c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Februar 2024, številka 09 / letnik XXII.
 
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat.
Pravo naj se ne povzema iz pravila, ampak naj se oblikuje pravilo iz prava, ki je (tj. ki velja).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Pomeni umetna inteligenca konec pravniškega poklica?
Umetna inteligenca je, kot vemo, računalniški sistem, zmožen izvajati naloge, ki običajno zahtevajo človeški razum, npr. vizualno dojemanje, prepoznavanje jezika, odločanje in medjezikovno prevajanje. Umetna inteligenca je "zmožnost sistema, da pravilno interpretira zunanje podatke, da se iz takih podatkov uči in da ta znanja s pomočjo gibkega prilagajanja uporablja za dosego specifičnih ciljev in nalog".V ta namen so strokovnjaki razvili različne metode, med katerimi je verjetno najpomembnejše strojno učenje. Gre za računalniške sisteme, ki so se zmožni učiti in prilagajati brez izrecnih navodil tako, da s pomočjo algoritmov in statističnih modelov analizirajo in sklepajo na temelju vzorcev in podatkov.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Sodnikov informator št. 5/2023
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vlada sprejela več predlogov zakonov
Vlada je sprejela predlog novega Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki odpravlja neustavnost prvega zakona, hkrati pa uvaja dodatne izboljšave sodnega varstva nekdanjih imetnikov. Prav tako je določila besedilo predloga novele Zakona o trošarinah, s katerim zvišuje trošarine za tobačne izdelke in krepi nadzor nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji, ter besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, ki se v zakonodajni postopek vlaga zaradi izvršitve treh odločb Ustavnega sodišča in izvrševanja sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Rubež premičnine
Skladno z določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je dopustno opraviti rubež dolžnikovih premičnin tudi, če dolžnik ni prisoten. V tem primeru izvršitelj oz. njegov pomočnik tudi ni dolžen nenavzočega dolžnika ali njegovega zastopnika oz. pooblaščenca pozvati k plačilu dolga namesto izvršbe.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
»  predsednika Okrajnega sodišča v Postojni
»  podpredsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 15/2024
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Zakaj, kdo in kako naj regulira umetno inteligenco?    

prof. dr. Matej Avbelj
   
V primeru UI so ti pogoji nedvomno izpolnjeni. UI je tehnologija, ki za svoje uporabnike lahko predstavlja ne le visoko, temveč tudi nesprejemljivo tveganje. Še več, UI se od vseh drugih tehnologij, ki jih je človeštvo razvilo doslej, razlikuje po tem, da ni samo orodje, temveč je to tehnologija s potencialom biti agens: akter družbenih razmerij. Zlasti t. i. superinteligentna UI, ki bi delovala avtonomno, neodvisno od človeka, ki jo je izumil, bi lahko nastopala kot nova vrsta živega bitja. Ta bi slednjič človeka, ker bi bila pametnejša od njega, lahko tudi izrinila in izkoreninila.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2024 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.