagotovo pritožil, počakal na prostosti, saj sodnica Andreja Lukeš ni prisluhnila zahtevi tožilstva za izrek pripora.

>> Zadeva Gratel
Tožilka Blanka Žgajnar je za ljubljanskega župana Zorana Jankovića v zadevi Gratel za očitano kaznivo dejanje prejemanja podkupnine ob koncu sojenja na ljubljanskem okrožnem sodišču predlagala tri leta zaporne kazni in 50.000 evrov denarne kazni. Predlaga tudi, da Mestna občina Ljubljana vrne 250.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

>> Strehovec pričakoval vsebinsko odločanje sodišča
Direktor Zavoda za družino in kulturo življenja Tadej Strehovec je v odzivu na umik obtožnega predloga izpostavil, da je osebno "pričakoval, da bo sodišče vsebinsko odločalo o obtožnici in tudi s sodbo zaščitilo svobodo izražanja". Očitali so mu namreč spodbujanje sovraštva, nasilja oz. nestrpnosti, sodišče pa je v ponedeljek izdalo zavrnilno sodbo.

>> Reševanje spora o izbrisih v bankah
V Društvu MDS so na predlog zakona za reševanje spora o izbrisih v bankah, ki je bil v javni obravnavi do torka, pripravili številne pripombe. Ob tem ugotavljajo, da predlog v celoti ne sledi odločbi ustavnega sodišča, in znova državo pozivajo, naj vzpostavi odškodninsko shemo, ki bi omogočala enostavno poravnavo pred sodišči.

>> Predlog socialnega sporazuma GZS naletel na mešane odzive
Socialni sporazum za prenovo plačnega sistema v gospodarstvu in rast plač v obdobju 2019-2025, ki so ga v sredo predstavili na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), je naletel na mešane odzive. Kritike prihajajo tako z delodajalske kot sindikalne strani, a ne tudi iz ZSSS, kjer cilje sporazuma ocenjujejo kot dosegljive. Osnovno izhodišče predloga posodobitev, ki so ga pripravili pri GZS, je, da se masa plač delodajalcem zaradi prenove ne poveča, noben zaposleni pa po prenovi ne prejema nižje plače kot prej. Minimalna plača bi po predlogu postala najnižja osnovna plača prvega tarifnega razreda, vsi dodatki za delo za polni delovni čas razen dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo pa bi se vključili vanjo.

>> Zamrznitev stavke Sindikata delavcev v pravosodju podaljšana
V Sindikatu delavcev v pravosodju so zamrznitev stavke, s katero zahtevajo takojšnjo odpravo plačnih anomalij, ustrezno ovrednotenje dela, povečanje kadrovskega načrta in začetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov, podaljšali do 5. septembra. Čeprav doslej z vladno stranjo niso dosegli nikakršnega dogovora, verjamejo v možnosti dialoga.

>> Pogodba za ograjo na meji znova buri duhove
Transparency International Slovenia je tožilstvu naznanil sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja direktorja zavoda za blagovne rezerve Antona Zakrajška. Razlog so določbe o predplačilu v pogodbi za nakup rezilne ograje. Zakrajšek očitke zanika.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ponovna porazdelitev preživninskega bremena
Višje sodišče (VSL sodba št. IV Cp 1081/2018) je odločalo o višini preživnine, ki jo je določilo sodišče prve stopnje. Toženka - mati otrok, za katere se je določala preživnina, je zoper odločitev nižjega sodišča vložila pritožbo zaradi neobrazloženosti odločitve o porazdelitvi preživninskega bremena med zavezanca, ter posledično o višini preživnine. Sodišče prve stopnje je namreč odločilo, da mora mati glede na višino njene plače prispevati dobrih 60 odstotkov stroškov za otroke, oče pa slabih 40 odstotkov, pri čemer pa naj ne bi upoštevalo, da otroka živita pri materi, kot tudi ne večjega dela starševskih skrbi, ki jih to prinaša. Višje sodišče je zato pri ugotavljanju višine preživnine upoštevalo tako število dni, ki jih otroka preživita pri očetu oziroma materi, mesečne potrebe otrok ter stroške, ki jih ima oče pri izvajanju stikov, kot tudi stroške, ki jih imata oba starša z lastnim preživljanjem. Dodatno je višje sodišče pri odmeri preživnine upoštevalo tudi materin višji angažma ter ga finančno ovrednotilo. Na podlagi vsega navedenega je tako višje sodišče delno ugodilo zahtevi tožnice po zvišanju preživnine ter le-to nekoliko zvišalo, vendar ne v višini, kot je to predlagala tožnica.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O deklici, šerifu in Benthamovem Panoptikonu    

Jan Zobec
   
Kar je za nekoga, živečega na drugem koncu sveta, v deželici, ki je obtičala v enem od meandrov tranzicije, v tej zgodbi presenetljivega, je množičnost in spontanost odziva ljudi in civilne družbe na omenjeni dogodek. Ne samo, da je Yankee-dekletce v kozji rog ugnalo oboroženega šerifa na »Divjem zahodu«, tisto, kar Slovencu dvigne obrvi, in kar je za nas nepredstavljivo, je predvsem to, da je tam v Ameriki prevladujoče javno mnenje tako liberalno, naklonjeno svobodi izražanja ter nadzoru nad nosilci in izvajalci oblasti - in za nameček še, da se je našlo toliko aktivnih državljanov, ki jim je mar za njihove državljanske pravice, za svobodo izražanja ter za dosleden nadzor nad izvajalci oblastnih pooblastil, ljudi, ki jemljejo demokracijo resno in ki se aktivno odzivajo na poskuse kršitve svobode izražanja in poskuse, da bi oblast o sebi in o svojem delovanju pred javnostjo karkoli prikrila ali skrila. Tam civilna družba obstaja in deluje.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Rok Čeferin, Matjaž Gruden:
Ali besede lahko ubijajo?
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Trošarine
2. marca so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah. Novela med drugim prinaša nove 11.a do 11.d člene, ki urejajo elektronsko izmenjavo podatkov pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj Slovenije, pošiljanje, prejem in potrditev izvoza trošarinskih izdelkov pri gibanju znotraj Slovenije ter nadomestni postopek za pošiljatelja, prejemnika in potrditev prejema v posebnih primerih. Druge spremembe pravilnika si lahko ogledate v primerjalniku celotnega besedila.

>> KP dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je bila z objavo v Uradnem listu RS št. 13/2019 ugotovljena razširjena veljavnost, in sicer na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov ter dejavnost igralnic.

>> Komisija za preprečevanje korupcije
Sprememba > Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Komisij za preprečevanje korupcije, ki je začela veljati 2. marca, določa, da javni uslužbenec, ki napreduje v višji plačni razred, pridobi pravico do plače v skladu z napredovanjem 1. decembra v letu, v katerem je napredoval in ne več 1. aprila.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 13
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZJU?
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) je od leta 2002 doživel že 17 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJU.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 18 prečiščenih besedil zakona, kot so se spreminjala od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 147. člena ZJU (pogoji za premestitev) pred in po spremembi. Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili s spremenjenimi členi.

ZJU je vsebinsko povezan tudi z več kot 380 strokovnimi članki, več kot 1.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in tudi več kot 630 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.