c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2017, številka 12 / letnik XV.
 
Bonis nocet, qui malis parcet.
Dobrim škoduje, kdor prizanaša slabim.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Potrjeni štirje novi ustavni sodniki
Poslanci DZ so za nove ustavne sodnike na tajnem glasovanju potrdili Mateja Accetta, Rajka Kneza, Klemna Jakliča in Marijana Pavčnika. Accetto je prejel 75 glasov (11 proti), Knez 71 (13 proti), Jaklič 57 (27 proti), Pavčnik pa 76 (osem proti). Vsi štirje novi ustavni sodniki so takoj po razglasitvi izidov glasovanja tudi zaprisegli. Accetto, Jaklič in Pavčnik bodo ustavnosodniško funkcijo nastopili v nedeljo, Knez pa 24. aprila. Accetto se je zahvalil za zaupanje in napovedal, da se bo trudil, "da se s svojim delom na ustavnem sodišču ljudem ne bi izneveril". Knez je dejal, da je prevzel breme, da zaradi svojih ustavnosodniških odločitev ne bo všečen ljudem, "ker bo vedno nekdo, ki mu moja odločitev ne bo všeč". Tudi v odgovor na kritike na njegov račun, je Jaklič izpostavil, da "kdor vladavino ljudi jemlje resno, si ne želi izvolitve s 100-odstotno podporo". Pavčnik je v svojem kratkem nagovoru izpostavil misel nemškega pravnega strokovnjaka Gustava Radbrucha, da "ne smemo reči, da vse, kar koristi ljudstvu, je pravo. Samo to, kar je pravo, namreč koristi ljudstvu".

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Objavljen razpis za tri člane arbitražnega sodišča v Haagu
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sprejet Družinski zakonik (DZ)
Državni zbor je v torek sprejel družinski zakonik, ki prinaša širšo opredelitev družine od dosedanje. Zakonik določa, da je družina življenjska skupnost otroka, ne glede na njegovo starost, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima do otroka določene obveznosti in pravice. Odločanje o ukrepih za varstvo otroka zakonik seli na okrožna sodišča, prinaša pa tudi sistemsko ureditev pomoči za družino. Med ukrepi so začasne odredbe, nujni odvzem otroka in ukrepi trajnejšega značaja. Prav tako bo sodišče lahko odločilo, da sta skupna vzgoja in varstvo najboljša za otroka, pa čeprav se starša o tem ne sporazumeta.

>> Večja družbeno odgovornost podjetij
Državni zbor je sprejel novelo zakona o gospodarskih družbah, ki v slovenski pravni red med drugim prenaša določila evropskih direktiv glede priprave poročil velikih podjetij o nefinančnih informacijah in sporočanja podatkov v registre, opredeljuje pa tudi uporabo besede Slovenija v firmah družb.

>> Nov predlog novele zakona o bančništvu
Poslanska skupina SDS je vnovič vložila predlog novele zakona o bančništvu. Cilj je pridobiti ustrezne podatke za sprejetje zakonodaje, s katero se bo preprečilo izvajanje nepravilnosti v sistemu in omogočilo razkritje odgovornosti tistih, ki so sodelovali pri kopanju bančne luknje.

>> Šketa novi generalni državni tožilec
Poslanci DZ so včeraj z 51 glasovi za in 17 proti Draga Šketo (biografija) potrdili za novega generalnega državnega tožilca. Na tem mestu bo nasledil Zvonka Fišerja, ki mu bo v začetku maja potekel mandat. Šketo je državnemu zboru v imenovanje za generalnega državnega tožilca predlagal Državnotožilski svet. Poleg Škete se je na razpis prijavil tudi vodja krškega tožilstva Robert Renier, Šketa pa je Državnostožilski svet prepričal z "utemeljeno in pričakovano vizijo ter dosedanjimi izkušnjami".

>> DZ imenoval fiskalni svet
DZ je v torek imenoval fiskalni svet, in sicer mu bo prihodnjih pet let predsedoval ekonomist Davorin Kračun, člana pa bosta Alenka Jerkič iz stalnega predstavništva Slovenije v Bruslju in Tomaž Perše iz Finančne uprave RS. Za izvolitev so potrebovali dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, zanje pa je na koncu glasovalo 73 poslancev. Fiskalni svet bo pripravljal tako oceno upoštevanja fiskalnega pravila za predlog državnega proračuna oz. rebalansa kot tudi oceno skladnosti že izvršenih proračunov. Prav tako bo bdel nad izvajanjem 212 občinskih proračunov ter tudi pokojninske in zdravstvene blagajne.

>> US: Pri izgonu tujcev upoštevati osebne okoliščine
Ustavno sodišče je razveljavilo odločitve upravnega sodišča, MNZ in Upravne enote Maribor, s katerimi so romski družini s Kosova zavrnili podaljšanje začasnega prebivanja v Sloveniji. Omenjeni organi namreč niso upoštevali osebnih okoliščin družine. Podobno bi lahko veljalo tudi v morebitnem primeru odločanja o ustavnosti zakona o tujcih.

>> Razveljavljena določba stanovanjskega zakona
Ustavno sodišče je razveljavilo prvi odstavek 195. člena stanovanjskega zakona. Po tem členu najemniki v neprofitnih stanovanjih, oddanih na javnem razpisu, niso dolžni obdobno predložiti dokazil, da še izpolnjujejo pogoje za pridobitev takšnega stanovanja, če je bila najemna pogodba sklenjena pred uveljavitvijo zakona leta 2003.

>> Omejitve odškodnin za izbrisane v ustavno presojo
Okrajno sodišče v Ljubljani je na ustavno sodišče vložilo zahtevo za oceno ustavnosti zakona o odškodninah za izbrisane, ker je prepričano, da je člen, ki določa, da odškodnina v sodnem postopku ne more preseči trikratnika odškodnine, ki bi jo izbrisani dobil v upravnem postopku, neustavna. Vlada je prepričana v nasprotno.

>> Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje odredbe
Ustavno sodišče je začasno ustavilo preiskavo dokumentacije, zasežene v hišnih preiskavah, ki so se nanašale na delo poslanca SDS Andreja Širclja v DUTB, saj je v obravnavo sprejelo ustavno pritožbo Širclja zoper odredbo ljubljanskega okrožnega sodišča o omenjenih hišnih preiskavah.

>> Za zlorabo elektronske izvršbe zaporni kazni
Okrožno sodišče v Ljubljani je v petek obsodilo Gregorja Jezo in Barbaro Podlogar, ki sta bila obtožena zaradi zlorabe instituta elektronske izvršbe. Jezi so izrekli zaporno kazen v višini treh let in 10 mesecev, Barbari Podlogar pa kazen treh let in štirih mesecev zapora, so sporočili iz specializiranega državnega tožilstva.

>> Rekordna odškodnina
Koprsko višje sodišče je po devetih letih razsodilo, da bo morala Bolnišnica Postojna družini iz Nove Gorice v 15 dneh izplačati odškodnino v vrednosti okoli 900.000 evrov. Sodba je pravnomočna. Odškodnino bo morala bolnišnica plačati zaradi zapleta pri porodu, pri katerem je novorojenček dobil trajne poškodbe možganov.

>> Sodišče zavrnilo tožbo Sistemske tehnike
Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbo Sistemske tehnike, ki je tožila državo, Rotis in Patrio, posledično pa še Ivana Črnkoviča. Sistemska tehnika je zahtevala sklenitev pogodbe v vrednosti 519 milijonov evrov in plačilo odškodnine v višini 5,6 milijona evrov, a je sodišče tožbo zavrnilo kot neutemeljeno, poroča danes portal Politikis.

>> 15 odškodninskih zahtevkov zaradi nerazglašenih oporok
Državno pravobranilstvo je do sredine marca prejelo 15 zahtevkov za odškodnino v predhodnem postopku zaradi nerazglašenih oporok. Višina še odprtih zahtevkov znaša nekaj manj kot 884.000 evrov. Pred sodišči pa oškodovani zahtevajo slabih 164.000 evrov. Vpis vseh oporok v register naj bi bil zdaj zagotovljen.

>> CSD: Odvzem otroka Alibabićevi smo skrbno pretehtali
Direktorica jeseniškega centra za socialno delo (CSD) Anita Bregar je v zvezi z odvzemom novorojenega otroka Sandi Alibabić, ki je v priporu zaradi očitkov o soodgovornosti za smrt dveletne hčerke, zagotovila, da so začasen ukrep skrbno pretehtali in ravnali po svoji dolžnosti. Kot so ocenili, je bil odvzem nujen.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Povračila stroškov osebam iz nevladnih ali humanitarnih organizacij
Na podlagi Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (MOPPM) je bil sprejet Pravilnik, ki bo začel veljati 1. aprila in ureja povračilo stroškov in nagrad osebam iz izbranih nevladnih ali humanitarnih organizacij. Gre za povračila stroškov pri izvajanju nadzora, to je obiska kraja odvzema prostosti, po določilih Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, katerega le te izvajajo po navodilih Varuha človekovih pravic. Izbrana nevladna ali humanitarna organizacija, če je izvajalec nadzora pri njej zaposlen ali v drugem odplačnem pogodbenem razmerju oziroma izvajalec nadzora sam, če z izbrano nevladno ali humanitarno organizacijo sodeluje prostovoljno, predloži Varuhu zahtevek za povračilo stroškov in nagrad na Obrazcu št. 1, skupaj z morebitnimi dokazili o stroških ob predaji (celovitega oziroma delnega ali lastnega) poročila o opravljenem nadzoru, ki mora biti izdelano in posredovano Varuhu najpozneje v osmih dneh po opravljenem nadzoru. Pristojni zaposleni izda po prejemu zahtevka za povračilo stroškov in nagrad sklep o povračilu stroškov na Obrazcu št. 2.

>> Državno pravobranilstvo
Vlada je izdala dve odločbi o imenovanjih na Državnem pravobranilstvu RS, in sicer imenovanje Andreje Grum za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani na Oddelku za evropske zadeve in imenovanje Nine Ošlak za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Mariboru.

>> Povprečna letna stopnja davka in prispevkov
Na podlagi drugega odstavka 30. člena ZPIZ-2 je bila objavljena Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, in znaša za preteklo leto 34,99 odstotka.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 13
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O zasebnosti kot pravici in pravoslovnem konceptu    

dr. Andraž Teršek
   
Ni dobro, če katerakoli temeljna ustavna ali človekova pravica – vsiljeno – pridobi značaj mitskosti. A še slabše je, če postane poligon za nepomirljiva protislovja. Na primer takšna, da na eni strani tehnološke možnosti za totalni vdor v človekovo zasebnost slednjo vsebinsko izvotlijo in jo res zreducirajo na goli mit, na praktično neučinkovito obrambo identitete posameznika in njegovega dostojanstva kot osebe.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Osnutek delegiranega akta o teranu
Evropska komisija je minuli petek objavila osnutek delegiranega akta, s katerim namerava Hrvaški dodeliti omejeno izjemo pri uporabi imena teran. Kaj ta objava pomeni z vidika napovedi predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, da bodo preučili nova dejstva v povezavi s teranom, za zdaj ni bilo mogoče izvedeti.

>> Spremembe energijske nalepke
Evropski parlament in članice EU so se dogovorili o spremembi energijske nalepke in ustreznega pravnega okvira, kar morata sicer še formalno potrditi Evropski parlament in Svet EU. Ob zamenjavi nalepke bo vzpostavljena javna podatkovna baza za lažjo primerjavo energijske učinkovitosti gospodinjskih aparatov, so danes sporočili iz Bruslja.

>> Enaka davčna obravnava elektronske in tiskane knjige
Finančni ministri EU so v torek v Bruslju razpravljali o predlogu za enako davčno obravnavo elektronske in tiskane knjige in časopisa, ki bi članicam EU omogočil uporabo zelo nizke, tudi nične stopnje DDV za e-knjige in spletne časopise. Veliko članic, tudi Slovenija, ima pomisleke glede zelo nizkih ali ničnih stopenj za e-knjigo.

>> Kitajska zahteva arbitražo
Kitajska je v torek zahtevala, da Svetovna trgovinska organizacija (WTO) sproži arbitražo o pristopu EU k določanju protidampinških ukrepov na uvoz kitajskih podjetij. Kitajske oblasti so namreč prepričane, da nepripravljenost, da se jim zagotovi status tržnega gospodarstva, kaže na prikrit protekcionizem in dvojne standarde Zahoda.

>> Milijarde opranih evrov v EU
Mednarodna novinarska organizacija OCCRP, ruski časnik in partnerji so v torek začeli objavljati podatke o tem, kako je bilo v EU opranih več kot 20 milijard evrov ruskega izvora. V Slovenijo se je med letoma 2012 in 2014 nateklo okoli 15 milijonov evrov v 56 transakcijah na bančne račune osmih bank.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZIZ?
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je doživel že 30 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIZ.

V časovni lestvici lahko pregledate vseh 31 verzij prečiščenih besedil tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo posameznega člena, pa lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere domnevane nevarnosti.

ZIZ je vsebinsko povezan tudi z več kot 750 strokovnimi članki, več kot 10.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in čez 1.170 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka rubrike V središču.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.