IUS-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Zakonodaja > Uradna glasila
 

Uradna glasila

Stran 1 / 5360
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 133982)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 66 3160 12.10.2018
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 66 3161 12.10.2018
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 66 3162 12.10.2018
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 66 3163 12.10.2018
Ponovni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije – guvernerja PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 66 3164 12.10.2018
Pravilnik o izvajanju uredb (EU) in (ES) o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova cestna vozila za zmanjšanje emisij CO2 ter poročanje in posredovanje podatkov MINISTRSTVA Uradni list RS 66 3165 12.10.2018
Pravilnik o licenci osebja službe letalske meteorologije MINISTRSTVA Uradni list RS 66 3166 12.10.2018
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi MINISTRSTVA Uradni list RS 66 3167 12.10.2018
Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 404 – Litija DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 66 3168 12.10.2018
Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika OVK 502 – Celje DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 66 3169 12.10.2018
Statut Prešernovega sklada DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 66 3170 12.10.2018
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2018 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 66 3171 12.10.2018
Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 66 3172 12.10.2018
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve OBČINE Uradni list RS 66 3173 12.10.2018
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Borovnica OBČINE Uradni list RS 66 3174 12.10.2018
Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov v Občini Borovnica OBČINE Uradni list RS 66 3175 12.10.2018
Sklep o plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje OBČINE Uradni list RS 66 3176 12.10.2018
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za Lokalne volitve 2018 v Občini Dobrepolje OBČINE Uradni list RS 66 3177 12.10.2018
Odlok o rebalansu III. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 OBČINE Uradni list RS 66 3178 12.10.2018
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1226/1, 1226/5, 1230/1 in 1252/11, vse k.o. 1787 Mali vrh OBČINE Uradni list RS 66 3179 12.10.2018
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1869/2, 1910/180, 1910/182, 1923/3, 1924/4, 1925/3, 1926/8, 1927/2, 2230/2, 2235/2 in 2242/5, vse k.o. 1783 Grosuplje – naselje OBČINE Uradni list RS 66 3180 12.10.2018
Odlok o turistični taksi v Občini Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 66 3181 12.10.2018
Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 66 3182 12.10.2018
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 66 3183 12.10.2018
Sklep o imenovanju članice v Občinsko volilno komisijo Občine Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 66 3184 12.10.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 5360 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

2018(3269) 2017(4005) 2016(4028) 2015(4505)
2014(4260) 2013(4408) 2012(4480) 2011(5114)
2010(6022) 2009(5320) 2008(5934) 2007(6569)
2006(6324) 2005(5901) 2004(6556) 2003(6231)
2002(6163) 2001(5768) 2000(5580) 1999(5484)
1998(5016) 1997(4254) 1996(4401) 1995(3690)
1994(3255) 1993(2845) 1992(3058) 1991(1542)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE(8)
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV(29)
BANKA SLOVENIJE(1680)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(7808)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1377)
DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE(742)
DRUGI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(11)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(223)
DRŽAVNI SVET(87)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(7300)
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE(179)
MEDNARODNE POGODBE(1960)
MINISTRSTVA(13246)
OBČINE(78108)
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE(1)
POPRAVKI(3981)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(2066)
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE(104)
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA(127)
REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE(22)
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(31)
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI(1417)
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE(364)
SODNI SVET(992)
URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE(12)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2504)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(9470)
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(5)
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE(125)
ZAVOD ZA STATISTIKO REPUBLIKE SLOVENIJE(3)